Ujvári Csilla:

LILITH

A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott.

Az ókori Keleten keveréklényként tartották számon, a sötétség úrnőjét női démonként ábrázolták szárnyakkal és madárlábbal. Jelképe a bagoly, ami arra utal, hogy rendelkezik ősi tudással.

A hagyományos zsidó bibliatanulmányozás szerint, Ádámnak Éva előtt volt már egy felesége. Ezt a megállapítást arra alapozzák, hogy a Bibliában egyetlen szó sem felesleges. A Teremtés könyvében kétszer szerepel a nő születése és csak a második változatban esik szó Éváról. A zsidó szálhagyományok úgy vélik, hogy Ádám első felesége a fekete hajú, káprázatosan szép Lilith volt, akit az Isten agyagból teremtett, ahogyan Ádámot is. A probléma ott volt, hogy Lilith az egyenrangúság tudatában nem vetette alá magát Ádámnak, még szexuálisan sem. Más források szerint vette a bátorságot és kimondta Teremtője titkos nevét, ami azt feltételezte, hogy birtokában van az ősi tudásnak. Ezért a Teremtő elátkozta és démonizálta, többé nem találhat nyugalmat és boldogságot. Lilith halhatatlan maradt, mert nem evett a tudás fájának gyümölcséből. Megszökött az édenből a sivatagba ment, ahol erkölcstelen módon több ezer keveréklénnyel egyesült. Ez a viselkedés Istennek nem tetszett és az aktusokból született gyermekeket elpusztította.

Más legendák szerint Lilith volt az a Kígyó, aki megkísértette Évát az almafánál, felkínálta neki a tudást, amit az el is fogadott. (Éva meg is kapta érte a „jutalmát”) Lilith kénytelen volt kígyó testben élni, a magány és hontalanság átkával. Végül pusztító energiáit az emberek lelkében aktiválja. Ő az elnyomott démon, a kísértés, az érthetetlen rombolás, aki váratlan helyzetekben támad és szembesít saját énünk sötét részével.

Lilith volt az utolsó angyal a tíz szentségtelen közül, akitől mindenki félt, mert bosszúálló volt. Mivel elvesztette gyermekeit, ő is meggyilkolta az emberek fiait és lányait, hiába akasztottak pentagrammákat a bölcsőre. Neki tulajdonították a régen gyakori bölcsőhalált és a férfiak buja álmait.

Más részről Lilith a tanult és erős asszonyt szimbolizálja, nem véletlenül lett a feminizmus egyik jelképévé. Amíg Éváé az engedelmes anyaszerep, addig Lilith az érzékiséget, a szenvedélyt, a szexualitást testesíti meg.

Csillagászati helymeghatározása

Kezdetben kisebb fekete égitestként kezdték kutatni, ami nem mindig látszik. Az okkult tudósok szerint csak asztrális síkon létezik. Mások szerint a Lilith valódi tömeggel nem rendelkezik és csak időnként észlelhető, mikor az árnyéka elhalad a Napkorong előtt. Ezek a tulajdonságok alapján kapta másik nevét a Sötét vagy Fekete Holdat. A 20. századi csillagászoknak is elindította a fantáziáját, megállapításuk szerint a jelenség egy porfelhő, amely a Föld kísérője, tőle három Holdnyi távolságra. Ez a helymeghatározás azonban ellentmond annak, hogy a Hold ellipszis pályájának egyik gyújtópontjában található. Vagyis mindig közelebb van a Holdnál. Asztrológiai szempontból egy fiktív pont, mint a Holdcsomópontok, a szerencsepont, a felezőpontok, vagy az Ascendens.

Valóban létezik az 1181 Lilith nevű aszteroida a Naprendszer kisbolygó övében, amelyet 1927. febr. 11-én fedeztek fel. A kettőnek láthatóan nincs köze egymáshoz.

Asztrológiai értelmezése

Azt gondoljuk róla, hogy valamiféle külső hatás, pedig a személyiségünk része és a tudat alatti elnyomott dolgokat testesíti meg. Nehéz hozzáférni és főleg megérteni. Fogadjuk el, hogy létezik és a külvilágból érkező üzenet rólunk szól. Ha megértettük a démon természetét, akkor az a feladat, hogy saját építő céljainkra használjuk az energiáit.

A Fekete Hold hatása a szoros emberi kapcsolatoknál jelentkezik. Az emberi természet gyenge pontjait támadja, sokszor álcázva, csillogó ruhába öltöztetve. Hozzá tartozik a megcsalás, a becsapás, az illúzió, a csalódás, a halálos csábítás, a kábítószerek használata. (az egyéni horoszkópban meg kell vizsgálni, hogy a szóban forgó jelenségek nem a Neptunusztól származnak-e, mert a bolygó hatásai nem ugyan azt jelentik, mint a Fekete Holdé) Sok bűnözőt a Lilith kényszeríti a tettek elkövetésére.

Továbbá: rejtett érzelmi élet, eltitkolt vágyak, szex főleg az álmokban, elnyomott szexualitás, amazon, kényszerképzetek.

A születési horoszkópban házhelyzetét, jegyhelyzetét és más elemekkel való kapcsolatát kell értékelni. A többi bolygóval a fényszögek hiánya azt jelenti, hogy az illetőnek kevésbé van dolga az alantas ösztönvilággal, vagy már az előző életek során legyőzte azt.

A jegyek minősége szerint a levegős jegyben lévő Lilith a legszerencsésebb. A vizes jegyekben befolyásolhatók általa az érzelmek, a föld jegyekben túlzott a birtoklás, a tűz jegyekben pedig a hatalomvágy uralkodik. (Az alábbi értelmezések Vojth Péter asztrológus oldaláról származnak. Igen jónak találom a megfogalmazásokat.)

A Kosban

Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Bikában

Szexuális közömbösség ifjúkorban. Frigid természet. Gyakori prostituáltak horoszkópjában.

Az Ikrekben

Túlzott mértékű maszturbáció egészen az érett ifjúkorig (egyes esetekben húsz évesnél idősebb korban is). Később olvasmányok vagy rossz példaképek által felkorbácsolt szexualitás. Gyakran homoszexualitás.

A Rákban

Erotikus és szexuális életét a fantázia uralja. Romantikus vagy beteges szerelmi álmok. Az érzéki élet egyensúlya csak érett korban jön létre.

Az Oroszlánban

Örömét leli a birtoklásban. Gyakori a hidegség és közönyösség a szerelmi partnerek, különösen házastársak között. Olyan egyének, akiknek tetszik, ha gáláns hódításaikat valahogy közszemlére tehetik.

A Szűzben

A lelki gátlások hosszú ideig akadályozzák a nemi élet normális fejlődését. Általában kevés, és legtöbbször nem kielégítő tapasztalatok ezen a téren. Előnyös a házasság nélküli, vagy aszkéta hajlamokhoz, még ha ez nem is mindig helyes vagy teljes is.

A Mérlegben

Igényesség a másik nemmel szemben, de nem annyira fizikai, mint inkább esztétikai és szellemi szempontból. Vágy kifinomult szerelmi élvezetekre egy ebben az értelemben ható környezetben. Anyagi szempontok vezérelte szerelmi viszonyok.

A Skorpióban

Igen különböző korú egyének közötti kapcsolat; különösen érett nőknél, akik fiatal fiúkkal tartanak szexuális kapcsolatot. Erős szexepil.

A Nyilasban

Izzó szenvedélyek, melyek kizárólag a szexuális vonzódáson alapulnak; érzelemnyilvánítá-sok más személyekkel szemben, hogy az ilyen kapcsolatok valódi jellegét elkendőzze.

A Bakban

Gyakori a szexuális perverzió. Nem ritka az intim kapcsolat kiskorúakkal.

A Vízöntőben

Hullámzó érzelmi élet. Csalódások a szexualitás terén. Erotikus szenzációkat keres. Gyakran jobban kielégíti a fantázia-élmény, mint a valóság.

A Halakban

Passzívan odaadja magát a szeretett személynek. Könnyen csábítás áldozatává válik.

Az I. házban

Előnytelen az egész életre. Érzelmi vagy szexuális téren az a vágy uralkodik benne, hogy a szeretett lényt akaratának alávesse.

A 2. házban

Tisztázatlan forrásból származó jövedelmek. Tisztességtelenség.

A 3. házban

Erkölcstelen állapotok, vagy terhes légkör a saját házában. A testvére nem megengedett, vagy kétes tevékenységet folytat. Intellektuelek születési horoszkópjában frivol vagy pornográf írót jelezhet.

A IV. házban

Az apa meg nem engedhető viselkedése bánatot és kellemetlenségeket okoz. Gyakran szerepel házasságon kívüli vagy talált gyerekek horoszkópjában.

Az 5. házban

Ifjúkorban szexuális cselekedetek azonos korúak társaságában. Rendkívüli érzékiség. Beteges erotikus fantázia. Keresi a szexuális szenzációkat.

A 6. házban

Szexuális kapcsolat az alárendeltekkel, vagy alacsonyabb származású személyekkel. Illegális kapcsolatok, melyek sokáig titokban maradnak, nemi betegségek.

A VII. házban

Házasságtörés. Előnytelen a házassághoz, vagy a kapcsolatok minden fajtájához.

A 8. házban

Tévelygések a nemi életben, melyek súlyos kihatással vannak az általános egészségi állapotra. Gyógyíthatatlan betegségek. Korai terméketlenség, stb.

A 9. házban

Rituális jellegű nemi cselekedetek. Az erotika és a vallás beteges összekapcsolódása. Orgiák hasonló szelleműekkel. Olyan egyének, akik hasonló tendenciájú szektákhoz és körökhöz tartoznak.

A X. házban

Meg nem engedett eszközök által megszerzett társadalmi pozíció. Kétes foglalkozások. A becsületesség hiánya. Alacsony erkölcsi színvonal.

A 11. házban

Különböző jellegű kapcsolatok erkölcstelen személyekkel. Olyanok, akik az éjszakáikat prostituáltaknál vagy örömlányoknál töltik. Hajlamosak a hevességre és a féktelenségre.

A 12. házban

Erős érzékiség, melyet erkölcsi okokból elfojt, helytelen vágányra terel, vagy egyébként valahogy eltitkol. Magamutogatás. Maszturbálás. Gyakori olyan személyek születési horoszkópjában, akik nevelőintézetben nőttek fel.

Lilith konjunkció Nap

Az életerők gyengülése. Egyének, akik saját lelki vagy fizikai hibáik vagy bajaik rabszolgái.

Lilith konjunkció Hold

Lelki zavarok. Olyan egyének, akiknek állandó lelkifurdalásuk van.

Lilith konjunkció Merkúr

Kétértelmű beszéd. Férfiak, akik a nők társaságában szívesen beszélnek kéjes dolgokról.

Lilith konjunkció Vénusz

Hiányzik a tapasztalat az általános érvényű kifejtéshez. Olyan személyek horoszkópjában található meg, akik rendezetlen nemi életet élnek.

Lilith konjunkció Mars

Az erkölcsi és szellemi egyensúly zavarai.

Lilith konjunkció Jupiter

A nemi ösztönök primitív kiélése. Egyének, akik szívesen lépnek fel mások erkölcse fölött bíróként.

Lilith konjunkció Szaturnusz

Előnytelen az egészség szempontjából. Házasságkötés szánalomból. Féktelen egyének, vagy homoszexuálisok horoszkópjában, akik kényelemből, vagy látszatból házasodnak.

Lilith konjunkció Uránusz

Szenzációra éhesek. Fáradhatatlanul mindig új és rafinált szexuális élvezeteket keres.

Lilith konjunkció Neptunusz

Médiumi képességek. Beteges aszkétizmus.

A horoszkóp négy kardinális pontján

Az Ascendensen: Szenvedélyek által mozgatott élet. Minden fajta kísértés fenyegeti az egyént, melyek egy erkölcstelen élethez vezetik. Fennáll a veszélye, hogy legjobb energiáit az érzelmi és intellektuális kielégülés hiábavaló keresésére fecsérli. A bűn, a bűncselek-mények és a tisztességtelenség világa ellenállhatatlan vonzerőt gyakorol az egyén fan-táziájára. Váratlan átváltozások az életében, jó és rossz értelemben.

Az IC-én: Erkölcsi rendezetlenség. Nyomorúság és bűn a szülői házban. Ha nem hiányzik az elengedhetetlen intelligencia, és a szükséges akarat, akkor termékeny harcot eredményezhet, hogy megszabaduljon a rossz családi örökségtől.

A Descendensen: Futó ismeretségek, melyet a kíváncsiság és a szexuális vonzerő vált ki. Fennáll a veszélye, hogy csalás vagy támadások áldozatává válik. Hajlamos olyan személyekkel kapcsolatba lépni, akik csekély értékűek, vagy kétes erkölcsűek, hogy általuk kiemelkedjen, vagy kitűnjön közülük.

Az MC-én: Azokban az esetekben, amikor a horoszkóp egészében véve egy pozitívnak és alkotónak értékelhető egyént enged felismerni, ez a méltatlan múlt legyőzését, megbecsült állásba való felemelkedést jelent, mely a szülők, különösen az anya pozícióját messze meghaladja. Negatív esetben: kétes foglalkozás, szélhámos, csaló, stb.