ELŐZŐ ÉLET, A 12. HÁZ JEGYE

Ujvári Csilla:

Többé-kevésbé kíváncsiak vagyunk arra, hogy kik is lehettünk és mivel is foglalkoztunk előző életünkben. Feltéve, ha hiszünk a reinkarnációban. Egy asztrológusnak ez szinte kötelező.

A 12. ház sok információt tartalmaz. Jegye, amelyben kezdődik, vagy ha van benne közrezárt jegy, akkor az is. A benne lévő bolygók. És amit már felhoztunk a tudattalanunkból egy történetet kerekít ki. Minél teljesebb a kép, annál jobban értjük, hogy most miért vagyunk itt és mi a dolgunk.

Ez az írásom a 12. ház jegyével összefüggésben ad felvilágosítást megszületésünk előtti időkről. Ne csodálkozzunk azon, hogy ezek többnyire negatívumok, hiszen azért jöttünk vissza, hogy ezeken javítsunk, ezekből tanuljunk.

A teljes képhez hozzátartozik még a házban lévő bolygók értékelése, a ház urának helyzete, a mostani élet problémája, diszharmonikus fényszögek, a Chiron helyzete és a Holdcsomó-pontok. Ezekkel az összefüggésekkel ez az írásom nem foglalkozik.

Kosban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: agresszió, előnyök, naivitás, meggondolatlanság.

A férfias jelleg akkor is túlsúlyban van, ha valaki előző életében nőként élt. A Mars energiája többféleképpen nyilvánulhatott meg. Törtető személyiség, aki nem válogatta meg az eszközöket és nem volt tekintettel másokra, az volt a fontos, hogy az első legyen, az elsőként érkezzen. Foglalkozását tekintve a Koshoz illő harcászattal, egyenruhával kapcsolatos tevékenység, vagy sportoló. Naivitása által olyan élethelyzetbe került, amely váratlan volt számára és gyors reagálást követelt.

Lehetett önpusztító, önmagával harcoló, meggondolatlansága többször sodorta veszélybe. Agresszív természete épp úgy bajt hozott másokra, mint saját magára. „Gyilkos” ösztöneit nehezen tudta kordában tartani és ellenőrizni. A problémákat izomerőből oldotta meg.

Nyugtalan természetű, fegyelmezetlen, ösztönös vágyainak nem tudott parancsolni.

Valószínű, hogy a Mars szexualitása megnyilvánult, de nem úgy ahogy a Skorpiónál, itt nem játszik szerepet a Plútó hatalomvágya.

Lehetett a karma olyan fázisában, amikor az önérvényesítést kellett gyakorolni, azt, hogy kiálljon önmagáért és ne hagyja magát mások által letiporni. Akkor történt előrehaladás, ha ezt úgy tette előző életében, hogy azzal másokat nem károsított súlyosan.

Bikában kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: anyagiasság, kimozdíthatatlanság, kényelem, kéjelgés.

Túlzott ragaszkodás és nem csak az anyagiakhoz, hanem az élethelyzetekhez is. Jó anyagi körülmények és ki tudja milyen eszközökkel szerzett vagyon. Félelem a szegénységtől, mindenre képes volt csak hogy az ne következzen be. A pénzzel való bánás másoknak kárt okozott. Önzősége és anyagiassága megakadályozta a szellemi értékek befogadását.

Nehezen kimozdíthatósága több esetben is hátráltatta előző életében. Amikor a kényelem volt a legfőbb szempont, akkor állni látszott a sorsa. Első volt az élet élvezetének hajhászása. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szexualitást sem. Szerelmi életét saját érdekei szerint alakította, nem törődve partnere igényeivel.

Ha a szellemi értékeket tekintette birtoklása tárgyának, akkor annak megtartása okozott problémát másoknak.

Kötődése a földhöz két helyzetben is megnyilvánulhatott. A birtokszerzés ellenkezett mások érdekeivel. Nem tartotta vissza attól, hogy eközben mások elszegényednek. A másik variáció az örökös küzdelem a földbirtok megszerzéséért, de erre az előző élet nem adott lehetőséget. Akár hogy is volt a föld – minden értelemben – nagy szerepet játszott az életében.

Lehet, hogy a derű és nyugalom nem adatott meg, hogy életét többször kellett újra megteremteni és ez minden alkalommal megviselte testileg, lelkileg.

Ikrekben kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: beszéd, furfang, mozgás, semlegesség, kíváncsiság.

Örökmozgó, örökké úton lévő, soha meg nem álló egyéniség. Minden érdekli, mindenbe belelátni, hozzászólni, de ez egyúttal felületességet is takart. Az információk birtokosa és a közvetítés révén továbbadója volt. Rossz esetben jócskán kikerekítette a történeteket és az első embernek, aki vevő volt erre annak elmondta. Egy előző Ikrek élet nem mondható állandónak, ma így, holnap úgy. Nem azért, hogy másokkal direkt kitoljon, hanem azért, mert a Merkúr semleges természete ezt tette lehetővé. A furfangjaival és kavarásával okozott károkat mostani életében kell megértenie, mert az előző nem volt rá alkalmas. A felületes tudás, ami ráragadt folytonos mozgása során, felhozható és bővíthető és talán most ez is a feladat.

Sokszor csak ment a saját feje után, másoktól nem fogadott el tanácsot. A gyermek, aki soha sem akar megkomolyodni. A földies, stabil jegyű embereket gyakran felbosszantotta viselkedésével.

Mivel az Ikrek a legjobb tolvajok, lehet, hogy egy-két embert sikerült megszabadítania annak idején a holmijától. Ezért most könnyen előfordulhat, hogy a jog és a törvény látszólag igazságtalanul elveszi azt, amiért megdolgozik.

Rákban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: család, ősök, változékonyság, ciklusok, érzékenység.

A múlt eseményei több előző életen keresztül kísértenek. Az ősök emlékei és bűnei átjöttek erre az életre is. Az ilyen horoszkóppal született ember igyekezzen minél többet megérteni a múltjából, feldolgozni azokat és elengedni, hogy ne kelljen a következő életében is ezzel foglalkozni. A mélylélektan most nem áll tőle távol.

A karma lehet az anyaság témaköre. A gyermek, amelyet nem táplált megfelelően – talán nem is állt módjában – vagy túlgondoskodott róla, ami nem szolgálta a gyermek érdekeit. Egy népes családban – szűkebb, vagy tágabb értelemben, rokonság – nem jutott minden gyermeknek elegendő gondoskodás. Az érzelmi kötődésből viszont volt elég, talán még túl sok is.

Férfi horoszkópban mutathat nőies tulajdonságokat, túlzott kötődést az édesanyához, amely megakadályozta és vagy gátolta az emberekkel való érintkezéseket.

Itt jelennek meg a hazával kapcsolatos dolgok. Az egyén tett-e valamit a hazája ellen, ami természetesen hatással volt embertársaira is.

A mostani félelmek, fóbiák, megmagyarázhatatlan viszolygások szintén a múltból jönnek. Ez mindenkinél így van de a Rák 12. ház ezt különösen érzi.

Oroszlánban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: felsőbbrendűség, vezető szerep, sznobizmus, külsőségek.

Az előző életben nem vette figyelembe mások életét, ügyes bajos problémáit, hiszen ennek fordítva kellett lennie. A király az a király és az alattvalók hivatottak arra, hogy vezetőjük minden gondolatát és kívánságát lessék. Mindenki tudja, hogy hol a helye. Ha megelégedésére történtek a dolgok, akkor dobott egy kis alamizsnát a pór népnek.

Társa is kénytelen volt eszerint élni, mindig minden körülmények között alkalmazkodni. Ennek érdekében valószínű, hogy egy olyan párt választott, aki ebben a helyzetben valamilyen oknál fogva függőségi viszonyban volt.

Mivel az Oroszlán rendkívül jó színész, így az megjelenhetett foglalkozásként, de lehet, hogy csak az élet nagy színpadán színészkedett.

Bizonyos élethelyzetekben egyeseket lebecsült, másokat pedig ok nélkül felértékelt, ahogy azt a helyzet megkívánta. A csillogás mindig fontos volt, a külcsín megelőzte a belső értékeket.

Szűzben kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: kritizálás, spórolás, én tudom a legjobban.

Itt is mint az Oroszlánnál – csak másként – megjelenhetett bizonyos felsőbbrendű hatás. A dolgok csak akkor vannak jól elintézve és megcsinálva, ha ezt saját maga végezte el. Ez még lehet, hogy úgy is volt, de a kritizálás már bántott másokat. Mindenki más munkájában hiba volt, nem így kellett volna csinálni, hanem úgy. A Szűz előző életben megmondta a tutit.

A spórolást tökélyre vitte, sem magának, sem másoknak nem engedte meg a „pazarlást”. Ezért aztán jól jártak az örökösök, mert itt hagyta nekik az összegyűjtött vagyont.

Egy másik élethelyzetben megtagadta valakinek az ápolását, aki rászorult volna arra. Ha előző életben orvos volt, akkor bizony követett el hibákat, amelyek megnehezítették a betegek gyógyulását.

Mérlegben kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: párkapcsolat, diplomácia, művészetek, női praktikák.

A Mérleg élete az örökös egyensúlyozás és ezzel együtt a billegés. Környezetét folyton azzal terhelte, hogy nyilvánítsanak véleményt és lehetőleg értsenek vele egyet. Addig nem nyugodott – kardinális jegy – amíg nem azt mondták a szemébe amit ő akart. Leginkább annak az életét keserítette meg akivel megosztotta a hétköznapjait, akivel együtt élt. Ha elég sokáig élt házasságban, talán ezt a karmát ledolgozta. A mostani életfeladat fogja megmutatni, hogy párkapcsolati, vagy egy másik téma a feladat.

Mivel az uralkodó bolygó a Vénusz, így nem hagyhatjuk figyelmen kívül a női praktikákat, itt természetesen negatív értelmezésben. A férfi nép megbabonázása, a szépséggel való visszaélés minden formája. Ezek által elérni jobb pozíciót, pénzt, kapcsolatokat. Ide tartozik még ama bizonyos szolgáltatás, a nők ősi foglalkozása, amelynek erkölcstelenség a megítélése.

Skorpióban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: hatalom, bosszú, élt-halál ura, kitartás.

Bármilyen körülmények között is élt előzőleg felhasználta a Plútó hatalmát mások ellen. Enyhébb helyzetben markában tartott valakit, végső esetben szóba jöhet a terrorizmus, az erőszak, a zsarolás, a zsarnokság. Ne felejtsük el, hogy a Plútó élet-halál ura.

Lehetett politikus. A tapasztalat szerint az a politikus, aki a politikát tisztességesen csinálja, az már nincs a helyén. Vagy ritka, mint a fehér holló.

Nem kímélte ellenségeit, aki egyszer ide tartozott az nem úszta meg a bosszút. Kitartóan árnyékként követte, majd kivárva az alkalmat kellő időben oda szúrt, ahol a leggyengébb.

A Skorpió a pénz és spekuláció világa is, természetesen mások kárára.

Nyilasban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: hit, jog, igazság, tudás

Miért is jött vissza az akinek előző életét a nagy szerencse bolygója, a Jupiter irányította? Talán valamilyen művet nem fejezett be. Tudós, filozófus, aki még nem mondott el mindent, még nem találta fel, amit fel kell találnia. Esetleg azért van most itt, hogy megtanítsa másoknak, amit ő már tudott réges régen.

Ha nem vagyunk ennyire optimisták, akkor előző életében törvénytelenséget követett el a törvény nevében. Olyan ügyet védett, amely nem szolgálta az emberek javát.

Olyan hite volt, amely összezavart másokat, amely hamis elvek alapján megtévesztett. Prédikátor, aki kihasználta az emberek gyengeségeit. Talán ezt jóhiszeműen tette, viszont a lényegen ez sem változtat. Hiszen a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve.

Bakban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: felelősség, korlátok, terhek, kitartás, ridegség.

A felelősségvállalás és fegyelem nem tartozott hozzá az életéhez sem családi sem társadalmi téren. Valószínű, hogy azt nem is volt honnan megtanulni, a szigorú és rideg környezet nem tette lehetővé. A szegénység, amelyben tengette életét keménnyé tette a szívét. A maga ura volt senkire sem számíthatott.

Belső személyiségében egy örök gyerek, aki nem hiszi, hogy őt is szeretheti valaki. A nehéz körülmények beidegződtek és elvették a hitet, miszerint lehet majd egyszer másként is. Nehéz megszabadulni ezektől a terhektől, a múlt ebben az életben is kísért.

Gyakran manipulált másokat – a cél szentesíti az eszközt – hogy megkapja azt a kevés elismerést és az odafigyelést. Nem törődött mások érzéseivel.

Ha esetleg előző életében vagyonos ember volt és a hatalom közelébe került, gondolkodás nélkül felhasználta azt a saját érdekeihez bűntudat nélkül.

Vízöntőben kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: mágus, forradalom.

A forradalmár. Az új élet reményében követte vágyait és harcolt érte. Új ösvényen járt, ahol még senki. A szabadság és individuum híve, de mit szólt ehhez a többi ember?

Az a fajta tudás, amivel rendelkezett nem evilági. Kérdés, hogy mire használta? Beavatott, titkos társaság tagja, s mint olyan, hozzáfért bizonyos energiákhoz.

A Vízöntő kor hajnalán lehet, hogy nagyobb jelentőséggel bír az az ember, aki már előző életében is Vízöntő volt. Ez a világ egyre inkább nem ismeretlen neki, elemében van. A humanitárius szervezetek a múltba gyökeredznek.

A meg nem értett zseni, aki elszigetelte saját magát és akinek őrült ötletei kivitelezhetetlenek voltak. Ki van velem, ha az egész világ ellenem?

Halakban kezdődő 12. ház.

Kulcsszavak: illuzionista, áldozat.

Mivel a Halak jegy a mundán 12. ház, így duplán jelentős az előző élet karmájával kapcsolatban. Itt van a legtöbb megtévesztő és áldozat.

Mások megtévesztése felsőfokon. Ez nem szimpla hazugság, amelyen gyorsan túljut a vesztes. Nem lopás, amit pótolni lehet. Ez lelki átverés, ez mérhetetlen pofon, amelynek nem tudni az eredetét. Kihúzta a talajt valaki lába alól lelkiismeret furdalás nélkül. Minden határon túlment, minden gátat ledöntött. Először megmutatta a gyönyörben való feloldódást, majd otthagyta áldozatát. Elvette annak önbecsülését, reményét és végül a tengerbe lökte. Ez maga a bűvölet jövőkép nélkül. Ez az előző élet sokszor kihat a jelenre, olyan módon, hogy most nem találja a helyét, hosszabb-rövidebb kínlódás után kénytelen feladni. Sajnos az öngyilkosok egy része innen kerül ki.

Az előző élet áldozatként való megélése, bármilyen szinten és helyzetben. Lehet, hogy talán ez a szerencsésebb eset az előzőnél. Azonban ez igen erős lelki teher, amit jobb ha minél előbb megért az illető. Ha ez sikerül, talán nem kell még egyszer megszületnie.

Ha valaki bármilyen módon magára ismert azt nem állt szándékomban megbántani.