Ujvári Csilla:

 

ÖNGYILKOSOK  ARCAI

 

Az öngyilkosság meghatározása

Nem betegség, hanem cselekedet, amelyhez mentális zavar, rég fennálló meg nem oldott probléma, vagy friss, váratlan esemény vezet. A pszichológia szerint nincs olyan személy, akit nem érinthet, kétharmaduk depressziós, a többség lelki válságban szenved. Bizonyos kultúrkörökben, kényszer hatása alatt, vagy szektákban elkövetett saját élet elleni cselekedet nem tartozik szorosan az öngyilkosság fogalma alá. Magasabb cél érdekében történő önfeláldozás, szintén nem kifejezetten öngyilkosság.

A statisztika szerint évente egymillió ember hal meg így, a halálnemek közül a tizedik leggyakoribb és háromszor több a férfiak aránya, mint a nőké.

   Sokat gondolkodtam azon, hogy mi késztetheti az embert, hogy eldobja magától az életet. Bátorság-e, vagy gyengeség? Nincs kiút egy élethelyzetből, a depresszió különböző fokozatai.

Két dolog miatt is foglalkoztat a téma. Az egyik ok, hogy magamról elképzelhetetlennek tartom, a másik, hogy nagyon közeli hozzátartozómat is így vesztettem el.

 

Milyen fajtái lehetnek és ezek most jól látható és érzékelhető esetek:

   Depresszió (Sokan nem tartják betegségnek, pedig elég komoly lelki probléma. Nehezen lehet belőle felállni, aki hajlamos rá az nem is igen tekinthető sohasem gyógyultnak csak tünetmentesnek.)

   Érzelmi problémák (Számomra az különbözteti meg a depressziótól, hogy van tárgya. Reménytelen szerelem, meg nem értettség, sikertelenség.)

   Talajvesztettség (Ide sorolnám azt, aki bármibe belefog csak lefelé csúszik, s a végén semmilyen kapaszkodót nem talál.)

   Betegség (Ez a legérthetőbb. Az eutanázia fajtái.)

 

Az öngyilkosságoknál nagy szerepet játszik az idő. Történhet egy pillanat alatt és mint önpusztító életmód eredményeként.

Az ilyen cselekedet illetve életmód a fajfenntartási ösztönnel ellentétes, az Én elpusztítására törekszik. Fő ok a tudattalan, nem akarja, vagy nem tudja felvállalni az élettel járó felelősséget. Az önpusztítás nem is mindig teljes egészében történik. Az elme abnormitása vezethet elmezavarhoz, rögeszmékhez, komplexusokhoz, fóbiákhoz, hipochondriához, amelyek következménye lehet a végső tettlegesség. Az abnormitások ritkán eredményezhetnek zsenialitást is.

   Megítélés szempontjából sem egyenrangúak. Az alkoholizmust vagy dohányzást, aki rongálja az egészségét, nem kezelik öngyilkosként, ellentétben azzal, aki leugrik a magasból.

Az egyértelmű eseteknél az öngyilkosokat bizonyos negatív társadalmi ítélet éri. Sokszor még a hozzátartozó sem beszél az így elhalálozott emberekről.

Hogyan vélekednek a különböző vallások és azok képviselői?

Cser Zoltán (Buddhista tanító)

A buddhizmus szemszögéből két kérdés merül fel, tapad-e ártás az öngyilkosság cselekményéhez, valamint képes volt-e a távozó a fent említett tiszta, éber, szeretett-teli tudatban távozni. Ha ez nem teljesül, azaz zavart, keserű, indulatokkal, félelemmel teli állapotban történt a kapun való átlépés, vagy ártás tapad a cselekményhez, önmagának, vagy másnak fájdalmat okozott, akkor a cselekmény negatívnak minősül.

Nem igazán tudok elképzelni olyan esetet, amely a fenti összes kritériumot teljesíti, tehát a buddhizmus az öngyilkosságot alapvetően elítéli.

Fodor Kata (Krisna teológus)

A lélek idő előtti kikényszerítése a testből nem elfogadható, mivel nem mi hoztuk létre a testet, így sem a saját testünket, sem másét nem pusztíthatjuk el. Elfogadjuk a karma törvényét, amely mindenkinek olyan akadályokat és nehézségeket hoz, amelyeket így vagy úgy, de kiérdemelt korábbi tetteivel. Az élet kioltása, legyen az akár a saját életünk, súlyos karmikus következményekkel jár, amely még további életekre az anyagi világhoz köti az élőlényt, a születés és halál ismétlődő körforgásában tartja, ami a szenvedés birodalma. Testünket nem mi magunk teremtjük, Istentől kapjuk ajándékba, így az öngyilkosok az Ő tulajdonát semmisítik meg.

Ez egyértelmű helytelenítés.

Kustárné Almási Zsuzsanna (Református lelkész)

A döntés lehetősége a mi kezünkben van, de vállalni kell annak felelősségét. Hogy könnyebben tudjunk dönteni, adottak a törvények és az evangélium. Az emberi élet szabadsága az életre adatott és nem a halálra. A „Ne ölj!” a saját életünkre is vonatkozik. A megelőzésre kell tenni a hangsúlyt és ha már bekövetkezett, akkor a megbocsátó kegyelembe kell ajánlani, mint az egyéb bűnöket.

Talán mind közül még ez a vélemény a legengedékenyebb, de itt sincs elfogadva feltétel nélkül.

Mézes Zsolt László (Evangélikus lelkész)

Az élet nem önmagától és önmagából származik, hanem magasabbról, Istentől. Az eutanázia szó szerinti értelemben „jó halált” jelent, amelyen ma leginkább meghalásban segítést értünk, ez viszont semmiképpen sem tévesztendő össze a halálba segítéssel.

Itt nem kaptunk választ, illetve véleményt az öngyilkosságról, csak az eutanáziáról, de gondolom, hogy az evangélikus egyház sem fogadja el, ha valaki önkezével vet véget az életének.

Verő Tamás (rabbi)

Vallásunk tiltja az öngyilkosságot és elkövetőit hátrányos megkülönböztetés sújtja. A temetőben síremlékük elkülönítve található és a szertartás sem a szokásos. Csakis az Isten dönthet arról, hogy életünk fonala mikor érjen véget. Nem vehetjük saját kezünkbe a döntést, nem rövidíthetjük meg azt, ami számunkra ki lett róva, még akkor sem ha szabad akaratunk Istentől. Az öngyilkos ember nincs tettének tudatában, elméjének elborulása betegségnek tudható be és egy beteg embernek meg kell adni a temetés végtisztességét, ahogy a többi elhunytnak is.

Van ugyan szabad akaratunk, de a legnagyobb döntésről az életünkről nincs. Ha megtesszük, mint izraeliták, helyünk a temető végében lesz.

Dr. Shubail Mohamed Eisa (muszlim hitoktató)

Az iszlám az emberi életet a legfontosabb értéknek tartja, ezért tilalmassá tette az élet kioltását. „És ne öljétek meg magatokat (egymást)! Aki túlkapásból és igazságtalanságból teszi ezt, azt a Pokol tüzében fogjuk égetni” (Korán 4:29). „Aki valamivel megöli magát, azzal kínoztatik az Ítélet Napján” (Mohamed Próféta).

Mindezek ellenére az öngyilkos embert muszlimként kell eltemetni és felette úgy fohászkodni, hogy Isten bocsásson meg neki.

Ez nekem olyan, hogy igen is meg nem is.

Mi áll a keresztény bibliában? Jehova tanúi így vélekednek az öngyilkosságról.

Senki és semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. (Róma 8:37-39)

Az életet Jehova adta, csak Ő veheti vissza. Búcsúztatót és megemlékezést nem tartanak annak, aki ezt megszegi. Az öngyilkossági kísérletek elkövetőjére kiközösítés vár, ha megbánja tettét, akkor egy idő után visszafogadják.

Ez a vallás sem ad túl sok segítséget, kivéve, ha az érintett megbánást tanúsít és megígéri, hogy többé nem fordul elő. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor sokan kilábalnának a lelki problémáikból saját maguktól is.

A sintoizmus véleménye az öngyilkosságról

Japánban a szamurájok időszaka alatt nem volt ritka a rituális öngyilkosság. Sokkal fontosabb volt a személyes méltóság, a dicsőség, a becsület, a kötelezettség és a hűség a feljebbvalóhoz, mint az emberélet. Bizonyos szempontból még ünnepelték is, bátorságot jelentett és tiszteletet érdemelt. Ma sem gondolják, hogy becstelen cselekedet.

A sintó tanításai: Az ember őszintén, tiszta szívvel és becsületesen igyekezzen a legtöbbet kihozni magából a munkájában és az emberi kapcsolataiban. Az eredendő bűn nem létezik, mindenki isteni lénynek tekinthető. Az a bűnös, aki vét a közösség ellen.

Japánban a jelen korban naponta 70 ember vet véget az életének. Az okok között van az iskolai megfélemlítés (a jó hírnév mindenek felett), az internetes zaklatás, a társadalmi megfelelés hiánya, gazdasági problémák, egzisztencia.

A hinduizmus (India autentikus ősi vallása)

Elítéli az öngyilkosságot és úgy tartja, hogy az illető addig kóborol a szellemvilágban ameddig az élete tartott volna egyébként. Ennek ellenére elismeri azt a jogot, hogy önkéntes éhhalál útján erőszakmentesen távozzon, de csak akkor, ha már nincsenek kötelezettségei. A középkori hindu társadalomban elterjedt volt az a szokás, hogy az özvegy szintén feláldozta magát a máglyán.

Természeti népek, egyszerű társadalmak szokásai

Az ókorban bizonyos körülmények között elfogadták (katonai vereség esete), engedélyezték, később bűncselekménynek minősítették az államra hárult költségek miatt. A 17. századi francia törvények úgy rendelkeztek, hogy az ilyen halottat arccal lefelé végighúzták az utcán, majd felakasztották, végül kidobták a szemétdombra.

Az eszkimó kultúrában létezik az úgynevezett racionális öngyilkosság. Átgondoltan és ésszerűen hagyja, hogy befejeződjön az élet, amikor már nem képes az önálló tevékenységre.

Asztrológiai nézőpont

Nézzük a kérdést a reinkarnáció szempontjából. Ha hiszünk benne (Én igen, mert sok mindent megmagyaráz), akkor az öngyilkosságot elkövetők is bevállalták ezt a halálnemet, még mielőtt leszülettek a Földre. Akkor meg mire a megkülönböztetés? Miért rosszabb, mint akit elüt az autó? Vagy mégsem így van? Az öngyilkosság a másik oldalon sem elfogadott? Ha nincs előre kitalálva ez a halálnem, akkor mi történt közben, porszem került a gépezetbe?

Az én elméletem a következő. Leszületünk egy konkrét feladattal, amit bevállalunk még test nélküli létünkben. Ezt igyekszünk végrehajtani, több-kevesebb sikerrel. Ha a karma nem teljesíthető, akkor elvisszük egy következő életbe. Sorsunkat azonban az érzelmeink irányítják és azok felülírják a tudatos viselkedésünket is. Ha az érzelmeink eljuttatják az embert az elviselhetetlenségig, akkor csak a halál marad. Úgy gondolom, hogy odaátról figyelik tetteinket, életünket és az ilyen talajvesztett embereket visszahívják, amikor már semmi remény a fejlődésükre. Hogy miért ezzel a módszerrel? Talán azért, hogy gyorsabban megtestesüljenek, hiszen nem fejezték be a dolgukat embertársaikkal. Újratervezés.

Mi a közös a félbetört életutakban, a befejezetlen sorsokban? A felfokozott érzelmek, a talajvesztettség, az önbizalom hiánya, a hibás önértékelés, a túlzott megfelelni vágyás. A feldolgozatlan és ismeretlen tudattalan problémák, amelyek megértésére esély sincs. Mindegyiknél titok van, más ember számára érthetetlen. Valamely öngyilkosság csak közvetett, a halál okaként más van megnevezve. Az is egyfajta öngyilkosság, ha valaki készakarva nem vigyáz eléggé az életére, vagy egyszerűen nem bírja tovább és megszakad a szíve.

 

aa

Soós Imre (1930.02.12. Balmazújváros--élt 28 évet)

Maximalista elvárások és megfelelési kényszer, amit maga előtt nem tudott teljesíteni. Valószínűleg kisebbségi érzésen és önbizalomhiányon alapult. Titok maradt, hogy az öngyilkosságot a feleségével együtt követte el, aki pszichiáter volt. Az utolsó pillanatban meggondolta magát, de már késő volt. Nem ez volt az egyetlen kísérlete.

A 12. ház ura a Szaturnusz kvadrátban van az Uránusszal, amely fényszög két félkvadráttal kapcsolódik a Vízöntő Nap-Vénuszhoz. A 12. házban

van a Mars szemben a Holddal.

 

 

Szövegdoboz:Domján Edit (1932.12.25. Budapest  1óra 5perc       --élt 40 évet)

Közkedvelt és foglalkoztatott színésznő. Érzelmi beállítottságú, különösen vonzódott az állatokhoz. Megromlott házassága Kaló Flóriánnal, válásuk után találkozott Szécsi Pállal, szerelem első látásra. A nagy korkülönbség tönkretette kapcsolatukat. Egyre kiégettebb és boldogtalanabb lett. Tudatosan készült az öngyilkosságra, búcsúlevél, altató, penge. Többször hangoztatta, hogy nem kíván 40 évnél többet élni, sikerült neki. Félt az öregségtől. 

A 12. ház ura a Merkúr a Neptunusz és a Hold-csomópont kvadrátjában. Uránusz a Descendensen.

 

Szövegdoboz:Szécsi Pál (1944. 03. 19. Budapest; --élt 30 évet)

Népszerű énekes, dalszerző, szövegíró. Édesapja korán meghalt, nem ismerte, édesanyja nevelőszülőkhöz adta és disszidált az államokba. Igen érzékeny lelkivilágú, többször kísérelt meg öngyilkosságot, az utolsó sikerült, gyógyszer-túladagolás. Rengeteg rajongója volt. Nővére szerint mindig az a félénk, gyökértelen kisfiú maradt, aki gyermekkorában volt. Az idősebb partner mindig komplexusra utal.

Halak Vénusz a 12. házban kvadrátban a ház urával. A Halak Nappal szembenáll a Neptunusz a Mérlegből. Vénusz-Neptunusz

Kvinkux

 

Szövegdoboz:Mary Zsuzsa (1947.10.13. Szeged --élt 64 évet)

Igen sikeres külföldi és hazai pályafutás után szakított élettársával, elvált férjétől. Lelkileg magányos évek következtek. Karácsonykor lett öngyilkos itallal és gyógyszerrel.

A 12. ház ura a Merkúr Plútó kvadrátban. Hold és Neptunusz a 12. házban, Halak jelleg.

 

Szövegdoboz:Cserháti Zsuzsa (1948.06.22. Budapest --élt 55 évet)

Sikeres énekesnő. Pályájában volt egy törés, amikor kevésbé keresték, külföldön énekelt. Lelkes állatvédő volt. Félt a fellépésektől, valószínűleg önbizalomhiány miatt. Az utolsó időkben bezárkózott, elzárkózott, egyedül élt, depressziós volt. A halál oka: gyomorvérzés, vagy agyvérzés, vagy nyelőcső véna repedés, vagy öngyilkosság.

A 12. ház két ura a Vénusz és a Merkúr együttáll a Rákban az I. házban, a Hold által szemből támadva. A szembenállás két kvadrátot kap a Mérleg Neptunusztól.


 

Szövegdoboz:Névtelen Nő (1946.12.12. Dabas;  4óra 30perc --élt56 évet)

Nagyfokú érzelmi meg nem értés, kielégíthetetlen szeretetvágy, amely a visszájára fordult. Többszöri sikertelen gyógyszeres kísérlet után a mélybe vetette magát. Depressziós volt.

A 12. ház ura a Vénusz a Skorpió jegyben együttáll a Jupiterrel és az Ascendenssel Plútó kvadrátban.
Szövegdoboz:Albert Györgyi (1964.05.09. Budapest  1óra 48perc     --élt 44 évet)

Újságíró, műsorvezető. Depressziós volt, halálát légzési és keringési elégtelenség okozta. A szeretethiányos gyermek felnőttként az igaz szerelmet és az anyaságot kereste mindhiába. Sokáig nem adta fel a pánikbetegség, az anorexia, az öngyilkossági kísérletek ellenére. Nyíltan állította, hogy az öngyilkosság lassú formáját választotta.

A 12. ház két ura az Ascendens tengelyen. Erőtlen Halak Szaturnusz. A Bika stellium sem tudta feloldani. A Nappal szemben a Neptunusz.

 

 

   

Szövegdoboz:József Attila (1905.04.11. Budapest;  20óra 45perc  --élt 32 évet)

Félárva gyermekkora tele volt ellentmondással. Zaklatott magánélet, rendszertelen életvitel, összeomlott idegrendszer. Később diagnosztizált Borderline-szindróma (hangulati szélsőség, énkép és identitászavar, önkárosító életvitel). A balatonszárszói vasútállomáson a vonat alá került.

A 12. ház ura a Descendensen. A Hold együtt a Neptunusszal vizes jegyben a 8. házban, szemben az Uránusz.  

Szövegdoboz:Latinovits Zoltán (1931.09.09. Budapest;

12óra 30perc   --élt 44 évet)

A nemzet egyik legnépszerűbb színésze volt. Sokan összeférhetetlennek tartották, mindenkinek keményen és kíméletlenül megmondta az igazat. A balatonszemesi vasúti átjáróban a vonat elé lépett.

A 12. ház Skorpió két ura kvadrátban egymással. Plútó a 8. házban Rákban. A 8. ház ura a Hold a 8. házban együtt a születési uralkodóval a Jupiterrel (Halak jelleg).

 


Mi a közös a fenti horoszkópokban?

A 12. ház problematikája és a nehéz fényszögek érintettsége. A tudattalan irányítása a megértés és tudat felett, az érzelmek felhasználásával. A rettegés, hogy valami olyan irányítja az életünket, ami ellen nem tehetünk semmit. A végtelen körözés és mégis mindig ugyan oda jutás. A reménytelen küzdelem az ismeretlennel és végül a vágyódás, hogy legyen már vége, hogy feloldódjak a hatalmas közös óceánban.

 

Számtalan horoszkópot átnézve szinte mindenkinél ott rejtőzik a sokszor megoldhatatlan élethelyzet a 12. házban. Kevesek vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy fel tudják tárni a tudattalan beidegződéseket, hogy lehetőséget kapnak viszonylag békésen együtt élni azokkal a helyzetekkel, amelyeket a horoszkópban diszharmonikus fényszögek jelölnek. Meg tudják valósítani azt az állapotot, amelyet tudatos létezésnek hívnak, azt amikor az ember saját lényét adhatja és van bátorsága vállalni is a tettei után az összes felelősséget. Ez maga a szabadság és a félelem nélküli élet.

 

(A vallási vezetők véleménye – dőlt betűkkel – Rába Géza Isten tudja című könyvéből való)