A PÁR ÉS A PÁRKAPCSOLAT

Bertalan Éva:

Párkapcsolati analízist nem kizárólag szerelmes- vagy házaspárokra készíthetünk, hanem minden más kapcsolatra, amely két ember között létezik. Lehet szülő-gyermek, testvérek, barátok, főnök és beosztott, és minden pár, ami érdekelhet bennünket.

A leglényegesebb tudnunk, hogy két ember önmagában, külön-külön egy-egy egyéniség és személyiség. Bármely okból alkotnak egy párt, a kapcsolat egy harmadik tényező, ami sem az egyik, sem a másik, hanem a közös, amiben mindketten részt vesznek. Ez a kapcsolat.

Néhány alap információ

Az asztrológiai házrendszer

Az asztrológiai pszichológia, a Huber módszer Koch házakkal dolgozik, mert kizárólag ezzel a rendszerrel lehet megállapítani egy sor személyiségi adottságot, amire szükségünk van az elemzéshez. Az életóra progressziót kivéve, a párok összevetésének nagy az egyezőségeket (konjunkció) és ellentéteket (oppozíció) vesszük figyelembe.

A radix horoszkóp házairól:

A Huber módszer a radix képlet tizenkét házát egyben 12×6 éves ciklusokra osztja. Egy-egy ház 6 egyenlő ívhosszúságú éveket tartalmaz, az aranymetszés szabályai alapján három részre oszlik. A házcsúcstól az első rész, a kardinális zóna, időben 2 év és 3 hónap. A második rész, a szilárd zóna, onnantól, ami 1 év 5 hónapot, és innen a harmadik rész, a változó zóna, a következő házcsúcsig 2 év 4 hónapot jelent. Ezt két okból kell tudnunk:

 • látnunk kell, hogy a pár tagjai, egyénenként, mely energiájukkal sikeresek
 • melyeket fojtanak el, esetleg melyekkel okoznak önmaguknak és a másik félnek is stresszt.
 1. ábra Házdinamika

Az 1. zóna kardinális, erős, a külvilág számára könnyen észlelhető, sikerhozó

A 2. zóna kardinális, normál erősségű, a külvilág számára észlelhető

A 3. zóna szilárd zóna, óvatos, gyenge, a külvilág számára kevéssé érzékelhető.

Benne a TP a krízis pont, ahol az energia igen alacsony, kifelé láthatatlan

A 4. zóna változó, gyenge zóna, az energia alacsony, külvilág alig érzékeli

Az 5. zóna változó normál zóna, rugalmas, kifelé érzékelhető, de átlagosan

A 6. zóna változó, erős zóna, túlkompenzáló, erőltető, erőszakos és mégis

sikertelen

A progressziós módszer

Az asztrológiai pszichológia kizárólag egy progressziós módszert alkalmaz: ez az úgynevezett „életóra”, ami az AC-tól az óramutató járásával ellentétes irányban halad. Pontos születési idő hiányában is azonnal megtudható, hogy életkor szerint milyen tipikus feladatok állnak az ember előtt.

Ha van életóra jelzés (pontos születési időnél), akkor felismerhető, milyen személyes energia fejlesztése szükséges a sors tudatos irányításához.

Az ember az első konjunkció vagy oppozíció előtt csak tudatlanul képes fogadni a kívülről jövő feladatot. Ilyenkor csak áldozati szerepbe kerülhet. Ez a fizikai szintű megélés. Később ugyanazon energia érintettségénél már lehet érzelmi szintű megélés is, ez az elkövető állapot. A tudatos, szellem szintű megélés egyéni szabad választástól függ, bármikor vagy soha sem jön el az ideje. Ez személyiség érettség elérkezése, amely után a további hasonló feladatokat már képes pozitív sorsalakitóként használni.

A kívülálló soha nem tudhatja, hogy egy ember hol tart a személyiségi fejlődésében. Kizárólag a vele törtnő dolgok és az ő reakciói erre képesek fellebbenteni a fátylat.

A párkapcsolati elemzést mindig a két személy egyéni, radixból származó elemzésével kezdjük. Konzultáció alatt át kell beszélni, hogy hasonló életóra fényszögeknél milyen megélései voltak. Nem a tényleges történés az érdekes, hanem az, amit benne kiváltott.

Ha élőben történik, minden párkapcsolati konzultáció előtt, ami csak a két fél együttes jelenlétében történhet, előkonzultációt kell tartani velük külön-külön, ahol a saját személyiségük elemzése történik, hogy segítsük az önismeret útján.

A személyiségelemzés szintézise általában

A konkrét kérdés oldaláról történik az elemzés.

Párkapcsolati konzultációt megelőzően az egyéni konzultáció szempontjai és témái:

 1. Családmodell
 2. Hold, mint az érzelmi én elemzése, a korábbi érzelmi megélések átbeszélése
 3. A párkapcsolattal összefüggő egyéni elvárások
 4. A kontaktus felvétel és fogadás eszköze
 5. Saját nemiség (saját szexualitás)
 6. A partner nemiségével kapcsolatos elvárások (a partner szexualitása)
 7. A kérdés felmerülésekor aktuális életóra állás, azaz a sorsirányitó személyes energia

A családmodell

A radix képletben álló családmodell minden döntésünknél igen fontos, de a párkapcsolati témákban különösen.

A minden másirányzattól eltérő itt, hogy az anya szimbóluma a Szaturnusz, mert ő adja kisbaba kortól a túléléshez (biztonsághoz) szükségeseket, és kicsit később a nevelésnél ő szabja meg a határokat és ő ellenőriz.

A gyermek, a szülött, akinek képletét nézzük, a Hold a radixban.

Az apa a Nap, hogyan azt már mindenki megszokta, más irányzatoknál is.

A Hold, a gyermek, szubjektív érzékeli a szüleit, azok valódi cselekedeteitől függetlenül. Tehát a Hold valamely fényszög kapcsolata apához vagy anyához megmutatja azt, hogy később is, bármikor, milyen emocionális kapcsolódásai lesznek.

A Hold fejlődése, az érzelmi felnőtté válás tehát nagyon fontos. Van, akinek soha sem sikerül, pedig 72 év alatt 12-szer van esélye rá. Azaz, valójában onnantól kezdve lehet tudatos, (a belső gyermek felnövése), amikor az első együtt állas vagy oppozíció létrejön az életóra által. Innen már rögtön tudhatjuk azt is, egy ember korán, vagy későn érő érzelmi szempontból.

Mi, emberek, azt hisszük, hogy ésszel döntünk, de valójában minden tettünk emocionális alapú.

A partnerség elemzése

Ha a partnerek külön elemzése megtörtént, akkor következik a párkapcsolati elemzés érdemi része.

A két egyéni radixból készül egy közös képlet, amibe ki-ki beviszi a maga energiáit a közös házakba. Kizárólag a konjunkciókat és az oppozíciókat vizsgáljuk. Igy lesz az új horoszkópban például a 2. ház a közös vagyon, érték és értékrend, a 10. házban a pár vágyai, ambíciói mutatkoznak meg, de a partnerség szempontjából, ahova a másik fél számára szimpatikus vagy unszimpatikus energiát visznek be.

A közös, az eltérő, a szimpatikus vagy unszimpatikus kapcsolatok a partnerség horoszkópjában áll, de az egyéni okok tisztázásához vissza kell nyúlni a személyes radixhoz, különösen a családmodellhez.

Ahol egyik sem képviselteti magát a saját képességével, azok az életterületek kevésbé fontosak azoknál, ahol legalább egy, vagy főleg, ha több közös energia jön össze.

Attól függően, hogy milyen jellegű a kapcsolat, eltérő lehet a fő szempont, amire koncentrálunk. Érzelmi típusú kapcsolatoknál a Hold a legfontosabb. Együttműködéseknél figyeljünk jobban a Napra, a Marsra és a Plútóra.

Szerelmi, házastársi és élettársi kapcsolat elemzése

Példa

Példaként Domján Edit szinésznő és Szécsi Pál táncdalénekes rövid, de igen intenzív kapcsolatának elemzését választottam.

Domján Edit született: 1932.12.25 Szeged 01:10 (Forrás: Bertalan)

Szécsi Pál született: 1944.03.19 Budapest 04:33 (Forrás: Bertalan)

Az elemzés kezdete a két fél egyéni születési képletével kezdődik.

 1. ábra Domján Edit radix

Domján Edit személyiségelemzés

Tudattalan életmotiváció (az aspektuskép)

Mozgékony, rugalmas (háromszögek) illetve egy Uránusz által irányított „csipesszel” extrém agresszíven reagáló. Azért reagáló, mert Uránusz valójában egyedül állna, és teljesen szélsőséges lenne, de másik oldalról Mars (agresszivitás, akció) és a Jupiter (látásmód, túlzás) pezsdít fel.

Kis tehetség háromszög erős Jupiter közepes erősségű Hold és kompenzáló, túlzó Plútó között: lehetett volna egy igazi sikert és elégedettséget hozó adottság, ha ebben az irányban továbbfejlesztette volna.

Mire lehettet volna jó ez a háromszög?

Önmaga szeretete, elfogadása (Hold) együtt a transzcendenciát igénylő Plútóval a tisztánlátás és bölcsesség (Jupiter) eléréshez vezethetett volna. Ebből a magányérzet helyett értékhozó (2. ház Hold) a hivatásban (10. ház Plútó) léleklátás, tisztánlátás (12. ház Jupiter) lehetett volna. De nem igy történt.

A dupla T-kvadrát teljesítmény kényszert mutat. Mindkettő célja Merkúr, a tanulás, a kommunikáció, a megnyilvánulás (szereplés).

A függőleges tengely megmutatja, hogy csak három személyes energia akar a külvilággal találkozni, a többség az én-oldalon van. Színésznő létére inkább énközpontú, introvertált.

Családmodell

Hold (Domján Edit) és a Szaturnusz (anya) szextil harmonikus fényszögben állnak egymáshoz. Ez jó anya-kapcsolatot mutat, aki a gyermek számára ideális 4. házból (család) támogató, de egyben nevelő hatású. Az anya jelképe a 4. házban ideális.

Az apa (Nap) kapcsolat hiányzik, de ez nem azt jelenti, hogy a gyermeknek nem lett volna apja, vagy nem törődött volna vele. Csupán annak jelzése, hogy az apától függetlennek érezhette magát a gyermek. Mindig és mindenkor az anya volt a „családi jelkép” számára.

Érzelmi énje, a Hold

Átlagos erejű kifejezés a külvilágban, az érzelmek felét magában tartja. Az „alattvalói” a vele kapcsoltabban lévő, érzelmi hatás alatt működő Vénusz (konjunkció) a női mivolt és a nőiesség kifejezése, aminek alig van ereje a külvilágban. Ezért ha nőnek akarja magát mutatni, akkor az érzelmekkel teszi azt. Viselkedési módja szélsőséges (Skorpió), a „megfagyott víz”.

További Kapcsolata a Szaturnusszal szextil, amely erősebb nála, és amivel sikerül fékezni az érzelmeket (azokat is amelyek nem kerülnek mások tudomására).

Az érzelmi énje trigon kapcsolata Plútóval az érzelmi zsaroló sikeressége.

Nőiessége, saját szexualitása

Vénusza konjunkcióban áll a Holddal. A bűbájos, szeretnivaló nő. Igy érzi magát, de ennek a külvilágban való számára elérhető siker korlátozott (gyenge Vénusz) a szubjektív megítélése szerint.

Szexualitásában az érzelmeknek központi szerepe van. Érzelmek nélkül nem működik.

A partnerre és a partnerséggel szembeni elvárások

7. ház csúcsán Uránusz villog. Ez a kapcsolatot kezdeményező és felvevő (reagáló) energiája. Kapcsolatokat túl spontán vesz fel és kezdeményez. Ugyanígy hirtelen és váratlanul utasít el.

A Kos jeggyel a 7. ház olyan kapcsolatban szeret élni, ahol minden és mindenkor pezseg, folyton történik valami.

A partner elvárás Kos jellegű, az aktív, a férfias típus. A partner viselkedésére, habitusára vonatkozik, nem a szexualitására.

A szexuális elvárás a partnerrel szemben azonban a kiszolgáló, neki élvezetet okozó (Mars Szűz, átlagosan erős), de akinek van sok fantáziája az újításokhoz (Mars-Uránusz kvinkunx).

Egyebek

Plútó a 10. házcsúcs előtt közvetlenül túlkompenzáló, erőszakosan érvényesülni igyekvő az egyéni vágyak és ambíciók érvényesítéséért. Mindig a ő akar a „főnök” lenni, a kapcsolat irányítója.

 1. ábra Szécsi Pál radix

Szécsi Pál személyiségelemzés

Mozgékonyságra, rugalmasságra, hatékonyságra tesz alkalmassá a tudattalan életmotiváció.

A megkezdődött, de be nem teljesült T-kvadrát még nagyobb stressz okozó, mintha meglenne az igazi teljesítmény kényszer. Sokkal több energiát pazarol el a siker érdekében.

Szécsi extrovertált személyiség.

Megjegyzendő: hogy ideálisan kiegészítették egymást e téren.

Családmodell

A gyermek (ő maga) és az apa (Nap) között nincs fényszög kapcsolat. Tudjuk is róla, hogy apja 1945. áprilisában halt meg, amikor még csak egy éves volt a gyermek.

Özvegy anya őt és testvéreit nevelőszülőkhöz adta, majd hamarosan állami gondozásba került, ahol 16 éves koráig élt.

A Hold (a szülött) kapcsolata apához nincs, anyához van egy féloldalas kvinkunksz, amely azt jelenti, hogy ő mindig „kereste, hiányolta” az anyát, aki azonban nem válaszolt.

A tényleges félárva, de tényleges árvának tekinthető gyermekkora érzelmileg törékennyé tette. Az ilyen sérülésből ered az, hogy később, a párkapcsolataiban szülő helyettesítőt keres a partnerben.

Érzelmi énje, a Hold

Átlagos erősséggel tudja érzelmeit kifejezni a 1. ház mélypontja és a következő házcsúcs között. A változó zónában tartózkodása miatta az érzelmi én befolyásolható.

Saját szexualitása

A 4. ház végén túlkompenzáló, erőltetően a következő házba (5. szerelmi tapasztalatok, önkipróbálás) igyekvő, és ráadásul az együtt álló Szaturnusz által fékezett. A sportautó behúzott kézifékkel! Erőlködik, erőlködik, az eredmény pedig nincs meg. A kompenzáló Mars a férfinál a macsó magamutogatás minden igazi alap nélkül.

Partnerrel és partnerséggel kapcsolatos elvárások

A 7. ház Oroszlán jegyre esik. A partner legyen valaki, akit tisztelnek, aki ragyog, aki király(nő). A partnerség is legyen ilyen!

A kapcsolatfelvevő és fogadó energiája Jupiter (meglátni és …) tele túlzásokkal. Ugyanakkor tudattalanul ilyen, mert Jupiter a házcsúcs alatt áll egy fokkal. Egyben azt is jelenti, hogy ez a fontos képessége éppen az igen erős és a túlkompenzáló határán van, tudattalan, mert 1 fokkal a DC alatt látható.

Szexuális vonzódás

Az őt szexuálisan vonzó nő egy tündérke (Halak Vénusz), sejtelmes, kiismerhetetlen.

Egyebek:

Fontos és feltűnő a Nap-Merkúr együttes oppozíciója a Neptunnal. Ennek több jelentése is van, és az élet folyamán a fejlődés során van lehetőség korrekcióra, ha az ember készen áll erre.

Nap-Neptun oppozíció, az apa megfoghatatlan, homályos és nem létező képe. Ez példakép és vezető hiánya a gyermekkorban. Helyette van az illúzió apáról, és lehet, mint ebben az esetben is, alkohol- vagy drogfüggőség jele.

A Merkúr-Neptun oppozíció a hamis kommunikáció, az igazmondás képtelensége, úgy másoknak, mint önmagának is. Önáltató és másokat áltat, amikor akaratát kifejezi.

Merkúr és Neptun igen erős, ez sikeresen kimegy a külvilágba. A Nap viszont kompenzáló, és túlzó (akarat). A sikeres hazudozó.

Domján és Szécsi párkapcsolata

 1. ábra Domján-Szécsi párkapcsolat

(Ahol kék= Domján és piros= Szécsi)

Ki mit hoz a kapcsolatba?

 1. ház a kirakat Szécsi Vénusza, sármja fényezi a párost
 2. ház közös értékek Szécsi az 1. házból túlkompenzáló akaratot (Nap)és a

kommunikációt (Merkúr) képvisel az értékek között.

Domján közös értékeket hoz létre az érzelmekkel (Hold). Ez ellenkezik Szécsi Neptunjával (8. házból). A földi (Domján) és az elfogadó, valódi szeretet Szécsi részéről konfliktusképző.

Továbbá Domján a nőiségével, a stílusával (Vénusz) és a kommunikációjával (Merkúr) járul hozzá a közös értékekhez.

 1. ház nem szabadon saját és a partner rokonsága terén Domján a Napot,

választott kapcsolatok (akarat, saját apaképe) hozza, amig Szécsi a különcséget, extrémitást, ami szöges ellentétbe kerül Domján uralkodási vágyával (oppozíció 10.házas Plútó, ami ráadásul túlkompenzáló is).

 1. ház a közös otthon mindkét fél részéről Szaturnusz áll itt. Lehet akadály,

ellenkezés vagy éppen biztonságkeresés. Elképzelhető,

hogy a két fél eltérően élte ezt meg. Különösen gyanús

Szécsi itt álló, de túlkompenzáló Mars energiája, amely

nagyon szeretne inkább az 5. házba kerülni.

 1. ház önkipróbálás itt áll Domján karmikus jelzője. Nyilvánvaló, hogy neki

saját gyermekek gyermeket kellett volna szülnie. A képletből az látható,

hogy ezt Szécsi a maga érzelmi énjével támadta. Aki

elhagyott gyermek, az a családi minta szerint nehezebben

köteleződik el a saját függetlensége rovására.

 1. ház munka, egzisztencia Szécsi Plútója (hatalomvágy) és karmikus feladatjelzője, a

hangadó. A kapcsolatban is arra koncentrál, hogy uralhassa

ezt a területet, és ne állítsák félre, a magány 12. házába.

Domján ebbe nem szól bele.

 1. ház partnerség Szécsi Jupitere (látásmód, optimizmus, túlzások) csak a 1,5 fokkal áll a DC alatt, ezért már a következő házhoz számit,

az „egyik lábát” már betette oda. Ez az oka, amiért szerelem első látásra történt, és amiért viharosan jött össze, majd ment szét a kapcsolat. Itt az extrém találkozik a túlzottal. És egyetértenek benne.

 1. ház a mások értékei itt csak Szécsi Neptunja áll. A pár részéről Szécsi az, aki hazug

ahhoz való viszony illúzióval (és a maga alkoholizmusával) káoszt teremt.

az elengedések

 1. ház hit, világnézet majdnem üresnek számit, tehát a külvilág fel ebben nem

mutatkozik meg a pár. Ellenben Domján Plútója (uralkodási vágya) mindössze 1 fokkal áll az MC előtt. Ez már félig a 10. házban van.

 1. ház vágyak, ambíciók Domján túlkompenzáló Plútója a 9. ház legvégéről sok

aktivitás ellenére nem hozhat sikert. A pár részéről az az üzenet, hogy „uraljuk az ambícióinkat és sikeresek vagyunk együtt” nem megy át. Nem, mert Plútó nincs egészen a 10. házban és mert Szécsi a maga felforgató Uránusz energiájával

mindig valami váratlant okoz és ezzel aláássa Domján igyekezetét a partnerség érdekében.

 1. ház szabadon választott ez a pár egyik nagyon fontos életterülete. A barátok, támoga-

kapcsolatok, tók, és a partnerek szabadsága, függetlensége e kapcsolatok-

függetlenség ban. Domján illúziókat hord itt (Neptun) és konfliktusokat

okoz vagy visel el (Mars), miközben Szécsi ezt abszolút

szubjektíven és érzelmi alapon kezeli.

 1. ház magány, vissza- a pár intimitása csak Domjánnak fontos, hogy befelé

vonulás, intimitás tekinthessen (Jupiter), de ő kénytelen ezt maga intézni.

A kapcsolat érzelmi része

A 7. ház csúcsán lévő, mindkét fél részéről erősen ható energiák okozta szerelem az első látásra, már fentebb szerepelt.

Fontos, hogy mindkettőjük érzelmi énje érintett a másik által. Domján Holdja oppozícióban Szécsi Neptunjával. Domjánt érzelmeiben zavarja és nem tudja elfogadni Szécsi alkoholizmusát és feltehetően hazugságait sem. Emlékezzünk: egyikük Holdja sem elég erős!

Szécsi érzelmi énje konjunkcióban Domján Neptunjával, tehát itt is az illúzió zavaró Szécsinek, és Domján Marsával, amely egy részről Szécsinél érzelmek hevességét fokozza, másik részről Domján akciói Szécsi érzelmeire közvetlenül hatnak. A „kiborulás” itt Szécsi hátránya. A kapcsolatban ez Hold-Neptun oppozíció a kétféle, a földi és elváró (Hold) szeretet és az önzetlen szeretet (Neptun) konfliktusa.

Amig az ember nem fogadja el önmagát (Neptun) az összes hibáival együtt, addig képtelen mást is igazán szeretni, annak kisebb vagy nagyobb hibáit érzelmi támadásnak veszi. Úgy érzi, ”nem szeret, mert nem szokik le az italról. Ha igazán szeretne, megtenné.”

Domján saját radixában ott van a Hold-Plútó trigon, a sikeres érzelmi zsaroló. Mivel ennek Szécsi nem engedett, szakított vele. Feltehetjük, hogy a szakítást sem gondolta komolyan, csak zsarolás akart lenni, de nem jött be.

A kapcsolat szexuális része

Domján Vénuszát nem érinti Szécsi energiája. Tehát nem volt rá túl erős részéről a szexuális vonzódás, hogy ezért ragaszkodjon a kapcsolathoz. Ellenben Szécsi Marsa opponál Domján karmikus feladatával. Mint fentebb már szó volt róla, esze ágában sem volt „férfiból apává” lenni.

Mindkettőjük egyéni szexuális ideálja eltér a másik személyes adottságaitól. Ez a tartós párkapcsolat komoly akadálya, ha a szereplők még abban a korban vannak, amikor ez nagyon aktuális.

A tudatos tettek és a tudattalan reakciók

Most nevezzük kivételesen tudatosnak azt, amikor az ember illúziója szerint, ésszel eldöntött dolgot cselekszik, bár tudjuk, nem ez a valóság, hanem az emocionális mozgatórugó működik. Tudattalanul.

Az egyik partner verbális vagy nonverbális cselekedete valamit kivált tudattalanul a másikban. Ez tovább finomítja a párkapcsolati mechanizmusok működésének értését.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy tudjuk – főleg párkapcsolati konzultációnál, és hozzuk a mindkét fél tudomására, hogy minek mi az oka.

Erre használjuk a tudatos-tudattalan összevetés mindkét félre és egymás között.

A tudatos rész a radixból, a tudattalan rész pedig a holdcsomó horoszkópból származik.

Világosan látható, hogy mindkét fél oda és vissza tudatosnak vélt cselekedeteiben Szaturnuszt, korlátozó és fékező erőt használ.

Az egymásnak ezekre adott tudattalan reakció érzelmi indíttatású és jellegűek. Ki-ki a maga családmodellje szerint teszi ezt.

Amikor Szécsi alkoholizál (Neptun), azt Domján tudattalanul is fékezni akarja (Szaturnusz oppozíció). Ösztönös, tudattalan részéről a korlátozó erő. És ha nem sikerül, akkor jön a merevség, elhidegülés a másikkal szemben.

 1. ábra Domján tudatos- Szécsi tudattalan összevetés
 1. Ábra Domján tudattalan- Szécsi tudatos összevetés

Ennél az ábránál Szécsi viselkedik és Domján tudattalanul reagál

Mi az, ami mindkettőjüket boldogtalanságra ítélte? Semmi! Mindent lehetett volna tudatosabban és felnőtt módjára kezelni. A sikertelenség oka, hogy mindketten gyermekként viselkedtek a kapcsolatban, és nem kizárólag ebben.

Nos, ennek is vannak oka, amit a két személy radixából kiolvashatunk.

 1. ábra Domján tudatos-tudattalan összevetés

Érzelmileg visszafogott (Hold-Szaturnusz konjunkció oda-vissza)

Érzelmi zsaroló (Hold-Plútó oppozíció)

Hirtelen, kiszámíthatatlan a kapcsolatteremtésben (Uránusz) a magában hordozott illúziók miatt (Neptun konjunkció)

Szexuális zsaroló (holott önmaga élvezetnek nem adja át magát): oda-vissza Vénusz-Plútó oppozíció

 1. ábra Szécsi tudatos-tudattalan összevetés

Gyerek (Hold) tudattalanul szemben áll az apával (Nap). Ez az 1.-7. tengelyen bizonytalanságot okoz, és a cselekedőknél a szív és az ész szöges ellentétben állnak egymással. Akar szívtelenül, vagy érez ész nélkül.

Egzisztencia és munka uralását (Plútó) az önmagába nézés hiánya (Jupiter oppozíció) megszenvedi.

Partner látásmódja és a vele kapcsolatos túlzások (Jupiter) megsemmisítő (Plútó) lehet.

Az elemzés célja, hogy segítsük a hozzánk fordulókat. Mit lehet javasolni?

Mindig a személyes tudatos és a tudatos-tudattalan feszültségeinek feloldását, oly módon, hogy mindkettő megbékéljen egymással. Ehhez természetesen szükséges, hogy a személyes képességet ne áldozatként (fizikai szinten), vagy elkövetőként (érzelmi szinten), hanem felnőttként, éretten, szellemi szinten éljük meg.

A fejlődési folyamatokat az életóra jelzi. Innen tudjuk, mikor mely képesség fejlesztésének jött el az ideje. A külvilágból jövő impulzusok mind ezt provokálják. tehát a „rossz” is azért van, hogy végre akarjunk fejlődni.

Ha a pár most jelentkezne párkapcsolati konzultációra, a következőkre lehetne felhívni a figyelmüket:

 1. Mindketten fogadják el önmagukat „jóként”, azaz összes hibáikkal együtt, szeressék önmagukat, hogy ne legyenek a másik szeretetére rászorulva, attól függők.

Amikor ez megtörténik, akkor a Hold felnőtt módjára, szellemi szinten éli meg az ember az érzelmi témákat. Nem sértődik, nem zsarol és tud igazán elfogadni, szeretni.

Ez mindkettőjüknek érvényes és szükséges tanács lett volna.

 1. A gyenge, elfojtott energiákat felnőtt szintre kell emelni, hogy ezek miatt a külvilágban (és a partnerségben) ne legyenek sem áldozatok, sem elkövetők. Mindkét alacsony szintű megélés ugyanis sérüléseket okoz még önmagának is, és akkor is, ha az érzelmi szintű elkövető pozícióban is van.

A partnerség biztossá, hosszan tartóvá tétele érdekében:

Domján részére:

 • a nőiség igazi megélése, felnőtt szinten, öntudatosan, amikor nincs szükség külső cicomákra ehhez az érzéshez. Ha nőként értékesebbnek tartotta volna magát, jobb lett volna a szexuális élete is, ennek következtében a párját is boldogabbá tette volna.
 • a tiszta érthető kommunikáció, amivel elkerülhető minden félreértés oda-vissza, hazugságok nélkül (Merkúr kvadrát Neptun).
 • az önelfogadás, az illúziók elvetése szükséges a csalódások megelőzésére, amelyek az önámításból származnak (Neptun oppozíció felszálló holdcsomó). Tévhitet el kell vetni, hogy a szabadság és függetlenség szétfoszlik, ha gyermeket vállal, vagy egyáltalán vállalkozik valamire (5.-11. karmikus tengely).

Szécsi Pál részére:

 • az apával szembeni indokolatlan és tudattalan averzió oldása úgy, hogy az önbizalmat növelve (Nap magasabb szintje), erős akaratúvá válik, akinek nincs szüksége semmilyen „szerre” a hiány elviseléséhez.
 • a tiszta érthető kommunikáció, amivel elkerülhető minden félreértés oda-vissza, hazugságok nélkül (Merkúr oppozíció Neptun).
 • saját férfi létének elfogadása. A túlzottan férfiasnak tűnni akarás a túlkompenzáló Marssal nem valódi. Ennek fel- és elismerése javítja a saját szexuális életét és több élvezetet tud nyújtani a párjának.
 • a cselekedek megfontolása, tudván, hogy mindennek következménye lesz. Ezeket felelősséggel vállalnia kell (Nap kvadrát Mars). Az erőltetett intenzitás nem visz sikerre.

Ha összegezzük, áthatjuk, hogy a közös bennük a kölcsönös őszinteség hiánya, ami rengeteg félreértéshez vezettethetett.

Közös még a két fél saját nemi identitással kapcsolatos nehézsége.

Életóráik a főbb eseményeknél:

Mi miért és miért akkor történt?

Megismerkedés 1972. január

Életóra Domján 7. ház IP-TP között, Bikában (ragaszkodással, közelség igényével) klimaxhoz közeledve, ez az „utolsó” boldogság vélt megtalálásnak ideje.

kvadrát Szaturnusz: igény a biztonságra (ami éppen nincs)

radix Szaturnusz közepes erősségű, szilárd családi életet elváró, ahol elegendő szabadság van

trigon Nap: döntés, elegendő önbizalom a tetthez, ami kint nem átható erősen

radix Nap gyenge. Ez az időszak alkalmas az önbizalom megszilárdítására

kvinkunksz Vénusz: a női vonzerő kipróbálása, a női szerep kiegyensúlyozása radix Vénusz igen gyenge, érdekközpontú is a 2. házban

Életóra Szécsi 5. ház, szerelmi tapasztalatok, önkipróbálás és saját gyermekek házának krízis pontján, Rák, azaz igen érzékeny és érzelmi alapon dönt, cselekszik.

Domján terhesség megszakítás 1972. tavasz

Életóra Domján 7. ház IP-TP között, Bikában (ragaszkodással, közelség igényével) klimaxhoz közeledve, ez az „utolsó” boldogság vélt megtalálásnak ideje.

kvadrát Szaturnusz: igény a biztonságra (ami éppen nincs). Szaturnusz nőknél gyakran az anyasággal is összefügg, mint itt is. Azonban a terhesség megszakítása is szaturnuszi tett.

radix Szaturnusz közepes erősségű, szilárd családi életet elváró, ahol elegendő szabadság van.

kvinkunksz Vénusz: a női vonzerő kipróbálása, a női szerep kiegyensúlyozása radix Vénusz igen gyenge, érdekközpontú is a 2. házban.

Életóra Szécsi 5. ház, szerelmi tapasztalatok, önkipróbálás és saját gyermekek házának krízis pontján, Rák, azaz igen érzékeny és érzelmi alapon

Oppozíció Hold: az első lehetséges tudatos érzelmi én megélés. Az érzelmi érettség lehetséges kezdete. Ami korábban volt, az érzelmileg gyermek követte el és élte meg. Még nem akart felnőni érzelmileg, ha nem vállalta Domján magzatát.

radix Hold: pontosan itt, ahol az életóra érintette. Érzelmeit nagyon nehezen őszintén megmutató személyiség.

Szakítás 1972.október

Életóra Domján 7. ház krízis pontja után. Itt a partnerségben az ember abszolút mélyponton alig túl, de még nagyon mélyen. Ebben az életévben csaknem mindenki ráébred, hogy a hajdan megálmodott boldogságot nem találta meg a párjában. De facto vagy csak belső, érzelmi megélésekkel még szeretne egy „utolsó kísérletet” erre tenni.

Életóra Szécsi Az 5. ház krízis pontja után, de még gyenge állapotban. Az állás éppen ugyanaz még, mint Domján terhesség megszakításakor volt. „anyám már megint elhagyott!”

Ha az anyjára nem haragudott volna már ekkor, esetleg megkísérelte volna a békülést.

Domján szakított Szécsivel. Ezzel jó mélyen belevájt a gyermekkori sebbe. A reakció nyilván ez volt: „nem akarok több fájdalmat, elég!” Ezért nem igyekezhetett békülni.

Domján öngyilkossága 1972.12.26

Életóra Domján 7. ház krízis pontja. Itt a partnerségben az ember abszolút mélyponton van. feladja a boldogság keresését.

szextil feszálló holdcsomó: karmikus figyelmeztetés a feladatra: saját gyermekek és szerelmi tapasztalatok megélése a partnerségben Domján ezt figyelmen kívül hagyta, és nyilván ekkor döbbent rá, milyen „végzetes hibát” követett el.

trigon Neptun: csalódás, ami valójában önbecsapásból adódik. Káosz és kilátástalanság lehet. Domján választása: Eltűnni a ködben. Gyógyszerrel vetett véget életének (Neptun).

Életóra Szécsi Az 5. ház krízis pontja után, de még gyenge állapotban. Az állás éppen ugyanaz még, mint Domján terhesség megszakításakor volt. Az éretlen érzelmi énű ember megélése.

A szeretett és a szeretet elvesztése. Még mélyebb seb a gyermekkori sebekben.

Szécsi öngyilkossága

Bár ez már nem tartozik a párkapcsolati elemzésükhöz, de érdemes megvizsgálni, hogy milyen életóra és ezzel járó feladat volt, és mit tett Szécsi Pál helyette.

1974.04.30-án lett öngyilkos.

Ekkor az életóra éppen a 6. ház csúcsára került: munka, egzisztencia háza, ott is a legerősebb pozíció, ahova egy félszextillel „meghívást” kapott a radix Mars. Ez az agresszió, agresszív cselekedet, a támadás és védekezés jelzése.

Szécsi az agressziót önmaga ellen fordította.

A radix Mars a túlkompenzáló, erőltető állapotában a 4. ház végén van. Ez 1967-ben kezdte meg a maga tudatosodási ciklusát. Ekkor nyilván nagy tenni akarással több dalversenyen dobogós lett és innentől kezdték őt megismerni. A kezdet tehát nagyon jó volt.

A 6. ház elején, nagyobb erőben a külvilág felé, még több sikert érhetett volna el, ha nem a tragikus lépést választja.

A párkapcsolatnak van még más elemzési lehetősége is, de ez már sokkal mélyebb, és a felekkel való beszélgetés hiányában csak feltételezések lehetnének, ezért nem térek ki ezekre. Azért sem, mert már az ezoterikus asztrológia körébe tartozik. Ezek a karmikus kapcsolati és a lélek oldali párkapcsolati elemzés lehetőségei.