Sólyom Krisztina :

Skizofrénia „tünetei” a radixban

A betegségről

Egyetlen betegségre sem mondható el, hogy egy tünetből el tudná dönteni egy orvos, hogy milyen betegségre utal. Tünet együttesekből feltételez rá, hogy milyen betegség lehet a háttérben. Ugyanígy az asztrológiában sem utalhat egy fényszög, vagy egy jelölő egy bizonyos betegségre, így egy betegség csak több utalás esetén merülhet fel, akkor is csak annak lehetősége. Ne feledjük, hogy elme betegséget vizsgálunk és nem véletlen mondják azt, hogy csak egy hajszál választja el a zsenit az őrülttől.

Tehát megvizsgálom, milyen asztrológiai összetevők utalhatnak skizofréniára. Nem létezik egy bizonyos állás, ami garantálja a betegség megjelenését, de halmozott utalások már figyelembe veendők. Ezeket a halmozódásokat fogom most összefoglalni.

A skizofrénia az elme és az agy komoly megbetegedése, melyet manapság gyógyszerekkel jól kordában lehet tartani. Súlyos mentális rendellenesség, a valósággal való kapcsolat hiánya. Kutatók úgy gondolják, hogy ez a betegség úgy alakul ki, hogy a genetikai hajlam keveredik a magzat korban, vagy gyerekkorban ért erős stressz hatással. A betegség fiatal korban kezdődik, férfiaknál valamivel korábban, 16 és 25 éves kor között, míg nőknél sok esetben a 30-as évek elején. Átlagot nézve férfiaknál 18, nőknél 25 éves korban kezdődik. Ritkán alakul ki a betegség 10 év alatt, illetve 40 év felett. A betegség hatására a szellemi funkció hasadásáról beszélünk, melyben az érzelem, a gondolat és a cselekvés nincs összhangban. Paranoid téveszméket, érzékcsalódásokat, hallucinációkat okoz. A személyiség szétesése lehet lassan kialakuló, vagy hirtelen. Érzelmi nyugtalansággal, zavarodottsággal kezdődik. A betegekre jellemző a szociális élettől való elzárkózás, az érzelmi elsivárosodás, bizalmatlanság. A betegség nem könnyen egyértelműsíthető, mert nagyon sokféle tünete van. A népesség 1%-át érinti. Sokszor környezeti tényezők hozzák ki a betegséget, mint pl. droghasználat. Városi környezetben duplájára nő a skizofrénia kockázata. Valamivel több a téli, vagy tavaszi születésű egyén a betegek közt.

Jelölői a radixban

Milyen asztrológiai tényezőket kell figyelembe venni?

A mentális zavarok többnyire felismerhetőek az asztrológiában, azonban egy konkrét betegség, mint a skizofrénia azonosítása nagyon nehéz feladat. Először is fel kell mérni a változékonyságra utaló, instabil jelölőket. Ez persze magában csak változékonyság, ami jelölhet egy olyan személyt, aki szeszélyes természetet. De bizony előfordulhat, hogy idegességet, vagy akár elmezavart jelöl.

(Howard Leslie) H.L. Cornell az egészségügyi asztrológia enciklopédiájában felhívja a figyelmet a sértett Neptunra a 3. vagy 9. házban, mely utalhat rendellenes mentális bajra. De magában a sértett 3., vagy 9. ház is utalhat mentális problémákra, főleg, ha vízjegyről van szó. Főként a sértett Neptun kiemelt, pláne, ha kvadrátban, vagy oppozícióban áll a Szaturnusszal, vagy a Marssal (fülek).

Születéskori traumák sokszor okoznak lelki és fizikai megbetegedéseket. A.T. Mann (Alden Taylor Mann) könyvében arról ír, hogy a természetes szülés átalakult orvosi eljárássá, mely fokozta a születéskori traumákat. Nem mindig mondható meg, hogy valaki sérült, vagy sem a születéskor. Mann az Aszcendenst érő fényszögekkel próbálja leírni a születés körülményeit. Például a Mars rossz fényszöge utalhat valamilyen erőszakos élményre, vagy egy fogó használatára, vagy a Szaturnusz utalhat valami akadályoztatásra születéskor.

Reinhold Ebertin a Neptunt és a Plútót okolja a mentális zavarokért. Az egészségügyi asztrológiában oly gyakran használt felezőpontokat vizsgálta. Véleménye szerint, ha a Neptunusz és Plútó felezőpontja kerül kapcsolatba egy személyi jelölővel, az szintén egy fontos jelölő. Zavart és hisztériát okoz. Ugyanígy fontosnak tartja az Uránusz és Neptunusz felezőpontját is, mely a tudatalatti váratlan, irányítatlan feltörését jelezheti.

Ronald Harvey szerint a levegő-föld uralma a skizofrénia jelölője. A logikus döntésre és cselekvésre utal. A személy ettől hűvös és kritikus, kevesebb érzelmet mutat, mint a mániás depressziónál. Ha mind ez még instabil is, végletes esetben utalhat skizofréniára. A skizofrén személyiséget ridegnek, kiszámíthatatlannak és idegesnek jellemzi, ami lehet Szaturnusz, Uránusz, vagy Neptun. Az emellett még levegő-föld súlyos egyént skizofrén típusnak nevezi. Minden mentális rendellenességért a külső bolygókat okolja, az Uránusz, Neptun és Plútó fényszögeit a Napra, Holdra, Merkúrra, vagy Aszcendensre. Elsősorban a Merkúr mutatja, hiszem a tudat jelölője, így a mentális gondok elsősorban ott jelennek meg. Persze utalhat idegrendszeri problémákra, légzési zavarokra, vagy a beszéd zavarára is, így magában ez is csak egy tünet, egy jelölő.

Henry Niemann és Judith Cooper a nehéz Jupiter és Neptunusz kapcsolatot okolja, mely álmodozást, fantáziálást, szerencsejátékozást okozhat, s a valóságtól való elrugaszkodást, melyek a skizofréneknél oly gyakran tapasztaltak.

Összegezve az alábbi mutatók az asztrológiai faktorok:

         Instabilitás (Hold)

         Sértett ASC vagy Kos

         Sértett Merkúr (elme zavarai)

         Sértett Neptun (hallucinációk)

         Erős Szaturnusz, vagy bak hangsúly (depresszió, elzárkózás)

         Uránusz, vagy Plútó hangsúly (kiszámíthatatlan, megszállott)

         Sértett Neptun a 3., vagy 9. házban (Szaturnusz, Mars támad)

         Vizes jegyben a 3., vagy 9. ház (gondolkodás-fantázia)

         Levegő és föld hangsúly (hűvös, objektív, logikus)

         Ikrek-nyilas tengely

         12. ház

         Mellék fényszögek

         Felezőpontok (Uránusz/Neptun, Neptun/Plótó)

Instabilitást a Hold jelöli. A gondolkodásmódot mutatja a 3. ház, a Merkúr és az Ikrek jegy. (sértett 3. ház, ikrek jegy, vagy Merkúr az első házban) Kiszámíthatatlanságra utal az Uránusz, szorongásokra a Szaturnusz és a 12. ház. Ideges vérmérsékletre a Merkúr és Uránusz. Paranoiára Neptunusz, Plútó. Depresszióra a Szaturnusz, Bak jegy (Bak Hold). Hallucinációkra utal a Merkúr-Neptun és Jupiter-Neptun fényszögek. Hallószerv: Szaturnusz, Mars

A 3. és 9. ház kiemelt, hiszen szellemi házak. A 3. ház (pollen) a mindennapi kommunikáció, az érdeklődés, információcsere, a felületes tudás háza is többek közt. A 9. ház ellenben egy szélesebb látókör, az eszmék háza, egyfajta küldetéstudat. Itt a tudás már értelmet nyer, a filozófia, a magasabb szellemi tudás háza. Ahogy a skizofréniánál ez a két szellemi ház kiemelt jelentőségű, úgy az ikrek-nyilas tengely is az. Az ikrek a folyton agyaló, mindig fecsegő, aki állandó szellemi izgalomban van. A nyilas a választékos kommunikációt képviseli. Olyanok, mint akik az égiek üzeneteit képviselik. Szóval ők egyfajta felsőbb tudást kommunikálnak. Azt is észrevettem, hogy pl. a nyilasok nagyon szépen rajzolnak, mintha ez is a dolgok minőségi, művészi lekommunikálása lenne. Szóval így talán érthető a 3. és 9. ház, valamint az ikrek és nyilas jegyek jelentősége.

A levegő jegyek túlsúlya egy olyan erős szellemi mozgást tud generálni, hogy az egyént akár az őrületbe is kergetheti. Természetesen itt nem csak a levegő jegyekről van szó, hanem a hangsúlyos Merkúrról és Uránuszról is. A nyilas ugyan tüzes elem, így kicsit kakukktojás, de tudjuk, hogy a filozofálást, illetve a vallást is túlzásba lehet vinni, így ez a jegy is kiemelt.

A 12. ház az illúziók, a titkok, az elzárkózás, az egyedüllét, a kórház, a hallucinációk, a misztika, a szellemek háza. Ugyanígy a Neptun is kiemelt, pláne a 3. és 9. házakkal összefüggésben, illetve a személyi jelölőkkel, főként a Merkúrral fényszögben.

Látni fogjuk majd, hogy a képletekben apróságnak tűnő mellék fényszögeket is megjelenítek. A mellék fényszögek ugyan nem generálnak betegséget, de láncreakciót generálnak, tüneteket okozhatnak. Miután ez egy különleges betegség, aminek sok tünete van és maga a betegség még a mai napig is elég megfoghatatlan, ezekre a tünet együttesekre húzták rá ezt a betegség nevet, ami konkrét labor vizsgálattal nem mutatható ki. Ezért van az, hogy itt ezek az apró fényszögek mind figyelmet érdemelnek.

John Forbes Nash

Első és egyben egyik legismertebb személy egy zseniális amerikai matematikus, John Nash, akinek életét „Egy csodálatos elme” címmel vitték filmre. 31. életévében diagnosztizálták paranoid skizofréniával, 1959. április-májusában. A 70-es években javulást mutatott, majd a 90-es évekre kvázi egészséges lett.

Aszcendense Rák, melynek ura a Hold, mely a leggyorsabban mozgó égitestünk, ez egy szeszélyes változékony személyiségre utal, pláne hogy a Hold Kos jegyben áll, méghozzá együtt a Marssal, mely még inkább utal egy folytonos belső feszültségre, érzelmileg ingatag, agresszív hajlamokkal.

Az Aszcendens együttáll a Plútóval és kvadráttal támadja az együttálló Hold és Mars, ami arra enged következtetni, hogy a születés körülményei bizony nem lehettek felhőtlenek. Agresszív beavatkozás, halálfélelem lehetett életének első komoly traumája, melyre utalt A.T. Mann. Harc a túlélésért.

Képletében elevált az Uránusz, élő példája volt annak, hogy sokszor az őrület és a zsenialitás összefonódik. Egy lángelme volt, elektrotechnikus, matematikus. Valamint utalt kiszámíthatatlan életsorsára is. Mint látjuk képletében mind az Uránusz, mind a Plútó hangsúlyos. A Plútó rajta áll az Aszcendensén, de a Merkúr is csak 5 fok távolságban van a 12. házban, így ez az egész nála összeolvad. Ez is megerősíti, hogy egy erősen gondolkodó emberről van szó, nagy fantáziával és az újjászületés lehetőségével… és valóban egy olyan dolgot hajtott végre, amit sokáig nem hittek el neki, hogy képes volt hosszú-hosszú évek után úrrá lenni téveszméin és egészségesként tartották számon. Ő maga azt nyilatkozta, hogy sosem gyógyult meg, csak megtanult együtt élni betegségével és figyelmen kívül hagyni hallucinációit. Számomra ez mutatja leginkább valóban milyen csodálatos elme volt. Arról nem is beszélve, hogy a Merkúr együttállása a Plútóval mennyire destruktív, paranoid élményeket okozott nála, félelmeket, menekült, követték. A Plútó amúgy is jelzi a megszállottságra való hajlamot. Mind normál körülmények közt, munkájában is, mind beteg, hallucináló állapotában is a megszállottság jellemezte.

Napja, Vénusza Ikrek jegyben áll, szintén a 12. házban. Az Ikrek jegy az egyik leginkább kiemelt a skizofrénia területén. Ez is a gondolkodó, szellemi emberre utal, amit egyik tünetként tüntettünk fel. Igaz, hogy levegős jegyben csak az ikrek Napja és Vénusz van, de az Aszcendenssel együttálló Merkúr és az elevált Uránusz mégis csak ezt erősíti.

Vénusza 12. házban, szemben a Szaturnusz. Már gyerekkorában sem kedvelte az embereket, nem ápolta kapcsolatait, csak életének utolsó éveiben. Gyerekként is inkább egyedül volt, olvasott, kísérletezett. Felnőttként is magában szeretett dolgozni. A 12. ház jelenléte szintén egy erős faktor, hiszen jelzi az egyedüllét igényét, a kórházi kezeléseket, nagyon sok időt töltött kórházban. A betegség megjelenése után egy negyed évszázada a betegsége körül forgott. Az erős 12-es ház természetesen utal a fokozott tudatalatti dolgokra is.

Épp az 50-es években hódított teret az elektrosokk terápia, ami egy inzulinsokk módszer. Mesterségesen megemelik az inzulinszintet, mellyel egy mesterséges kómát okoznak, majd intravénásan cukorral visszahozzák az illetőt, már akit sikerült. Egy lengyel orvos találta fel, illetve egy véletlen tapasztalás következményeként azt vonta le tanulságnak, hogy a pszichés betegeknél ezzel a módszerrel javulást lehet elérni. Az Uránusza erre a drasztikus orvosi beavatkozásra is utal (8. ház ura), ráadásul ez az Uránusz 5 fokos orbisszal ugyan, de támadja a Merkúrját. Az Uránusz ráadásul kosban áll, a kos az agyat jelképezi az Uránusszal pedig a sokkot az agyban.

Neptun alapjában óriási fantáziával áldotta meg, szextil a Napjára, trigon a Holdjára, de mind emellett exact félkvadrátot is vet a már zavaros Merkúrjára. Nem csoda, hogy folytonos hallucinációk gyötörték. Legjobb barátja, elképzelt kollégiumi szobatársa, Charles volt, akiről később elnevezte gyermekét. Fia is matematikus lett és Őt is skizofrénnek diagnosztizálták.

Egy érdekesség, hogy az MC tengelye a kos 0.fokára esik, a világtengelyre, nem csoda, hogy a világon mindenhol ismerik. 9. ház Halakban kezdődik, utalhat téveszmékre.

Az orvosi asztrológiában gyakran használják a felezőpontokat, lássuk, ezek mit mutatnak. Ilyenkor két bolygó energiája a felezőponttal kapcsolódó planéta irányába nyilvánul meg.

Felezőpontjai a következők:

Mark David Chapman

Mark David Chapmant, John Lennon gyilkosát, szintén skizofrénnek diagnosztizálták. Ismét megvizsgáljuk a születés lehetséges körülményeit. Az ASC Skorpió jegyben áll, annak ura, a Plútó a képletben elevált, s onnan kvadráttal támadja az Aszcendenst. A Mars kvinkunx fényszöggel kapcsolódik, valamint a Szaturnusz a 12. ház felől együtt áll az aszcendenssel. Ezeken kívül van egy Neptunusz félszextil és egy Vénusz kvinkunx is, illetve az Uránusz és Jupiter trigon, valamint egy Nap szembenállás. Valószínűleg érte trauma a születés során, akadályoztatás, beavatkozás, halálfélelem és káosz lehetett, mely végül szerencsés orvosi beavatkozással oldódott meg.

Gyermekkorában is sok trauma érte, félt agresszív, szigorú apjától, aki bántalmazta őt és édesanyját is. Képletében a Nap-Szaturnusz-Plútó egy T-kvadrátot alkot, mely utalhat agresszív, szigorú apjára. Félelmében fantáziálni kezdett egy „kis emberről”, aki a hálószoba falai közt élt. Ez a fantáziakép felnőttkorába is megmaradt. Szaturnusz képletében a 12. házban áll, mely a tudatalatti, utal a félelemre a tudatalattitól.

Az elevált Plútó utalhat az antiszociális viselkedésére. A bak hangsúly szintén megtalálható nála, hiszen a Szaturnusz együttáll az aszcendensével, valamint a Holdja Bak jegyben áll, Napjával a Szaturnusz szemben áll. Bizalom és önbizalom hiánnyal küzdhetett. Szorongások, depresszió, magány, elzárkózás jellemezte, mely bosszúállásként agresszív megnyilvánulásban törhetett ki. Fritz Riemann a skizoid típusról épp azt írta, hogy a szorongás és tehetetlenség elfojtott dühként zúdul majd ki az emberből. A bak hangsúlyos egyén nehezen tudja kifejezni érzelmeit, ami a skizofrénia egyik jellemző tünete.

A két érzelmi bolygó is rangvesztett, Kos Vénusza és Bak Holdja van, tehát nem a megszokott módon fejezi ki az érzelmeit. Ráadásul a Kos Vénusza sértett, kvadrátot kap az Uránusztól és szemben áll a Neptunusz. Zavaros, kitörő érzelmek jellemezhették.

Cornell elmélete is megmutatkozik képletében, a 9. ház, a magasabb szellemi képességek házának csúcsán áll a Jupiter és az Uránusz exact együttállásban, s a 3. és 9. házcsúcsokat exactan kvadráttal támadja a Neptun. Zavaros gondolatok, hallucinációk, hirtelen rátörve.

Uralmi Ikrek Merkúrja van (jóból is megárt a sok), mely félkvadrátot kap a 9. ház csúcsán álló Jupitertől és Uránusztól. A Jupiter mindent felnagyít. Marsa szintén Ikrek jegyben áll, a skizofréniánál az ikrek-nyilas tengely kiemelt jelentőséget kap.

Föld-levegő dominál a személyi jelölőkben, Nap, Hold föld, Merkúr és Mars levegő, az Asc ugyan skorpió, de a Szaturnusz együttállástól sokkal hűvösebb földesebb jelleget kap. Bár a mélyben a skorpió energiák megvannak, de a Szaturnusz nem engedi felszínre törni és tudjuk, hogy ami ki akar jönni, az idővel ki is fog, pláne a Plútó kvadrátnak köszönhetően, bizony robbanásszerűen utat is tört magának az energia.

Felezőpontjai a következők:

Johfra Bosschart holland festő

Asztrológusként nem csodálkozunk azon, hogy a művész világban nagyobb százalékban találhatunk skizofrén betegeket. Mind az írók, mind a festők közt nagyon sokat találunk, ha nem is minden elmezavar skizofrénia, de egyáltalán az elme zavarai náluk hangsúlyosabbak. Természetesen a Neptun hatása ez, analógiában a fantázia, a hallucináció, a zavaros gondolatok, a drogok, a nyugtatók mind a Neptun alá tartoznak. Csodás alkotásokat is köszönhetünk ennek a Neptun hangsúlynak, de bizony rémképeket is.

Aszcendense Vízöntő, születési ura az Uránusz uralmi, az I. házában Vízöntő jegyben áll. Tehát elmondható, hogy képletében az Uránusz hangsúlyos, azaz megjelenik nála a kiszámíthatatlanság és az erős függetlenségi vágy, a senkihez tartozás érzése, a különlegesség érzése, mely a skizoid típusra jellemző.

Aszcendensét kvadráttal támadja a Vénusz, ami a 8. ház ura, kvinkunxszal a Plútó, s emellett a 8. ház csúcsáról trigont vet a Hold-Mars együttállás, valamint szextilt a Merkúr. Itt is előfordulhatott születésekor egy életveszélyes helyzet, melyet műtét során stabilizáltak ugyan, de traumát okozhatott az újszülöttnek.

Képletében levegő és tűz hangsúly van. Asc, Hold, Mars hűvös, logikus, levegős, valamint az 1-es házas Uránusz is ezt erősíti, valamint az elevált Merkúr is a szellemi, gondolkodó típust hangsúlyozza. Napja és Merkúrja Nyilasban áll, ami igaz tűz elem, de mint már említettük kiemelt helyet foglal el a skizoid típusok közt.

Hold Mars együttállása van, akár John Nashnek, ami lelki, érzelmi feszültséget okozhatott nála is, ráadásul egy exact Plútó kvadrát is támadja, ami elsőszámú skizofrénia faktor, óriási belső feszültséget élhetett meg, ami a képein meg is nyilvánult. Rémképek gyártása folyik a mélyben, melyekbe képein keresztül bepillantást is nyerhetünk. Amúgy csodálatosak a képei.

A 9. háza skorpióban kezdődik és nála is megjelenik a 3. és 9. házat kvadráttal támadó Neptunusz, ami az elme zavaraira utal. Neptunusz Szaturnusz félszextil kapcsolata van, amitől hallhat nem létező hangokat, hiszen ez a fényszög exaktan kapcsolódik a 9. ház csúcsára.

Felezőpontjai a következők:

Vincent Van Gogh

Rák aszcendense van, tehát rá is jellemző a hangulatingadozás. Ura a Hold nyilasban áll, ami változó jegy, így az sem sokat segít a helyzeten. Együttáll a Jupiterrel, ami az érzelmi hullámzásait még fel is tudja nagyítani, pláne, hogy uralmi Jupiterről van szó. 6. házban áll a születési úr, együtt a 6. ház urával, a betegség az élete fontos részévé vált. Nem beszélve arról, hogy itt is megjelenik a Mars, ami kvadrátot vet erre a Hold-Jupiter együttállásra. Nála is szóba jön a belső feszültség, ami kiutat keres magának, cselekedetek formájában is (borotvával megtámadta barátját, majd otthon levágta saját fülcimpáját). A Mars nála elevált, együttáll az MC-vel (halakban) és a Vénusszal, így a festészet egy lehetséges út volt számára, ahol kifejezhette belső világát. A halak Mars már magában is nehéz tud lenni, mert elfojtott energiákat jelöl.

Az aszcendensre a Hold Jupiter együttállás kvinkunx fényszöget vet, a Mars trigont, a Merkúr kvadrátot. Nem ismerem a születés körülményeit, de elképzelhető, hogy nem ment simán a születés, lehet egyszerűen az orvos okozta traumáról van szó, de a Merkúr a 12. ház ura, így komplikáció felléphetett.

A 9. ház szintén figyelemre méltó, ugyanis benne áll a Neptunusz, ami uralmi. És minden uralmi bolygó egészségügyi vonatkozásban túl sok lehet. Félszextil fényszöget vet a Napra, félkvadrátot a Merkúrra és szextilben áll a Szaturnusszal. Őt is óriási hallucinációk gyötörték és a Szaturnusz a fül, azaz hangokat hallott, nem is véletlen, hogy levágta saját fülcimpáját.

A Merkúrja kvadrátot vet az aszcendensére és félszextilt az MC-jére, a Merkúr a 12. ház ura, sajnos sok időt kellett kórházban töltenie, amit rettenetesen nehezen viselt, hiszen látjuk, hogy 4 személyi jelölője áll a X. házban, egy olyan ember volt, aki kikívánkozott a nagyvilágba. Valahol sikerült is neki, hiszen a világon mindenki ismeri, de bizony nem volt könnyű élete. Amikor kénytelen volt elfogadni gyógyíthatatlan betegsége létezését, onnantól életét a rohamok és a lázas munka jellemezte. Az sem egyszerű állás, amikor valakiben a halak és kos energia erősen keveredik. Napja és Merkúrja Kos jegyű, Vénusza és a Marsa Halakban állt, tehát az óriási energiák kitörésének útja neptuni keretek között történik, vagy hallucinációk, vagy nagy művészi fantázia formájában.

Napjának csupán mellékfényszögei vannak, félszextil Neptun, félszextil Uránusz és félszextil Szaturnusz. A hallucinációk, a festészet, a idegrohamok és a magány határozta meg életét.

Felezőpontjai a következők:

Jack Kerouac

A végére egy eldöntendő eset, skizofrén volt a híres író, Jack Kerouac, vagy csak jó színész?

Aszcendense Szűz, melyen pontosan rajta áll a Hold, ezzel már nem meglepő, hogy egy íróról van szó. Az aszcendenst, illetve a Holdat is kvadráttal támadja a Mars, szembenállással az Uránusz, félszextillel a Jupiter és félszextillel a Neptunusz. A születés körülményeit váratlan komplikáció zavarhatta meg, vagy valami bizonytalan dolog miatt meg kellett indítani azonnal a szülést. Születéskori trauma érhette.

A szűz objektív típus, értelmi alapon dönt, kritikus és hűvös. Születési ura a Merkúr vízöntőben áll, amire szintén jellemző az objektivitás, és a hűvösség. Mindennapjait különlegesen élte, folyton kereste a kiutat a társadalom kötöttségeiből. Fontos volt számára a szabadság, az utazgatás, a sehova tartozás, a hippik atyjaként tartják számon.

Instabil személyiség, nála ez abban is megmutatkozik, hogy szinte minden személyi jelölője változó jegyben áll, szűz, halak és nyilas jegyekben. Természetesen az aszcendensen álló Hold is a szeszélyes, változékony természetét erősíti, s nála is megjelenik a Hold-Mars kvadrát, ami a belső feszültséget, a folytonos ingerültséget gerjeszti. Az Uránusz szembenállás is beleszól, ami még kiszámíthatatlanabbá tette jellemét. A Nap-Hold szembenállással folytonos belső ingadozás zajlik nála, elégedetlenség érzés. Bár az is igaz, hogy a bolygók zöme sarokházban áll, így elmondható róla, hogy önmaga irányította életét.

Körbehajózta a világot, drogozott, ivott, ami végül végzett is vele, hiszen belső vérzésben halt meg, amit alkohol okozott (Hold-Mars kvadrát - gyomorvérzés, Mars a 8. ház ura.) Sokszor mondták rá, hogy levelei, rövid írásai zavarosak voltak, csapongott egyik dologról a másikra, követhetetlenül. Ő magáról azt vallotta, hogy soha semmit nem javít át, azt írja le, ami kiömlik belőle, papírra zúdítja gondolatait (Halak), de barátai ezt megcáfolták, mert azt mondták, hogy nagyon sokszor újra kezdte az írást, kidobta az addigiakat és újra meg újra megírta (Szűz).

Sokszor volt agresszív, verekedésekbe keveredett, amit szintén a Hold-Uránusz-Mars T-kvadrát támaszt alá, hamar dühbe gurult és hirtelen ütött is. A Marsának egy Plútó kvinkunxa is van, a haditengerészettől skizofrénia miatt leszerelték, közönyösen viselkedett. Időközönként hazatért anyjához, aztán folyton útnak eredt újra és újra, keresvén a szabadságot, függetlenséget, a senkihez tartozást. Azt is mondták róla, hogy a haditengerészetet nem tűrte, így skizofrénnek álcázta magát, ugyanis egy barátjának az anyja skizofrén volt, így volt minta példa előtte.

Felezőpontjai a következők: