Ujvári Csilla:

VÁLASZTÁSOK  A  HOROSZKÓPBAN

Nemrég sétáltam az utcán, egy térhez érkeztem. Úti célom a tér mindkét oldala felöl megközelíthető és nagyjából egyenlő távolságra volt. Merre kerüljek? Jobbra, vagy balra, kérdeztem magamtól. Mi változik, ha egyik, vagy másik irányt választom? Nem volt tétje az útiránynak, nem befolyásoltam mások életét, úgy gondolom, hogy akkor szabad akaratomból megválaszthattam, hogy merre menjek. Gondoltam akkor, hogy ez a helyzet a megtestesült szabad akarat.

Mi történik akkor, ha útelágazáshoz érünk?

Az egyik esetben látjuk a célt és a hozzá vezető utat kell kiválasztanunk.

A másik esetben nem látjuk a célt, mégis mennünk kell és utat kell választanunk hozzá.

A harmadik esetben egy új cél érdekében le kell térnünk arról az útról, amelyen haladunk.

A negyedik esetben azt kell eldöntenünk, hogy választjuk-e mindkét utat és azok minőségét.

Az hogy melyik variáció kerül elénk, azt az élet adja.

Az útelágazásoknál segítségül hívhatjuk a megérzéseinket és ugorhatunk az ismeretlenbe is.

Alice Csodaországban a macskától kért segítséget:

 Megmondanád kérlek, hogy merre kell menjek? – kérdezte Alice a Macskától.

Ez attól függ, hogy hova akarsz eljutni – válaszolta a Macska.

Tulajdonképpen mindegy, hogy hová érkezem – mondta Alice.

Akkor mindegy, merre indulsz – válaszolta a Macska.”

Bizonytalan kérdésre, bizonytalan válasz. A mese azonban arra rávilágít, hogy szinte mindegy merre mész, ha a célnak nincsen tétje, vagy ha mindkét út ugyanoda vezet.

Hogyan nyilvánul meg a horoszkópban az útválasztás, az útelágazás és ezáltal a szabad akarat? Hangsúlyozom, hogy csak az fog velünk megtörténni, amit ígér a születési horoszkóp. A mikort viszont jó lenne tudni. Mi van akkor, ha egy tőről fakadó, dolgok – és itt direkt nem eseményeket mondok – többször is megközelíthetőek és ott mi választhatjuk meg a mikort? Nyilván ez befolyásolja a további életünket, de a fejlődést nem zárja ki a horoszkóp értelmezése. Hogy a választások mennyire visznek előre és hogy a fejlődésünket bizonyos keretek között mennyire tudjuk kihasználni, az rajtunk múlik.

Mivel nem az események választhatók, így a jeleket is másképp kell a horoszkópban keresni. Olyan szellemi szintű dolgokról van szó, amelyek megelőzik az eseményeket és ezáltal valószínűleg befolyásolják az analógiákat is. Ezen a szinten indulnak el, vagy ragadnak be a lehetőségeink. Nem is biztos, hogy mi magunk észrevesszük, hogy itt az idő és válasszunk, sok esetben mások hívják rá fel a figyelmünket. Egy ártatlanul feltett kérdés, ami elgondolkodtat, hogy ne induljunk-e másik irányba. Egy figyelemfelkeltő ajánlat, hogy lehetne másképp is.

Hol találhatók a horoszkópban a választások?

Pontosan ott, ahol a fényszögek kettéágaznak. Mivel nem fizikai szinten nyilvánulnak meg, így azokat nem főfényszögek, hanem félfényszögek mutatják, azok közül is a ritkán használatosak. A házra és bolygóra vonatkozó analógiákat kell figyelembe vennünk, nem a ház uraként működnek. A választások fényszögkombinációkra vonatkoznak, tehát minimum három bolygó között jönnek létre. Fontos, hogy a résztvevő bolygók milyen gyors járásúak és a fényszögek közeledők, egzaktak, vagy távolodóak-e. Félfényszögek révén az orbiszok igen szűkek. Feltétlen szükség van aktiválásra, plusz energiára, mert különben látens marad és nem jön létre a választás.

Háromféle helyzet létezik:

--   Az alaphoroszkóp tartalmazza azt a fényszögkombinációt, amiben benne van a választás lehetősége. Aktiválásához olyan tranzithatás szükséges, ahol a tranzitbolygó lassúbb mozgású, mint az alakzatot alkotók.

--    Az alaphoroszkóp olyan fényszöget tartalmaz, amely potenciálisan alakzatot képezhet egy tranzit bolygóval. A tranzitbolygónak szintén lassúbb mozgásúnak kell lennie, mint a radix bolygónak.

--    A harmadik lehetőség, hogy a fényszögalakzat szekunder direkcióban jön létre. Mivel ez sokkal ritkább, mint az első két eset, jelentősége annál nagyobb. A radixban közeledő fényszög itt válhat egzakttá.

Amennyiben a résztvevő bolygók gyorsasága, illetve lassúsága csak kis eltérést mutat, úgy a választás lehetősége az erőtlenség miatt elveszhet. Gyermekkorban létrejövő aktiválódás lekerülhet a tudattalanba és ott megbújik, akár egy életen keresztül.

A választások fényszögalakzatai:

YOD    (két 150°-os kvinkunx és egy 60°-os szextil)

A radixban lévő szextilek potenciális Yodok.

A szextil maga a lehetőség, ami megjelenik, ha két kvinkunx éri.

A kvinkunx karma fényszög, adott esetben le tudja zárni, még ebben az inkarnációban kell vele foglalkozni. Más értelmezés szerint lehetőséget ad arra, hogy éljünk az elmulasztott lehetőségekkel, elvégezzük azt, amit eddig nem tettünk meg. A cselekvés és elmulasztás fényszöge. Aki viszont nem cselekszik az visszafejlődik és sóvárog az elmulasztott lehetőségeken után. Uralkodik lét és nemlét felett.

A  Yod válaszút, irányváltás. A kezdetekkor semmit sem ígér, anélkül kell elindulni, hogy tudnánk, lesz-e értelme. Amikor aktiválódik, megjelenik a fordulópont. Ami akkor történik az életforma változást hoz. Egy tudattalan szükséglet nyilvánul meg. Bár a gondolatok váratlanok és bizonytalanok, mégis sok év tapasztalatát hordozzák.

TEHETSÉG     (két 144°-os bikvintil és egy 72°-os kvintil)

A radixban lévő kvintil potenciális Tehetség alakzat.

Ösztönös tehetség, veleszületett képesség, azokon az életterületeken, ahol található. Az alkotó bolygók mutatják a tehetség jellegét.

Ha a kvintil aktiválódik a felismerés az egész életét és életfelfogását képes magasabb szintre emelni. Chiron jellegű tehetséget és zsenialitást mutat. Nem jelöl effektív hatást, működésbe léptetéséhez a személy szabad akarata szükséges.

A bikvintil Plútói, az állandó megújulás jelképe, energiadús, kreatív. Létrehozásra inspirál.

Alakzatként olyan tehetséget mutat, amelynek alapjai előző életekben gyökeredznek és most kapunk lehetőséget a kibontakozásra.

AKARAT    (két 135°-os szeszkvinkvadrát és egy 90°-os kvadrát)

A radixban lévő kvadrát potenciális Akarat alakzat.

A kvadrát nehéz fényszög, erős akadályokkal hatnak egymásra a bolygók. Nem feltétlen ad boldogtalanságot, az általa képviseltekért meg kell dolgozni. Nevelő, tanító fényszög. Inspirál és kényszerít, hogy megtegyük azt is ami lehetetlennek látszik. Kivételes energia, amely erőt adhat a boldoguláshoz.

A másfélkvadrát több inkarnáción át oldódott fényszög. Már sokat dolgoztunk rajta, de még nem kész. Megélhetjük termékeny cselekvésként, de jelent konfrontációt, harcot. Aktiválódásakor két különböző irányt hoz létre, amelyek közül szabad akarattal dönthetünk, viszont döntésünk következménye hosszú időre szóló változások. A kettő közül bármelyiket választjuk is a másik nem tér vissza többé. Kimenő kvadrátnak is nevezik, esélyt nyit a régi problémák lezárására.

Alakzatként Mars és Szaturnusz jellegű. A kvadrát mint kényszerek és akadályok kapcsolatba kerül két olyan fényszöggel, amelyek már előrébb vannak a feladatok megoldásában. Az apex felől nézve, ahol az aktiválódás létrejön, szabad akarattal választás történik, hogy a kvadrát melyik felével foglalkozhatunk. Amennyiben megoldjuk az egyik felét, a másik fele nem kerül elénk többé. Egy másik variáció szerint két-két lehetőség közül választhatunk és így tudhatjuk le a kvadrátot.

A külön-külön nehéz fényszög szimmetrikus alakzatban szabadon képes áramlani az energia. Jól ötvöződik benn a lendületes tetterő és a komoly, céltudatos kitartás.