Asztrotérkép

Ujvári Csilla:

A bolygók jegyekben elfoglalt helyzete az efemerida táblázatból olvasható ki. Az adatok greenwichi 0 órára vonatkoznak, ez az alapja az összes horoszkóp elkészítésének. Ami változik és a Föld minden pontján más és más, az a fölrajzi hely. Hiszen más az égbolt helyzete Magyarországon vagy Kanadában ugyanabban az időpillanatban. Mondhatjuk úgy is, hogy a hely ahova születünk, rendkívül meghatározó az életünkben.

A hely határozza meg a horoszkópban az életterületeket. A Föld más-más pontján ugyanabban az időben a hatások nem ugyanarra az életterületre vonatkoznak. A különböző társadalmi fejlettségeket és helyzeteket most ne is vegyük figyelembe. Az Ascendens és MC. tengelyek máshová kerülnek, így a lehetőségeink és céljaink, valamint párkapcsolatunk és családunk merőben más lesz.

Az embereket mindig foglalkoztatta a horoszkópban ígért sors megváltoztatása és ez a helyváltoztatással érhető el. Magam részéről kevésbé hiszek az efféle szabad akaratban, hiszen a költözés is kiolvasható a horoszkópból. Akkor tudunk menni, ha van rá lehetőség. Illetve az analógiák között lehetne választani, de a korlátok itt is jelentkeznek. Nem gondolom, hogy a sorsot egyszerű költözéssel ki lehet játszani. Sőt, figyeljük csak meg, hogy bárhová költözünk is a szomszédok hasonlóak lesznek, ha nem vagyunk jóban velük, az új helyen sem lesz más a helyzet. A harmonikus és diszharmonikus hatások követnek minket.

Szokták mondani, ha valakivel valamilyen szerencsétlenség történik, hogy rosszkor volt rossz helyen. De hiszen ott kellett lennie, hogy az történjen vele, ami. Nem azért változtatunk lakást vagy akár országot, hogy elkerüljük az eseményeket, pont ellenkezőleg, hogy elősegítsük azokat.

Mire jó az mégis, hogy foglalkozom a témával? A kérdéshez nem onnan közelítek, hogy keressünk egy jó helyet, ahol majd minden sikerül, hanem milyen lesz valakinek az élete, ha helyet kell változtatnia. Annak tudatában élje az életét máshol, hogy ott milyen lehetőségei lesznek.  

Továbbá az asztrológus pontosabban tud dolgozni, ha az események a saját helyükre kerülnek és magyarázata lesz bizonyos változásoknak is. (Ehhez majd konkrét példák is tartoznak.)

A földrajzi hely a segédhoroszkópoknál is fontos.

Radix, születési horoszkóp: ténylegesen arra a földrajzi helyre vonatkozik, ahol a születés történt.

Szolár horoszkóp: az éves horoszkópot mindig arra a helyre kell elkészíteni, ahol az illető éppen akkor tartózkodik. A szolár az év lefolyását mutatja.

Mundán horoszkópok esetében, ahol az esemény történt, vagy történni fog.

Direkciós horoszkópok: ezek szintén a születés helyére vonatkoznak, kivéve a szekunder direkciós képletet.

Szekunder direkciós horoszkóp: mivel ez valós bolygómozgásokon alapszik és önállóan is értékelhető mindig arra a helyre készítendő, amelyik éves korban és évre vonatkozóan az illető tartózkodott, vagy tartózkodik. Például: XY Debrecenben született és 30 éves koráig ott is lakott életvitelszerűen, majd átköltözött az ország másik felébe, Sopronba és ott él 20 éve. Ebben az esetben a szek.dir.horoszkóp az első 30 napra Debrecenre, a további 20 napra pedig Sopronra készül. Minél távolabb van egymástól a két hely, annál jelentősebb a különbség.

Az asztrotérkép konkrét térképen is ábrázolható.

A tengelyek közelében lévő égitestek erőteljesek, úgy a jellemnél, mint az eseményeknél. Így a helyváltoztatás hatása jelentős lehet, akár hosszabb, vagy akár rövidebb időt töltünk is ott. A radix tendenciái nem kerülhetők el, de azokat ajánlatos átértékelni. Egyes területek jelentősebbek lesznek, mások viszont háttérbe szorulnak.

A térkép számítógépes programmal készül. A módszer kifejlesztője Jim Lewis (1941-1995) amerikai asztrológus, aki le is védette munkáját (Astro*Carto*Graphy). Egyes vélemények szerint az asztrotérkép nem ad elfogadható információkat az értékelés kidolgozatlansága miatt, amire Levisnek már nem volt alkalma, aránylag fiatalon halt meg. Azóta viszont helyette ezt megtették mások. A megrajzolt ábra pontossága függ a születési időtől, egy perc eltérés 30- 80 km eltolódást is okozhat. A metszésvonalak helyének egyébként is van hatótávolsága, így a térkép mindenképpen csak segédlet és kiegészítésként használható.

A születési bolygókat és tengelyeket a világ térképére helyezi meghatározott formában. Ahol a bolygók és tengelyek vonalai metszik egymást ott az energiák erőteljesek.

A bolygók és tengelyek találkozását azok jelentése szerint értékeljük, figyelembe véve, hogy mit képviselnek az alap-horoszkópban.

Véleményem szerint sokkal fontosabb és pontosabb információkhoz jutunk, ha egy más módszerrel vizsgáljuk a radix horoszkópokat. Abból indulok ki, hogy miben változnak meg a dolgok, ha az egyén ott született volna, ahol a vizsgált terület van. Mit is értek ez alatt? Két horoszkópot hasonlítok össze és abból vonok le következtetéseket. Az egyik a radix horoszkóp, a másik pedig a radix horoszkóp új földrajzi helyre történő változata. Nézzük ezt példahoroszkópokon keresztül.

XY férfi    1964. január 7. Miskolc, 11:56   (É.szél.:48°06’ K.hossz.:20°47’)

A férfi 2014-ben új hazát választott és egy német kisvárosba költözött. 

(É.szél.:47°55’ K.hossz.:11°25’)

Miskolc (ábra 1)
német kisváros (ábra 2)

Értékelés:

A házcsúcsok máshová kerültek. Az Asc. a Kosba került, az elsődleges születési uralkodó a Mars kvadrátot vet az Asc.-re és a Holdra. A tettrekészség itthon a Hold, vagyis az érzelmek hatása alatt állt, kint viszont saját magát és a lehetőségeket korlátozza. Mint születési uralkodó a Vénusz is maradt, de háttérbe szorult.

A Hold a 6. házból átkerült a VII. ház csúcsára. Itthon az érzelmi változások a mindennapokban jelentkeztek, kint ezek a problémák a felszínre jutottak, a külvilág tükrében szembe kerültek a férfivel.

A Holdcsomópontok és a Merkúr az MC.-IC. tengelyre vándoroltak. A karmikus feladat, amelyet többek között a Holdcsomópont hordoz ezen a földrajzi helyen valósítható meg. A Merkúr képviselte életterületek sokkal jelentősebbek, a Jupiter kvadrátja miatt nagyobbak az elvárások az egyénnel szemben.

XX nő    1963. október 23. Irán, Teherán, 14:30  (É.szél.:51°25’ K.hossz.:35°41’)

Származása magyar, de Iránban született és töltött 3 évet, majd 7 évet élt Afrikában, pár hónapot Szíriában, végül 10 éves korában került Magyarországra.

Afrika, Ghana, Accra               (É.szél.:5°56’ K.hossz.:-0°20’)

Ázsia, Szíria, Damaszkusz               (É.szél.:33°51’ K.hossz.:36°29’)

Európa, Magyarország, Budapest          (É.szél.:47°50’ K.hossz.:19°04’)

Irán, Teherán (ábra 3)
Ghana, Accra (ábra 4)

Értékelés:

Teherán-Accra viszonylatában.  3 és 10 éves kor között.

Accrában az Asc. a Halak jegybe van. A születési közrezárt Halak jegy kerül előtérbe a Vízöntő jeggyel szemben. Így a két születési uralkodó a Jupiter-Neptunusz lesz és a Szaturnusz-Uránusz még várat magára. Illetve az Uránusz úgy jut szerephez, hogy a Desc. közelében van. A hirtelen változások szembe kerülnek vele, nincs beleszólása az eseményekbe, még nem Ő kezeli azokat. A 6. és 12. házak urai különböznek az alaphoroszkóptól.

Gyermekként a hétköznapokban jobban megmutatja önmagát, de ezt a külvilág kevésbé értékeli. Még nem tud kiállni önmagáért, még nincs meg a stabilitás.

Irán, Teherán (ábra 3)
Szíria, Damaszkusz (ábra 5)

Teherán-Damaszkusz viszonylatában.   2 hónap a 10 éves kor időszakában.

Ebben a rövid 2 hónapos időszakban, még mindig gyermekkorban, veszélyek mutatkoznak. Az Uránusz vészes közelségbe került a Desc.-hez és így szemben az Asc.-vel. A pillanatnyi születési uralkodó, a Neptunusz együtt a Vénusszal a Nap diszpozítorával bekerült a 8. házba. Amíg ezt az állást nem tudja valaki az ezoterika valamely ágában kamatoztatni – ez gyermekkorban szinte kizárt – addig ez életveszélyes helyzet, de legalább is találkozás a halállal.

Irán, Teherán (ábra 3)
Magyarország, Budapest (ábra 6)

Teherán-Budapest viszonylatában.    10 éves kortól napjainkig.

Az MC. helyzete 5°-val változott. Alaphelyzetben az Uránusz kvadrátolja, Bp.-en pedig a Plútó. Az Uránusz gyermekkorban sok olyan kellemetlenséget okozott, amelyekre a szülöttnek nem volt rálátása és ráhatása. Egyrészt mint transzcendens bolygó idősebb korban jobban érvényesül, másrészt a gyermekkori Ghánai és Szíriai horoszkópoknak Halak az Ascendense Jelenleg Budapesten a Plútó-MC. kvadrátját éli. A céljai érdekében arra van szüksége, hogy a külvilágnak ne adja ki magát.

A Hold helyzete 1°-val változott, ez a direkciónál mutat 1-2 hónap késést.

Az eredetihez képest a Vénusz-Neptun együttállás bekerült a 8. házba. A veleszületett rendkívüli ezoterikus képességek sokkal mélyebben tudnak érvényesülni ebben a házban.

Ahogy a példákon keresztül látjuk rendkívül maghatározó a hely ahol élünk, sorsunk beteljesülése földrajzilag kötött.