FÉNYSZÖGALAKZATOK

Ujvári Csilla:

Ebben az írásomban nem kívánom felsorolni a sűrűn előforduló és egyértelmű, hagyományos alakzatokat, megtette ezt már más, első sorban Griga Zsuzsanna, aki rendkívül jól összefoglalta azokat a könyvében.

Én az alakzatok fontosságáról, alkalmazásáról és különleges helyzetekről szeretnék beszélni.

Kapcsolati horoszkópoknál

Szinasztriánál létrejöhetnek közös alakzatok. Mindkét személy bolygókat ad a közös fényszögekhez és így azok alakzatokba rendeződnek. Együtt fejtik ki hatásukat azokban a helyzetekben, ahol valamiféle közös együttműködés, tevékenység van.

Ott, ahol egy személy fényszögképe kapcsolódik a másik személy valamely bolygójához, vagy netán fényszögalakzatához, azt kompletten és összhatásában kell értékelni. Értelemszerűen a legerősebb az együttállással való kapcsolódás.

Tranzitoknál

Fényszögalakzatok tranzitok által is létrejöhetnek. A horoszkópban már meglévő fényszögekhez egy tranzitbolygó alakzatot vethet. Az állást ilyenkor is úgy kell értelmezni, hogy abban minden fényszög által érintett bolygó részt vegyen. Ennek talán legismertebb esete a radixban lévő szextilek, amelyek egyben potenciális Yod alakzatok lesznek, ha a tranzit bolygó kvinkuxot vet rájuk. De a szembenállást is T-kvadráttá nehezítheti valamely tranzit.

Két uralomcserés bolygó szembenállása

Két bolygó, amely egymás uralmi jegyében helyezkedik el és pluszban szemben is állnak egymással.

Az uralomcsere olyan erőviszony, amikor a két bolygó külön-külön is erős, de kénytelenek egymásra figyelni, hogy nehogy az egyik fölénybe részesüljön. Ha szembenállás fényszög is van, akkor ez mindenképpen feszültséget okoz és valószínű, hogy ez a párkapcsolatoknál nyilvánul meg. Akinek ez van a horoszkópjában az nem tudja megélni a szembenállás feszültségének azt a tompítását, amikor a két bolygó egyszerre és ne külön-külön működjön. Ebben a helyzetben csak az segít, amikor a szembenállás trigon és szextil által feloldott, akkor a harmadik bolygóra kell különös hangsúlyt fektetni.

Fontos, hogy a két bolygónak milyen jelentősége van a horoszkópban, pl., hogy személyi jelölő-e és vagy fővilágosító?

Nap-Uránusz szembenállás a Vízöntő-Oroszlán jegyekben:

Ez a király és az udvaribolond esete. A király mindig uralkodni akar, mert az jár neki. A bolond mindent kimondhat, amit akar, hisz ő a bolond – mellesleg sokszor okosabb, mint a király. És most jön az uralomcsere, vagyis a szerepcsere. A bolond megkapja a királyságot, de mit kezdjen vele, ha nem jár neki és nem mondhatja azt amit gondol. A királyból pedig valóban bolond lesz, bárhogy is szeretne uralkodni.

Ez szó szerint a tudat hasadásának helyzete és fényszöge. Rés támad a pajzson és átszivárognak az információk előző életekből. Mivel ezek az emlékképek nem kapcsolódnak semmihez, így azok ijesztőek és instabilak.

(A 2019. január 21. hajnal előtti teljes Holdfogyatkozás képletében pont ezt az állást figyelhetjük meg az Oroszlán és Vízöntő legeslegelején. Egyébként a horoszkóp Ascendense a Bakban van, így a Vízöntő Nap az I. házba kerül. Mivel ez a mundán képlet kb. 4 hónapig érvényes, erős kapcsolatot vélek felfedezni a fogyatkozás és a Bakban bekövetkező bolygócsoportosulások között.)

Hold-Szaturnusz szembenállás a Bak-Rák jegyekben:

A kemény érzelmek szemben állnak a megvizesedett, szétfolyó Szaturnusszal. Hogy tartsam vissza a könnyeimet, ha azt látom szemben, hogy a Szaturnusz nem tud segíteni, marad a könnyek nélküli szomorúság. Hogy legyek kemény, ha szemben a jegyemben a Hold állandóan változik? Mihez tartsam magam, ha egyszer apály, egyszer dagály van? Ezek a kérdések gyötrik azt, akinek képletében ez az állás található.

Vénusz-Mars szembenállás a Kos-Mérleg és Skorpió-Bika jegyekben:

Kos-Mérleg: A nőies férfi és férfias nő. Megfordult nemiség. A szerelmes férfi szembe kerül az agresszív nővel egy személyiségen belül. Mivel nincsenek helyén a nemiségre vonatkozó tulajdonságok, marad a kielégületlenség.

Skorpió-Bika: Itt már nem az egyszerű nő-férfi szerepről van szó, a két jegy bonyolultabb annál. A Skorpió nőiesség eltolódik a csak szex felé, a Bika férfiasság pedig az élvezetek rabja. A két helyzet sokkal közelebb van egymáshoz, mint a Kos-Mérleg esetében. Akár férfi, akár nő az illető, a hangsúly a szexre terelődik és szinte függetlenedik a túlzott érzelmektől.

Merkúr-Jupiter szembenállás a Nyilas-Ikrek és Halak-Szűz jegyekben:

Nyilas-Ikrek: Amit a Nyilas Merkúr elérhet azt az Ikrek Jupiter szétforgácsolja. A mindenre kiterjedő tudásvágy Merkúrja ledegradálja az eredményeket. Jó esetben a Jupiter nem hagyja elértéktelenedni az információkat.

Halak-Szűz: Író és kritikus egy személyben. Saját maga korrektora. Lehet, hogy nincs benne sok öröm, mert nem tud megfelelni saját magának, mindig talál valami hibát.

Harmonikus zárt fényszögalakzat és hozzá kapcsolódó kvadrát, vagy T-kvadrát.

( két 60°és egy 120°-os háromszöghöz kapcsolódó diszharmonikus fényszög )

( átfutó trigonhoz kapcsolódó diszharmonikus fényszög )

Az önmagában álló harmonikus fényszögek és alakzatok lustává tesznek. Nincs késztetés, úgy gondoljuk, hogy az érintett területeken nekünk jár minden. Meg is kapjuk azokat, de nem értékeljük. Ezekkel a pozitív dolgokkal nem érezzük magunkat boldognak.

Egészen más a helyzet, amikor hozzájuk diszharmonikus kapcsolódás van. Mindjárt élővé válik, az örömbe üröm keveredik és így már értékeljük a jót is.

Túl sok alakzat egymáshoz való kapcsolódása

Már a keresztkvadrátnál is kérdéses, hogy az illető meg tud-e birkózni a feladattal, vagy elvész az energiák rengetegében. Hogy egy tranzitbolygó hatására, amikor egyszerre mozdulnak az életterületek, képes-e követni azokat, vagy megroppan a teher alatt. A többszörösen kapcsolódó kombinációknál megvan a különleges lehetőség, de nem biztos, hogy felszínre is tud kerülni. Viszont az energiák a tettek nélkül is működnek, így fennáll a veszély pszichoszomatikus betegség kialakulására. De az is előfordulhat, hogy az energiák kioltják egymást és az egyén tehetetlen lesz a lehetőségekhez képest.

Ez a horoszkóp kihívás egy asztrológus számára. Részemről bele sem kezdenék a jellemzésbe, inkább beszélgetéssel, személyes kontaktussal ismerném meg az illetőt és a jövőbeli történéseknél a múltbéli viselkedését venném alapul. Esetleg lehet a horoszkópot alakzatonként részekre szedni és úgy elemezni, viszont az nem lesz teljes és reális. Ezt csak akkor tegyük, ha az illetőt már valamennyire ismerjük és az elemzést ennek értelmében beszéljük meg vele.