E R I D A N U S

Ujvári Csilla – Vincze Edit:

Ez az írás közös alkotásunk Vincze Edittel, aki az Asztrológia-pszichológia Huber módszert tanulta és aktívan képviseli.

A Huber módszerről dióhéjban: Előtérbe helyezi és a következők mentén elemzi a horoszkópot. Személyiségfejlődés állomásai, ciklikusság. Az életóra technikája, amely eleve magába foglal egy prognózis-technikát. Pszichológiai megközelítés. Életfeladat, a tudat fejlődése, amelyhez sokszor a tudattalan feltárása szükséges. Az energiák használata.

A csillagkép két szemszögből vizsgált tanulmánya széles körben lehet érdekes. A két módszer alapján történő elemzést összehasonlítva ugyanazt az eredményt kapjuk, ami egyrészről bizonyítja, hogy mindkettő jól működik, másrészről pedig megmutatja, hogy számtalan út vezet a megértéshez, a lélek fejlődéséhez. A lényeg az egyénhez közelálló módszer és a cél elérése.

Eridanus csillagkép helyzete az égen

Deklináció (az égi egyenlítő és egy adott pont által bezárt szög): -58°- 0°

Rektaszcenzió (a tavaszponttól kiindulva órákban mért földrajzi hosszúság):1h 20m – 5h 10m

Terjedelme: 57° Kos 23°- Ikrek 17° között

Szomszédos csillagképek az eredettől sorrendben: Orion, Bika, Cet, Nyúl, Kemence, Véső, Főnix, Ingaóra, Déli Vízikígyó.

Éjféli delelése novemberben van.

A csillagkép részleteiben bármikor látható a világ minden tájáról, de egészében csak az északi szélesség 32°-ától a déli 90°ig látható. Vonala az Orion lábától indul.

Csillagai: Achernar „a folyó vége” az égbolt 9. legfényesebb csillaga. Cursa „trón, vagy zsámoly” arra utal, hogy az Orion lábánál van. Zaurak „hajó” Rana.

Mögötte mély-objektumként három Spirál Galaxis, két Ellipszis Galaxis és két Planetaris Köd van.

Régi ábrákon és a csillagkép terjedelmének megha-tározásakor nem az Ikrek és az Kos közötti területet találjuk, hanem az Ikrek közepétől a Halak közepéig lévő részt. Valamint az Achernar állócsillag pozíciója sem egyezik az általam írott adatokkal. A különbségek egyrészt a precesszió tovahaladásából adódnak, másrészt pedig a csillagképek határai idővel változtak. Az Eridanus csillagkép adatait a mai kornak megfelelően csillagászatilag pozícionáltam.

Kultúrtörténete

Elnevezése Mezopotámiai forrásokra támaszkodva kapcsolatban van az Eufrátesz folyóval. Aratosz (i.e.310-245. Görög költő, aki „Égi jelenségek” címmel írt a csillagképekről és a hozzájuk kapcsolódó mondákról.) szerint a könnyek folyója. A szomorú történet elmeséli, hogy Pheatón (Héliosz és Klümené nimfa gyermeke) egy teljes napig a napszekéren szeretett volna hajtani. Apja teljesíteni akarta a kívánságát, de ez az ő erejét is meghaladta. Amint ketten ültek a szekéren és gyorsan emelkedtek, Pheatón elvesztette az uralmát a jármű felett, a lovak megbokrosodtak és a Nap útjáról letérve a csillagok közé zuhantak. Amint elhaladtak a Föld mellett, lángba borultak a hegycsúcsok, leégtek a völgyek és kiszáradtak a folyók. Gaia a földistennő rémülten kiáltott, Zeusz pedig kénytelen volt közbe avatkozni, hogy megakadályozza a világpusztulást. Lesújtott villámaival a lovakra, akik megbokrosodva rántották a szekeret és Pheatón lángoló testét a tengerbe. Az ifjút (akinek neve ragyogót jelent) Héliosz lányai megsiratták, minden könnycseppjük borostyánná változott, ők maguk pedig nyírfák lettek az Eridanus partján.

Az Eridanust más folyókkal is azonosították, mint például a Pó, a Duna, vagy a Nílus, de ez valószínű, hogy azért történhetett, mert a folyóvíznek van egy általános értelmezése, mely szerint az feltétlen szükséges az élethez, az élet vize, az élet folyója. Így az Eridanus minden jelentős folyóvízre ráillik.

Asztrológiai értelmezése

A csillagkép csillagai a ma alkalmazott hagyományos asztrológiában nem jelentősek. Ha mégis szeretné valaki figyelembe venni, akkor a körülbelüli pozíciók a következők:

Achernar: Kos 23° Jupiter jelleg. Siker közhivatalban, jótékonyságban, vallásban.

Cursa: Ikrek 17°

Zaurak: Bika 29°

Az Eridanus, az ég folyója az Oriontól visszafelé folyik. Aki elindul az útján, olyan magasságokba kíván eljutni, ami úgyszólván lehetetlen. A napszekéren ülni egy álló napig halandó ember nem képes. Aki közel van a tűzhöz, az megperzselődik.

Aki minden veszély ellenére eljut az Achernar csillagig, a folyó végéig és még életben van, annak az élete gyökeresen megváltozik, újjászületés vár rá. Az Eridanus két kanyarulata, a Cetnél és a Nyúlnál, jelentős pontok és a visszafordulás már kizárt. A Cetnél a part menti sziklán reménykedve várjuk a megmentőt, aki nem hagyja, hogy a tengeri szörny elpusztítson. Az első rémület után a következő kanyarban a Nyúllal találkozunk. Épp a vadász, vagyis az Orion lába előtt ugrik a Nagy Kutya elé. Mint űzött vad menekülünk, de muszáj a második kanyart is bevenni.

Az Eridanus némiképp a meggondolatlanság jelképe is. Nagy magasságokba törni, anélkül, hogy felmérnénk erőnket és lehetőségeinket. Rádöbbent valódi énünkre és irányváltoztatásra késztet. Általa megéljük a belső lélekhangot, ami fontosabb lesz, mint a külcsín, de vigyázzunk, mert ez másokban indulatokat vált ki. Az egyes állomásokon átéljük szellemiségünk fejlődését, miközben a Kemencénél elhamvadnak a múlandó káprázatok és a fölös vágyak, a Véső lefaragja rólunk a már szükségtelen dolgokat, az Inga pedig egyensúlyt teremt és belehelyez az időbe. Az út végén a Főnixnél, az Achernar csillagnál, maga a feltámadás következik be.

Az Eridanus magában foglalja a folyók összes szimbolikáját. Átérni a túlsó partra. A víz lassan mossa a partokat. Árral együtt, vagy azzal szemben úszni.

Az Eridanus csillagkép első sorban azokra az emberekre van hatással, akiknek horoszkópjában a Rigel és az Achernar állócsillag valamely bolygójával együttáll.

Ujvári Csilla

Hagyományos módszereken alapuló asztrológia

Eddig tartott az Eridanus folyó csillagközi és térbeli meghatározása, innentől most kanyarodjunk el a Folyó hangulati megjelenítése felé.

Az Eridanus folyókanyarulat sorsfordító titokzatossága…

Mindenki életében vannak nehéz pillanatok, olyan sorsfordulók, amikor úgy érezzük tehetetlenek vagyunk, beszorultunk egy élethelyzetbe, amiből egyhamar kiút sincs nagyon. E helyzeteket először megpróbáljuk önerőből megoldani, hogy kilábaljunk a nehézségekből. Akik hisznek a Felsőbb Szférákban, ők természetességgel fordulnak ilyenkor tanácsért az Égiekhez. De akik úgy vélik, nem léteznek felsőbb égi hatalmak, sokszor bizony még ők maguk is ‘átnyúlnak’ kézzelfogható területeken túlra, hogy segítséget kérjenek az Égiektől reményvesztett tehetetlenségükben.

A titokzatos és megmagyarázhatatlan erők világa (akár hiszünk benne/akár nem) sok embert vonz. Az érzékeken túli megfoghatatlan dimenziók misztérium világát, a láthatatlan mélységek titkait (akár bevalljuk, akár nem), mindenki kutatja, valamilyen szinten mindenki szeret a rejtett dolgok ismeretlen függönye mögé bekukkantani.

Mindehhez nézzük meg, hogyan is működik e misztikus segítségkérésünk valójában, amihez tegyünk is egy kanyart most merőben más síkok felé. Kanyarodjunk el egy olyan titokzatos Folyókanyarulathoz, ahol meghökkentő mód vehetjük kézbe Sorsunkat…

E titokzatosság az Eridanus folyókanyarulat, melynek sorsfordító ereje hatalmas…

A görög mitológián alapuló Eridanus csillagkép, Eridanus alvilági csillagfolyó az Ikrek jegyminőség közepétől a Kos közepéig található. E folyókanyarulat egy olyan misztikus vízelágazás, melynek lágy sodrású, de annál radikálisabb ereje varázslatos Sorsfordulóinkhoz visz el minket. És az Eridanus Folyó egyben Istenség is, aki a hozzárendelt minőségeket, tulajdonságokat személyesíti meg. Útmutató tanácsért kereshetjük fel a Folyó Istenségét (persze nem akárhogyan téve ezt…). Ahhoz, hogy radikális és meghökkentő sorsfordításaink megtörténjenek, ahhoz a folyókanyarulat ’Achernar’ nevű pontját kell felkeresnünk. Ide kell eljutnunk ahhoz, hogy Teremtő Csodáink megtörténhessenek! (az Eridanus csillagkép legfényesebb csillaga, az Achernar, itt most nem csillagászati elhelyezkedés szerint, hanem Sorskódjaink átírásának teremtő ereje tekintetében fog felcsillanni…) …És akkor lássuk mindezt még közelebbről is…

Eridanus, mint ‘tér-idő semmi’ modulus…

Az Eridanus folyó nevének időfizikai jelentését és térszerkezeti felépítését nézve egy nemtér-nemidő semleges zóna ez, ahol (bár hihetetlen) de megáll az idő. Mi több nincs is idő itt. És nincs kézzelfogható közeg környezete sem e folyónak. Térszerkezet-időintervallum semleges. Légüres tér-idő semmi… Egy nemtér-nemidő önmagába visszatérő hullámlökésű folyó, hullámerő az Eridanus, ahol lélektanilag szembesülhetünk mindazzal, amik szorult élethelyzeteinkhez juttattak minket.

…És most lassan gondolatban kezdjünk is el ráhúzódni az Eridanus tér-idő semmi erejére, hogy tér-idő Dimenzióugrásunk, radikális sorsfordításunk megtörténhessen… (akik tudnak meditálni, itt egy közel meditatív állapotba bele is helyezkedhetnek, de amúgy a vizualizációs képességek, a transzcendens valóság érzékelése, a képi társítások megelevenítése, a spirituális erőpotenciálok eredendően ott vannak mindenkiben, mert ez egy bennünk rejlő adottság, mely el is érhető mindenki számára – de ha nincs meg, mert blokkok fedik, akkor az Eridanus folyóelágazásnál még ez is aktiválhatóvá válik)

A folyó tér-idő semleges ereje, ahogy itt ezt majd bejárjuk képzeletünkben, segít nekünk a megértésben és abban is, hogy rálássunk a külvilág összefüggéseire. És jövőbeni lehetőségeinkre is rápillanthatunk itt. Megoldásaink kibontásának Kulcsa az Eridanus folyókanyar!

Könnyen ráhangolódhatunk a folyóra… De hogy eljussunk ide, előbb pár próbatétel vár ránk (amit igyekezzünk játékosan felfogni, hiszen a nemtér-nem idő zónába csakis úgy juthatunk el, úgy közlekedhetünk itt, ha könnyedén vesszük ennek előbukkanó akadályait…)

1.számú próbatétel – Sziklakapu átlépése…

Képzeljünk el magunk elé egy folyóelágazás sziklás-kavicsos-agyagos talajú panorámáját, ahol egy pillanatra meg is állunk. Egy elágazásnál amúgy is egy kicsit mindig gondolkodóba esünk, hogy merre is kell továbbhaladnunk, hiszen egy kritikus szakasz ez. Egy válaszút! Nézzünk szét vizualizációnkban e válaszút tájon. Különös alakú hegyeket, kősziklákat, sziklafalakat pillanthatunk meg, melyek alkalmazkodnak a szeszélyesen kanyargó folyóelágazáshoz. E sziklaszoros kissé nyomasztóan hat ránk… És ahogy haladunk e kőtornyok közt, egyszer csak fura érzésünk támad. Mintha meg akarnánk szabadulni valamitől, pl. nyomasztó terheinktől. A sziklabirodalom van ilyen hatással ránk. A hegyóriások kőfejtéssel szedik le rólunk fájdalmas lelki terheink mázsás emléksúlyait. Az Eridanus folyókanyar e rögös holtpontján leomlanak terheink! Itt megszabadulhatunk régen cipelt túlvállalásainktól megfelelési kényszereinktől, ránk fagyott álarcainktól. És eltolhatjuk magunktól bástyafalak mögé rejtett szorongásainkat, reménytelenség-érzeteinket, valamint kővé dermedt érzelmeinkből is kiléphetünk és aggodalmainktól is elemelkedhetünk!

2.számú próbatétel – Belépés a Fuvallat-Völgyébe…

Elhagyva a folyókanyarulathoz vezető sziklaszirteket egy szép völgyhöz érkezünk. Mint ahogyan a neve is mutatja, lágy szellőfuvallat fogad minket, mely kihat még a légzésünkre is – minden oly könnyed, légies lesz itt. Az előbbi ormótlan sziklaperemek ránk nehezedő, már-már fojtogató érzése után, itt újra teljesen kitisztulhat, felszabadulhat légzésünk, ami már önmagában is jó gyógyerő! Tüdőkapacitásunk szabad áramlása serkentőleg hat ránk! Sarokba szorított érzéseink, fojtogatóan megrekedt, levegőtlen élethelyzeteinken nagy erőbedobással változtathatunk az Eridanus folyókanyarhoz vezető útszakasz e légies örvényénél! Küszködés helyett az élet örömteli, könnyed fuvallattá alakul át itt, amiben elménk kuszaságait is rendezhetjük, hogy gondolataink új erőt, lángoló lendületet kapjanak! És beült, megmagyarázhatatlan rossz érzéseink is tovaszállnak tőlünk itt…

3.számú próbatétel – Szurdok mélye Tűzkatlan nehéz útszakasza…

Az iménti friss levegő szervezetünkre oly mértékben hatott, hogy e tisztulás szinte lobogó tűzzé vált ereinkben. És ahogy masírozunk Fuvallat-Völgyét elhagyva e varázslatos szurdok mentén egyszer csak azt vesszük észre, hogy nemcsak belsőleg hevültünk fel, hanem az előttünk feltáruló szurdokszirteket is forrósság hatja át. Izzik a levegő, forróság van itt – kívül-belül. És ezzel meg is érkeztünk egy olyan tűzhányó hegy szájának akna-szerű bejáratához, melynek legbelső szűk zuga egy iszapos tűzkatlan-fürdőt rejt. Az 1. számú próbatétel ‘sziklaszoros’ érzésünk semmi ehhez képest! Nehéz útszakasz előtt állunk továbbhaladásunkban. Szoros és szűk e keskeny ösvényút, melynek lejárata sem különb, oly meredek. És törmelékkőzetes, üledék iszapos-saras is e közeg. Igazi hadiösvény ez, tele indákkal, mohával és néhol még pár tövises növényt is felfedezhetünk. Gúzsba kötve érezzük magunkat e földalatti alagút másvilág moszatos-hínáros-iszapos pokol leple alatt. Mindeközben mégis van valami rejtett szépsége e szurdokvölgynek… A barlang mélyén a már említett tűzkatlan-fürdő mellett van ugyanis egy piciny kis sárkunyhó. Sárból épített, de mégis van valami varázslatosan csalogató benne. E kis sárkunyhó zugnak titokzatossága a következőkben rejlik; a földalatti hideg-meleg vizes elegy nem más itt, mint egy gyógyító kénfürdő, mely amennyire maga a pokol mélye bugyborékoló fekete habfürdője, oly annyira mélytisztulásunk forrása is. A sárkunyhó pedig mélymeditatív pihenésünk bölcsője. Az Eridanus folyókanyarhoz vezető út ezen szakadék mélyén elégethetjük, lezárhatjuk a múltunkat és benne elavult kapcsolataink még ránk tapadt indaszárait is könnyűszerrel levághatjuk magunkról. Valamint társadalmi-, kollektív tudattalan-, és családi szintű, múltbeli érzelmi kötésmintáink lemosására is kitűnően alkalmas e fekete habfürdő. És megrögzött szokásainkat, felesleges bűntudat dolgainkat is eláshatjuk itt mocsármélyre. E katlan mélye mélytisztító kúránk tudattalanunk lelki-tükrét pucolja fényesre, mely tükörben a mélység perspektíváiból pillanthatunk rá múltunk-jelenünk összefüggéseire, hogy a problémáink eseményszálai mögött megbújó és visszahúzó okok végre megértést nyerjenek. És egyben ráláthatunk mindazon árnyékvilág minőségeinkre is, melyek legbelső rettegéseink kórokozóiként, igaz, tiszta természetünk kibontakoztatásának útjában álltak eddig és egyben jövőképünk, életfeladatunk megvalósításának is gátjai voltak.

4.számú próbatétel – Az ’Ébenfekete pulzálás’ nevű folyószakasz dermedt pillanatai…

Ahogy botorkálunk ki-, és felfelé az iménti pokol katlanüreg mocsármélye fürdőzés zuhanás-élményünkből ismét egy merőben új horizont látvány tárulkozik szemünk elé. És bár az ébenfekete sötétségé még a főszerep, amiben sötét hullámzással pulzál itt a földalatti folyó hideg-meleg váltakozású felszíni szakasza is – mégis látható már némi melengető Fény derengése. És e halvány fényben az Eridanus folyókanyarulat ‘nem-lét’ szakasza villan meg hirtelen a semmiből. És kezd is légüres semmivé alakulni ennek hangulata. Égig ér a jeges, dermedt halál itt. Olyan érzés motoszkál bennünk, mintha egy támadásra készülő ágaskodó mérges kígyóval néznénk szembe dermedten. Szinte áll és vibrál a levegő. Közben megáll itt a szél, a tűz, a víz körbe-körbe táncoló játéka is… Az Eridanus folyókanyar e szakaszánál tébolyító, görcsös, bénító félelmeink eredménnyel száműzhetőek. És közben elnyeli a víz, bekebelezi a szél elfojtott és felgyülemlett indulatainkat, zárványokat képező elnyomott, elhallgatott megrázkódtatás érzelmeinket, lelkünk mélye karmikus sérüléseinket és előző életekben szerzett traumáink emléklenyomatait is. A tűz egy helyben táncoló ereje pedig arra tanít meg minket, hogy hogyan tudunk ellenállni a veszélyeknek minden esetben. És itt megtanulhatunk bátran nemet is mondani mindazoknak és mindannak, akiket/amiket nem fogadunk szívesen. Mindeközben tudatosíthatjuk azt is, hogy egyáltalán nem félelmetes árnyaink birodalmának legrejtettebb zegzugaiba olykor egy belső utazást tenni.

És gyógyító jó erőket is kérhetünk életünk bármely területére az Eridanus folyószakasz e dermedt szegmensénél.

5.számú próbatétel – Misztérium átkelés az ‘Égig érő Kígyó’ nevű folyószakaszon…

Az Eridanus Folyó végén történik meg végleg belső megtisztulásunk, és ez egyben egy beavatásunk is.

(a beavatást sokan túlmisztifikálják, pedig nem kellene, mert a beavatás nem egyéb, mint valaminek a beérett megértése) Az Eridanus mindennek energiájához ráadásul visszafelé folyik az Égbolton. Nem előre folyik tovább, hanem visszafelé a Kos 23 fokáig. Görbe kanyarokkal tarkított belső utazásunk történik itt.

És e magaslaton jutunk el az Eridanus folyó Achernar ’gyújtópontjához is, ahol az elengedés-átértékelés mélymagmás élménye ad lökéshullámot továbbhaladásunkhoz. Fontos állomása ez utazásunknak! Minden próbatétel, amin eddig utazásunk során átmentünk, valójában itt nyer összefüggést, megértést és ehhez kapcsoltan a megoldások is itt születnek meg. Belső kioldó gombunk egyben megoldásaink gombja is.

Az Eridanus Folyó Achernar Fényénél rádöbbenhetünk, hogy Belső Kovácsműhelyünkben mi lehetünk saját magunk Lámpása. És itt beúszik egy olyan kép is, hogy ott hullámzik elevenen bennünk az Eridanus Folyó is. …És Mindenkiben ott van az Eridanus Folyó!

Mindeközben ráeszmélhetünk arra is, hogy cipelt nehezteléseink mázsás kőszikla súlyait is bizony mi gyártjuk saját magunknak. És Belső Viharaink okozói is sokszor mi magunk vagyunk! E felismeréseink fényében, ahogy megcsillan az Eridanus szerpentines kanyargású vize, hirtelen valami nagyon felkelti figyelmünket…

A vizi szerpentin nagyon hasonlít valamire csak eleinte nem tudjuk szavakba önteni, hogy mi is ez pontosan. Aztán kikristályosodik minden. E vizi szerpentin hullámzó mozgása olyan, mint amikor egy kígyó siklik tova. A kígyó ereje…Kundalini-Kígyó…Kundalini Tűzerő! A bennünk élő lobogó Ős-Erő, mellyel átírhatjuk Sorskódjainkat!

Akaraterőnk mélykoncentráló tűzerejével a legmélyebb, legnehezebb, legfájdalmasabb, legrégebb óta cipelt Karma programjaink is átírhatóvá válnak! Újratervezhetjük, újraszerkeszthetjük, újraindíthatjuk életünk nem működő, fénytelen területeit – mindezt fizikai-, lelki-, érzelmi-, és szellemi síkon egyaránt. Ez az Eridanus folyó hullámtáncának bölcsessége… Különleges belső erőkisugárzásunk természetes tisztaságával elmozdulhatunk problémáinktól.

Mit kell tennünk, hogyan érhető el az Eridanus sorsfordító átalakító-, tisztító, és feltöltekező gyógyereje?

Nagy egyszerűséggel egyebet sem kell tennünk, mint rámeditálni, belegondolni az itt írtak dinamikai erejébe, mindezt Ikrek Telihold, Ikrek Újhold, Bika Telihold, Bika Újhold, Kos Telihold, Kos Újhold égisze alatt, vagy Ikrek-Merkúr, Bika-Merkúr, Kos-Merkúr idején, ugyanis sorsfordító erővel bírnak azok a gondolati-, érzelmi töltéseink, melyek ekkor áthaladnak rajtunk. Meditáljunk rá e pontokra az itt leírtak alapján…

No, de még mindig nem vagyunk a végén erőpróbáinknak, hiszen e pontról vissza is kell jutnunk a szárazföldre…

6.számú próbatétel – Átkelés a ’Belső Kanyar’ nevű folyószakaszon…

A forráshoz kötődő folyók rendszerének egy érdekes szakaszához érkeztünk… Egy íves kanyarú elágazás vezet jobbra minket, azonban e folyó szerpentinen lehetetlen átkelni. Ekkor egy fapallost veszünk észre, mely egy csónakkikötőhöz vezet el bennünket. Kis gondolkodás után fellépünk e pallosra, és beszállunk az itt állomásozó tutajos csónakba. Innen már csak vízi járművel járható a szurdokvölgy. Szótlanul evez a tutajos, de nem is dolga, hogy beszédbe elegyedjen velünk. Ahogy csónakkal visznek minket keresztül a szurdok legszűkebb szakaszán, mély lelki síkokban rejlő misztikus tudásunk is hirtelen megelevenedik. Elkezdünk emlékezni olyan dolgokra, amikben eredetileg nem is hittünk eddig. Gyógyítólag hat ez ránk, amiben hirtelen lelkünk mélyén hordozott fájdalmainknak hegesedései is egyszer csak leválnak. Közben csendesen csordogál az Eridanus folyó, ahogy e szövevényes, és vadregényes környezetben emlékezünk, gyógyulunk. Ha ismét kapcsolatba kerülünk a belső Forrásunkkal, mi magunk lehetünk az Eridanus Folyó, melyben Önnön magunkat alakíthatjuk át, tisztíthatjuk /gyógyíthatjuk meg. Ahogy így emlékezünk, a csónak egy balkanyart tesz, miközben észre is vesszük, hogy újra visszaérkeztünk a sziklaívek, sziklafalak birodalmába, ami 1.próbatételünk helyszíne volt. Ismét itt vagyunk a Túlparton…Villanófényként eszmélünk rá, hogy körbementünk, tettünk egy görbe kanyart!…Egy Belső Kanyart!

Mindenkiben ott hullámzik az Eridanus folyókanyarulat! Használjuk sorsfordító gyógyerejét!

Vincze Edit

Asztrológiai-pszichológia – Huber módszer