AZ ABBA TITKA

Dr. Janák Lajos:

(Megjelent a NL Ezotéria XII. évfolyam 1. számában, 2019. januárban)

Az ABBA együttes legfőbb titka az, hogy nincs titka. Egyszerű, tehetséges és szorgalmas művészek alkotják a csapatot. Nevezhetjük az első jól szervezett, nagyon céltudatosan alakított és szereplő popzenészeknek őket. Tudták, vagy menetközben tanulták meg, hogyan kell szórakoztatni az embereket, milyen út vezet a sikerhez. A jövedelem is fontos szempont volt számukra. Ám a lényeg egészen más, mégpedig az, hogy jól csinálják, amibe belefogtak. A többi csak ezután következett.

Az ABBA tagjairól nem igen terjedtek pletykák, szóbeszédek, talán azért, mert nem a hírnévre vadásztak. Távol állt tőlük az, hogy mindegy mit, akár rosszat is, csak írjanak róluk, beszéljenek arról, ami körülveszi őket. Így nem lettek botrányhősök, hanem sikeres, világhírű művészek.

Minden, ami születik, keletkezik, vagy létrejön, magán viseli a pillanat jellegét. Izgalmas lenne az együttes eredeti horoszkópjának a vizsgálata. Sajnos ennek a „születési ideje” ismeretlen. Más lehetőséget kellett keresni, és azt meg is lehetett találni. Hivatalosan 1972-ben alakította meg a négy művész az ABBA együttest a frappáns név a részt vevők nevének kezdő betűiből alakított betűszó: Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid. Az ő személyes horoszkópjaik alapján összegezés képen állt össze az ABBA horoszkópja. A dátum 1947. február 6. Stockholm, 17 óra 31 perc. A képlet valódi telitalálatnak bizonyult. A Nap a Vízöntő jegyében, a hatodik házban van. Egzakt pontos, 120 fokos fényszögben saját jegyének urával, az Uránusszal. Az Uránusz egyébként emelt pozícióban, az Ikrek jegyében van, a karriert, egzisztenciát képviselő tizedik házban. A képlet tulajdonosa tehát zseniális, forradalmian új dolgot művel, nem mindennapi sikerekkel. A Plútó szembenáll a Nappal, ami arra utal, hogy a végzett munkára szinte kíméletlen mennyiségű, nagy energiát fordítanak a csapat résztvevői. Mivel a Mars is a Vízöntő jegyében található, ugyancsak szemben a Plútóval, a két férfias bolygó így arra utal, hogy a munka oroszlánrészét a férfiak végzik. Igaz ám, de ezzel szemben már mást mutatnak a nőket képviselő planéták, a Hold és a Vénusz. A Hold minden horoszkópban az érett, felelősséget viselő nőket képviseli, míg a Vénusz a fiatalabb korosztályt, a szépséget, a művészetet, ha kell a szerelmet is. A Hold a Szűz jegyének második fokán, a Vénusz a Bak első fokán van, ugyancsak szoros trigonban a leghatékonyabb, jó indulatú fényszögben. Máris arra kell gondolnunk, hogy a férfiak minden erőfeszítése hiábavaló lenne a nők tehetsége és szépsége nélkül.

Igazi művészek horoszkópjáról van szó. A Vénusz kitűnő pozíciója a negyedik házban legalábbis erről árulkodik. Egyébként csak a két női planéta található föld jegyben. A négy közül ez az elem képviseli a kézzel fogható, gyakorlati dolgokat, az anyag és az anyagiakhoz való viszont is, többek között. Ha már itt tartunk, a planéták nagy többsége éppenséggel levegős jegyben van. Hol is lehetne máshol egy ének együttes esetében.

A képlet Ascendense a Szűz jegyének a tizedik fokán található. A jegyre jellemző, hogy szülöttei – még ilyen esetben is -, alapos, precíz, szorgalmas módon jutnak célba. Sajnos rossz esetben ez már túlzásba csúszik. A túlzott aprólékoskodás, súlyos hátránnyá válhat. Szerencsére most a jegy jó oldalával találkozhatunk. A horoszkóp ura tehát a Merkúr, a hatodik házban van, a Vízöntőben, szemben a tizenkettedik házban lévő Holddal. Lám csak a hölgyek is alaposan kiveszik részüket a munkából, bár a Hold helyzetéből adódóan, inkább a háttérben. A Merkúr egyébként kedvező, szextil fényszögben van a Vénusszal, tehát itt az ész és a szépség jó együttműködéséről beszélhetünk. A Vénusz egyébként megint csak a nők fontosságára hívja fel a figyelmet. Munkáról, művészetről, újításokról, sikerről, egzisztenciáról már esett szó. Ideje utána nézni, hogy mi mutatja a nyilvánosság előtti sikereket, a népszerűséget. Az eddigiek már mindezt sejtetik, de a nyilvánosságra, az emberi kapcsolatokra utaló házat, a hetediket még nem vizsgáltuk. Ez a ház természetesen a Halak jegyében kezdődik, az uralkodó bolygója pedig, a Neptun a Mérlegben van, hetedik jegyben és a második házban. A Neptunnak kiváló fényszögei vannak, az ötödik házban lévő Marshoz és a tizenegyedik házban lévő Plútóhoz. Tehát a szorgalmas munka, a kreativitás és a fáradhatatlan cselekvés nem is hozhat mást, mint nyilvános sikereket. Ezen kívül a második ház pozíciója még bőséges pénzügyi haszonról is sokat elárul. Nem kerülhetjük ki a Merkúr és a Jupiter kedvezőtlen fényszögét sem. Ez a 90 fok a legfőbb tehertétel, mert a képlet ura, a Merkúr és a hetedik ház hagyomány szerinti ura, a Jupiter meglehetősen kedvezőtlennek bizonyul néhány fontos sorsterületen.

Az együttes tagjai házasságot kötöttek, mondhatni a munkatársaikkal. Bizonyára ezek a házasságok is „az égben köttettek”, de a Földön nem bizonyultak tartósnak. A sajtót és a közvéleményt képviseli a harmadik ház, ahol a Jupiter áll. Nyilvánvaló, hogy a bulvár sajtó és az újságírók nagy része nem talált fogást az együttesen. A pletykák elmaradtak, a szenzációk meg, ha történtek, nem tűrték a kritikát.

Mindent egybevetve a horoszkóp összképe rendkívül mozgalmas időkről és sorsról árulkodik. Az említett Jupiter és Merkúr kedvezőtlen fényszöge, valamint a szembenállások sok megpróbáltatásról és küzdelemről árulkodnak. A kulcsfontosságú planéták és kapcsolataik azt mondják, hogy semmilyen erőfeszítés nem volt hiábavaló, éppen ellenkezőleg irigylésre méltóan jó eredményt hozott. Egy zenekar, egy művészegyüttes, vagy vállalkozás nem munkát, a résztvevők részére feladatot jelent elsősorban. Sokkal inkább tekinthetjük a részt vevők életformájának. Irigyelhetjük a sikert, az elismerések örömét, a gazdagságot, de nem biztos, hogy akarnánk, vagy tudnánk vállalni az érte hozott áldozatokat. Az ABBA tagjai nem ülhettek nyugodtan a babérjaikon, csak ritkán jutott nekik az otthon melegéből, a családi élet nyugalmából. A mindennapos próbák, az utazások, a turnék, a szereplések mind-mind lehetetlenné tették a kiegyensúlyozott, nyugodt életet.

A szereplők személyes horoszkópjait kihagyjuk. Illetve, amit az ábrák mutatnak arról már érdemes beszélni. Születési sorrendben először is nézzük Björn Ulvaeus képletét. Ő 1945. április 25-én, Stockholmban született. A születési óra ismeretlen, tehát nem tehetünk mást, mint hogy napház horoszkópot készítünk. Az ilyen képlet nagyvonalakban, szinte vázlatszerűen megbízható információkat ad az egyénről, de a részletek – amiben, állítólag az ördög bújik meg -, már kimaradnak. Mivel ez egy napkelte horoszkóp, természetesen a Nap és vele együtt az Ascendens a Bika jegyének ötödik fokára kerül. Az együttes vezetője és szószólója. Minden valószínűség szerint tekinthetjük a vállalkozás oszlopának, de a csoport horgonyának is. A szilárd, föld jegy stabilitásra törekszik, nem lelkesedő, de fáradhatatlan munkaerő. Mint „horgony” megakadályozza az értelmetlen lebegést, biztosítja az állandóságot. A jegy ura egyébként a Vénusz a művészetek, a szórakozás, az öröm és a szerelem bolygója. Biztos, hogy nem volt pályatévesztett ember. Képletében a Hold és a Neptun kedvezőtlen, 90 fokos fényszöggel kapcsolódik a Szaturnuszhoz. Bárhogy igyekezett, az idejét nem tudta jól beosztani. Érzelmi problémákkal küzdött, borúlátó volt és egy kissé hajlamos a depresszióra.

Anni-Frid Lyngstad 1945. november 15-én, hajnali 4 órakor született, Björkasenben, Norvégiában. A Napja a Skorpió jegyében, az Ascendense a Mérleg 14. fokán található. Talán a leghányatottabb sorsú, a legtöbb megpróbáltatást átélt tagja az ABBÁ-nak. Igaz a karriert és az egzisztenciát képviselő tizedik házban megtaláljuk a Marsot, a Szaturnuszt és a Plútót is, a legkedvezőbb 120 fokos fényszögben a Nappal. A siker tehát biztosított. A szerencsét és bőséget ígérő Jupiter, a születésekor éppen felkelőben volt, az Ascendens közelében, az Uránusz trigonjában. Úgy tűnik, hogy ez már a szerencse netovábbja. Később azonban kiderülhet, hogy a Nap és a Hold trigonja sem elég ahhoz, hogy ne érjék az életben akár tragédiák is. Az anyja 1948-ban, 3 éves korában elhunyt. Miután Bennytől elvált másodszor is férjhez ment, 1992-ben. Férjét 1999. októberében veszítette el, a lánya után egy évvel. Lánya 1998. január 13-án egy autóbaleset áldozata lett. A képlet ötödik házában lévő Hold utal a tragédiákra, a lánya halálára is. Ez az égitest az egymással szembenálló Merkúrtól és Uránusztól, két irányból kap 90 fokos fényszöget.

Benny Andersson 1946. december 16-án született, Göteborgban. A születési óra az ő esetében is ismeretlen. Napház képletében a Nap és az Ascendens a Nyilas 24. fokára kerül, közeli együttállásba a Marssal és szembe az Uránusszal. Energikus, könnyen lelkesedő, olykor talán kissé extravagáns személyiség. Az ilyen képletben is fontos szerepet kapnak a házak. Képletében a nagyszerencse bolygója, a Jupiter és a művészeteket képviselő Vénusz szorosan együttállnak a tizedik napházban. Páratlan művészi tehetséget és nem mindennapi sikereket ígérnek, a jól választott életpályán. A Jupiter, mint születési uralkodó nemcsak a szerencsét képviseli, egyben arra is utal, hogy az illető saját képességeinek és erőfeszítésének köszönheti leginkább mindazt, amit elért. A Hold közeledő együttállásban van a ködösítő, rejtélyeket képviselő Neptunnal és sajnos 90 foknyira található a Naptól. Ez egy ábrándozó, önmagával és a világgal többnyire elégedetlen emberre vall. Itt is érdemes az elemek vizsgálata. Föld jegyben egyetlen bolygója sincs. A tüzes jegyek feltűnő túlsúlya jellemzi őt. A mozgékony szellemi levegő és az érzelmeket hordozó víz elem is jelen van. A teljesen hiányzó föld egy lelkesedő, érzelmes emberre utal, akiből nagyon is hiányzik a gyakorlati érzék, a kézzel fogható anyagi dolgok iránti érdeklődés.

Agnetha Faltskog, az együttes szőkesége. 1950. április 5-én, 12 óra 35 perckor született Jönköpinben. Érdekes és talán nem is véletlen, hogy amíg a fiúknak nem ismerhetjük a születési óráját, addig a lányokét tudhatjuk. A Nap a Kos jegyében, az Ascendens az Oroszlán 16. fokán található. Megint csak egy céltudatos, lobbanékony, energikus ember képletével találkoztunk. Ez a nő tudta mit akar, és amit elhatározott azt szinte azonnal, mindenáron meg is valósította. A Kos a tettek embere, lendületes, kezdeményező. Rendszerint rendkívül okos, de nem tervez, nem vész el a részletekben, azonnal dönt és cselekszik is. Az Oroszlán kiváló szervező, irányító, de csak rossz esetben válik zsarnokká. Ő ennek a típusnak a legjobbjai közül való. A válást, a hetedik ház ura, az Uránusz jelzi, azzal, hogy kedvezőtlen fényszöggel kapcsolódik a Marshoz. A Jupiter és a Vénusz ugyancsak a hetedik házban van, a legjobb fényszögben saját urával, a Vénusszal. Hiába volt rövid életű a házassága, mégis csak szerelemből fakadt. Ugyancsak a Jupiter Vénusz együttállása biztosítja a közönségsikert, a nyilvánosság elismerését és hírnevet.

Végezetül egy műhelytitok. Ha az asztrológiában egy párkapcsolatot vizsgálunk, különösen, ha házasságról van szó, jól bevált módszer az úgynevezett időfelező horoszkóp. Ilyenkor a két személy születési idejének a különbségét számítjuk ki először. Az időbeli különbség felezőpontját óra, perc pontossággal kiszámoljuk. Erre készítjük el az időfelező képletet. Valahol az időben ez az a pont, amikor a két sors összekapcsolódott. Mindig az egyik fél születése előtt. Mindegy, hogy mire hivatkozunk a sorsszerűséget illetően. Mondhatjuk, hogy „a házasságok az égben köttetnek”. Tekinthetjük karmikus elrendeltetettségnek is. Mindenesetre nekem nagyon tetszik az a hasonlat, hogy: „amikor a világon egy kislány megszületik, akkor egy kisfiú elmosolyodik”. Akár így, akár úgy a sok évtizedes tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a horoszkópok hitelesek a kapcsolat célja és alakulása szempontjából. Nos első lépésben elkészítettem a két szereplő házaspár időfelező képletét. Mivel a fiúk esetében ismeretlen volt a születési óra, mind a négy képletben a napkelte időpontját és a kapcsolat működésének a helyszínét kellett választani. Ezeknek a képleteknek a részletezésére így külön nincs szükség. Ugyanakkor úgy gondoltam, hogy a házastársak két időfelező horoszkópját újabb összehasonlításnak, vagyis időfelezésnek vetem alá. Nem voltam benne biztos, hogy ez a „négyes” horoszkóp megfelel majd az elvárásoknak. Abban lehetett bízni, hogy a négy ember közös sorsáról van szó, mondhatni együttes életfeladatukról, ha tetszik életcéljukról. Meglepetésemre a vártnál jobb eredményre jutottam. Amikor az eseményeket időben is vizsgáltam, az éves szolár horoszkópok alkalmanként jól mutatták azt, hogy mi hogyan történik. 1972-re, amikor megalakult az ABBA a szolár képlet Ascendense azonos volt a kiinduló „radix” Ascendensével, tehát a Szűz jegyében volt. A Nap, akárcsak az alaphelyzetben, itt is a Vízöntőben, az ötödik házban található. A képletnek pedig sokat ígérően jó kapcsolataik vannak. 1974-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon elért siker, Vízöntő Ascendenssel, első házas Nappal mutatja a váratlan, kitűnő eredményt. A tömegektől kapott elismerésre többek között, a hetedik házban lévő Hold is utal. 1982-ben bomlott fel az együttes. Az eddig talált legrosszabb konstellációt mutató szolár horoszkóp szerint. Az együttes megszűnése után mindenki tovább éli a saját életét. A ma már meglehetősen idős emberek nem vonultak nyugalomba, korukhoz mérten aktívak. Szép eredményeket mutatnak fel napjainkban is, de a régi nagy sikereket azért már átengedik a fiatalabb tehetségeknek.