Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület

(Nyilvántartási szám: 01-0014-06)

Intézetünk Magyarországon az első asztrológiai iskolaként kezdte működését, 1989-ben minisztériumi hozzájárulással. Iskolánk nem állami intézmény, hanem egyesületi tanintézetként ugyanúgy jogi személy.

A tanulmányi idő 8 szemeszter, azaz 4 év. Az előadásokat heti egy alkalommal, egy hétköznap este fél 6 és fél 8 óra között kell látogatni. Az egyes évfolyamok, azaz csoportok előadásainak napját a beiratkozáskor tudjuk közölni és ez a tanév folyamán nem változik. A tanulmányi idő lerövidíthető három tanévre, amennyiben a hallgató a II-III. vagy a III-IV. évfolyamot egy tanévben végzi el. Ez természetesen minden tekintetben dupla terhelést jelent. Minden félévben beszámolókat tartunk, minden év végén vizsgáznak hallgatóink. A IV. év végén nemcsak szóbeli vizsgát kell tenni, hanem szakdolgozatot is kérünk, attól, aki diplomát akar szerezni. Az általunk kiadott diploma nem tekinthető a szó általános értelmében véve főiskolai végzettségnek. Posztgraduális végzettséget ad, vagy asztrológiából felső fokú képesítésként elfogadott. Gyakorlati példák mutatják, hogy ezt a bizonyítványt külföldön is elfogadták, segítségével érvényesült már hallgatónk. 

Felvételi feltételeket nem szabunk, mindenki számára biztosítjuk a tanulási lehetőséget. Oklevelet csak annak tudunk adni, akinek van érettségije, vagy azzal egyenragú középfokú végzettsége. Ettől eltérő esetben olyan bizonyítványt nyújtunk át, ami tanúsítja a tanfolyamok elvégzését.

A tandíj összege a jelenlegi körülmények miatt havi 15.000 forint bruttó összeg, amit a hallgatók minden hónapban az első órán, illetve 15-éig fizetnek ki. Az iskola hallgatóinak díjtalanul rendelkezésére áll az egyesület könyvtára, ahol ismertetett címünkön munkanapokon 17 és 19 óra között. Itt megtalálható és tanulmányozható az elmúlt több, mint huszonöt év alatt készült szakdolgozatok nagy része. A könyvtárban számítógépes szolgáltatás is működik. Ezen belül bármilyen időpontra elkészíttethetnek horoszkópot, vagy a mintegy 10.000 képletet tartalmazó archívumunkból választhatnak tanulmányozás céljából horoszkópokat, amik híres emberek, országok, fontos történelmi események vizsgálatát teszik lehetővé. Hallgatóink díjmentesen látogathatják az egyesület havonta rendezett összejöveteleit, illetve ebben az esetben csak az összejövetel alkalmából megjelent “Asztrológia Tükör” árát kell kifizetni, ami pillanatnyilag 300 forintba kerül. Az “Asztrológiai Tükör” egy olyan kiadvány, ami asztrológiai előadások anyagát, érdekes cikkeket, híres emberek horoszkópjait és az aktuális ephemerida-táblázatot tartalmazza. (A kiadvány 15-20 oldal terjedelmű.) Az iskola a klasszikus asztrológiai szemlélet mellett a modern irányzatokat is oktatja. Az alábbiakban az iskola tanmenetét olvashatja az érdeklődő, ami eredetileg belső használatra készült.

Tanrend Vázlata

A tanulmányi idő 4 tanév, azaz 8 szemeszter
Tanévenként 36 alkalom, azaz 72 óra
(Az óraszám kismértékben változhat a munkaszüneti napok és az iskola szünetek függvényében.)
A különböző tananyag részek oktatási sorrendjén az előadó tanár tetszése, vagy igénye szerint változtathat.

Összeállította: dr. Janák Lajos

Az I. évfolyam tanmenete

Összefoglalva:

Asztrológiai alapismeretek, a horoszkóp elemek értelmezése, a horoszkóp kiszámítása, megrajzolása és értékelése.

Tranzitok. Az etikai szabályokat minden évfolyamon az aktuális témakörnél megemlítjük, illetve ismertetjük.

Az asztrológia lényege, elmélete, gyakorlati alkalmazása.
Az asztrológia rövid története.
Szimbólumok, jelképek jelentése és szerepe az emberi kultúrában.
Az asztrológiai szimbólumok (jegyek, bolygók, fényszögek és egyéb képletelemek jelei).
Az állatövi jegyek minőségi és elemi felosztása röviden.
Az állatövi jegyek analógiája (jellemzői).
Az égitestek analógiája (jelentése).
Csillagászati alapismeretek.
A horoszkóp egyszerű kiszámítása (csillagóra, bolygó pozíciók csak felkerekítve).
A horoszkóp vázlat-felrajzolása.
Hatókörök (orbisok) ismertetése, fényszögek kiszámítása, berajzolása. A fényszögek értelmezése.
A házak jelentése.
A bolygók elhelyezkedése, a teng
elyek egymáshoz való viszonya.
A napkelte (napház) horoszkópok számítása és értékelése.
Horoszkóp-értékelés alapfokon.
A látens fényszögek berajzolása, a horoszkóp kiszínezése.
A holdcsomópontok és érzékeny pontok számítása, értékelése.
Az Ascendens jelentése, külső megjelenés.
A horoszkóp pontos kiszámítása, a logaritmus táblázat használatával, vagy más módszerekkel.
A számítógépes lehetőségek általános, rövid ismertetése.
A tranzitálás technikája és elmélete.

A II. évfolyam tanmenete

Összefoglalva:

Az alapok ismereteinek folyamatos megerősítése. Az állócsillagok szerepe. A két legelterjedtebb prognózis módszer (primer direkció az Ekliptikán, szolár segédképlet) ismertetése.

Ismétlés, horoszkóp és tranzit hatások értékelés.
A házak levezetett jelentés tartalma.
Horoszkóp kiszámítása a déli-féltekére.
Metszőpontok (felezőpontok) számítása és értékelése (röviden).
Állócsillagok számítása, hatásainak értékelése.
A planetáris házak számítása és értékelése.
Az egyszerű primer direkció (egy fok = egy év) számítása és csillagászati alapjainak ismertetése.
A pr. direkciók vezetése az Egyenlítőn, Naibold-kulcs alkalmazása (nem alaposan, csak az említés szintjén).
A bolygók aktiválódása.
A direkciók és tranzitok kölcsönhatása.
A direkciók értékelése (receptek), lehetőségek szerint időtartamban és részletezéssel.
A születési idő korrekciója.
A direkciós táblázat elkészítése.
A szolár-horoszkóp egyszerű számítása (ciklikus szolár-táblázat).
A szolár-képlet értékelése.
A szolár-horoszkóp pontos számítása.
A szolár számítása és értékelése, napház-horoszkópokhoz.
Értékelési gyakorlatok.

A III. évfolyam tanmenete

Összefoglalva:

A precesszió. A legismertebb, legnépszerűbb prognózis módszerek azaz direkciók, segédképletek ismertetése. A szinasztria tana (interperszonális horoszkóp értékelése). Az emberi kapcsolatok vizsgálata a horoszkópban.

A precesszió fogalma, számítása és hatásai.
A prognózis-módszerek ismertetése (direkciók, segéd-horoszkópok, egyéb módszerek).
Primer direkció, illetve egy fok = egy év csillagászati összefüggései.
Napív direkció elmélete és számítása, csillagászati összefüggései röviden.
A profekció csillagászati összefüggése, számítása, táblázat elkészítésének ismertetése.
A szekunder direkció csillagászati összefüggései és számítása.
A progresszív horoszkóp kiszámítása, értékelése.
A tercier direkciók csillagászati összefüggései, számításai.
Az 5 fok = egy év és a 2,5 fok = egy év direkció csillagászati összefüggései, a módszer rövid ismertetése.
A harmonikusok működési elmélete, számításai, értékelése.
A perszonár módszer ismertetése, számítások és értékelés.
A lassú bolygók mindenkire érvényes periódusai (saját fényszögeken való átvonulása).
A lunár-horoszkóp számítása, értékelése.
Az újhold-horoszkóp számítása, értékelése röviden.
A bolygó-visszatérések (revoluciók) horoszkópjainak ismertetése.
A napi horoszkóp számítása, értékelése.
A Glahn életkör számítása, értékelése.
Az antisciák számítása, jelentése.
A mundán bolygók röviden, a mundán Glahn-kör értékelése.
A Glahn-féle házharmadok számítása, jelentése.
A különböző idő-periódusok uralkodó bolygói és jelentésük. (Precesszió, 36 éves periódusok, évek, hónapok, napok, órák uralkodói.)
A szinasztria lényege. Két képlet összehasonlításának technikája.
A bolygók, a fényszögkapcsolatok és házak értékelése a szinasztriában.
A direkciók számítása és jelentése (egy fok = egy év) a szinasztriában.
A metszőpont képlet számítása és értékelése.
Az időfelező képlet számítása és értékelése.
A házak és a bolygók értelmezése a metszőpont és az időfelező horoszkópban.
Direkciók, szolár, lunár képletek az időfelező-horoszkóphoz.

A IV. évfolyam tanmenete

Összefoglalva:

Mundánasztrológia, orvosi asztrológia, óra-asztrológia. Nem vizsga anyagként a tanév végén, a felkészülés ideje alatt, az európai asztrológiától eltérő rendszerek rövid ismertetése.

Az asztrológia etikai szabályai.
A házrendszerek rövid ismertetése.
A jegyek felosztása kisebb egységekre (navamsák stb.).
Az óra-asztrológia alapjai és elmélete.
A kérdőhoroszkópok számítása, bolygók, házak jelentése.
Óra-horoszkópok számítása, értékelése.
Elekciók számítása, értékelése.
Kérdő- és óra-horoszkópok, elekciók egybevetése a radix-szal.
Általános, sajtó horoszkópok készítése, tolmácsolása.
A mundánasztrológia alapjai, elmélete.
Bolygók jelentése a mundánasztrológiában.
Jegyek jelentése a mundánasztrológiában.
Házak jelentése a mundánasztrológiában.
Alapítási mundánhoroszkópok számítása, értékelése.
A Quartal-horoszkópok számítása, értékelése.
Újhold és fogyatkozás horoszkópok számítása, értékelése.
Bolygók mundán hatásai a különböző jegyek 0 fokán.
A Jupiter és a Szaturnusz együttállásai (konjunkciós horoszkópok, az együttállás ciklusai).
A külső bolygók konjunkciós horoszkópjai.
Az orvosi asztrológia alapjai.
A jegyek és a hozzá tartozó testrészek részletes ismertetése.
A bolygók uralma alá tartozó szervek részletes ismertetése.
A házak jelentése az orvosi asztrológiában.
A hyleg és az anaréta. Az érzékeny pontok szerepe az orvosi asztrológiában.
A holdfázis elmélet és a fogamzási horoszkópok.
A decumbiture horoszkóp számítása és ismertetése.
Az indiai asztrológia rövid ismertetése.
A kínai asztrológia rövid ismertetése.
Az azték asztrológiai rendszer rövid ismertetése.

Ma már a sikeres vizsgák után lehetőséget tudunk nyújtani egy továbbképző (V. éves tanfolyam elvégzésére is), ami a tanultak gyakorlati alkalmazásában és az ezoterikus, illetve társtudományok terén való szélesebb körű tájékozódásban nyújt segítséget. Hallgatóinknak minden lehetőséget biztosítunk és segítséget megadunk ahhoz, hogy szerzett tudásukat szakmailag és etikailag is kifogástalan módon hasznosíthassák. Éppen ezért a diploma átvételekor szóban és írásban az alábbi esküt is le kell tenniük.

A Baktay Ervin Asztrológiai Intézet Végzős Hallgatóinak

E S K Ü J E

Én, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fogadom, hogy szerzett tudásomat lehetőségeimhez képest gyarapítom. A tudomány fejlődésével lépést tartok, de az új módszereket csak alapos ellenőrzés után alkalmazom.

Tudományom jó hírnevét csakúgy, mint sajátomat nem szólamokkal, hanem lelkiismeretes jó munkával öregbitem.

Tanácsaimmal mindenkor a hozzám forduló érdekeit védem és minden tudásommal az ő boldogulását segítem.

Tudásomat csak akkor használom saját céljaimra, ha azzal a legcsekélyebb mértékben sem ártok másoknak.

A honoráriumot mindig a végzett munka mennyisége és minősége szerint szabom meg. Aki segítségért fordul hozzám annak akkor is rendelkezésére állok, ha nem tudja szolgáltatásomat megfizetni.

A horoszkópból, vagy annak tulajdonosától szerzett információkat titokként őrzöm, azt senkinek semmilyen körülmények között nem adom tovább. Csak az érdekelt beleegyezésével hozok nyilvánosságra még nem publikált horoszkópot. Publikációimmal nem sértem meg a társadalmi elvárásokat sem a törvényeket.

A halál időpontjáról soha, senkinek nem adok felvilágosítást.

A MA LETETT ESKÜMET ÉLETEM VÉGÉIG MEGTARTOM!
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

Kelt Budapest, …………………………………………

…………………………………………..
sajátkezű aláírás  

ISKOLÁNK tanárai jelenleg:

Dr. Janák Lajos igazgató és egyben tanár,

Veress Hajnalka asztrológus tanár ,

Molnár Éva asztrológus, tanár,

Gáll Edit dr. asztrológus tanár.

Tanárainknak felsőfokú végzettségük van, természetesen asztrológiából is. Ma asztrológiában elvárás, hogy felsőfokú asztrológiai képesítés mellett egyéb felsőfokú végzettséggel is rendelkezzen egy tanár. Ennek a kívánságnak könnyen teszünk eleget.

Iskolánk nem egy a sok közül, sok éves hagyománya van. A sikeres asztrológusok és tanfolyam vezető tanárok nagy része Magyarországon itt szerzett oklevelet. A Baktay Ervin Asztrológiai Intézet fölött szakmai és etikai felügyeletet biztosít Egyesületünk. Eredetileg az 1957-ben indult Körösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet munkáját folytatjuk, utódszervezetként, bár jogutódnak nem tekinthetjük magunkat. A buddhológia főiskola hallgatói alapították egyesületünket és az iskolánkat 1989-ben. Itt folytatták és fejezték be megkezdett tanulmányaikat, az újonnan jelentkezett hallgatók pedig már itt szereztek diplomát. Intézetünk tehát gazdag hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkezik, aminek továbbra is igyekszik minden tekintetben megfelelni. Nemzetközi ismertségünk és kapcsolataink lehetővé teszik a legújabb irányzatok megismerését és hasznosítását is. Egyesületünk szervezte meg 1999. augusztusában Magyaországon az első Nemzetközi Asztrológiai Kongresszust, amelyen a neves külföldi előadók mellett számos hazai asztrológus is kifejthette véleményét.