Ujvári Csilla:

ALSÓ  ÉS  FELSŐ  SZINTEN

Kicsit visszatérek azokra az időkre, amikor még tanultam az asztrológiát. 2000-et írtunk és nagyon sok embert érdekelt ez a tudomány, mert ez igenis tudomány. Olyan iskolába jártam, ahol négy évfolyamon két-két osztály volt egyenként húszon felüli létszámmal. Nagyon kevés volt a lemorzsolódás, negyedik végére csak pár ember gondolta úgy, hogy ez nem neki való.

Remek tanáraim voltak, mindent megtanultunk, ami szükséges az élet megértéséhez és az asztrológusi pálya indításához. Még ma is csak köszönni tudom ezt nekik.

Az egyik órán elemeztük egy személy horoszkópját, akiről nem tudtunk semmit. Mindenkinek volt valami elképzelése a személyiségről. Próbáltunk finoman fogalmazni, hogy az illető valamiféle művész lélek, akit kevésbé értenek az emberek és emiatt nincs könnyű élete. Amikor kifogytunk a mondanivalónkból, a tanárnő elmesélte a valóságot. Megtudtuk, hogy egy fiatal lányról van szó, akinek lába alól végképp kicsúszott a talaj, kábítószerezik, csavarog, csövezik és nem nagyon hallgat a jó szóra. Az ilyen fiatalt szokták a kezelhetetlen kategóriába sorolni.

Megdöbbentő volt a jellemzésünk és a valóság közti különbség. Egy valamire viszont nagyon szemléletes volt az eset – és ez volt a cél – hogy ne alkossunk addig véleményt, amíg meg nem tudjuk, hogy az illető, akinek horoszkópját vizsgáljuk, milyen szinten áll. Ugyanis a horoszkópból két dolog nem derül ki. Az egyik az illető neme, a másik pedig, hogy a reinkarnációs spirálon hol tart. A szint, amin éljük az életünket – és itt most nem valamiféle értelmi szintről van szó – független a jegyektől, épp úgy lehet valaki fejlett Kos, mint kezdő Halak.

Asztrológus és páciense körött azért fontos a személyes kontaktus, hogy minél reálisabban tudjuk értékelni a személyiséget. Minél közelebb legyen jellemzésünk ahhoz a személyhez, aki tanácsot kér tőlünk.

A következő horoszkóp elemzésekor, amelyet kétféleképpen fogok megtenni, azt szeretném érzékeltetni, hogy milyen különbség van alsó és felső szint között. Természetesen nem adok meg születési adatot és az illető beleegyezésével publikálhatom a horoszkópot.

A fényszögek értékelésénél is különbséget kell tenni főfényszögek és félfényszögek között. Az egyszerű emberek kevésbé, vagy egyáltalán nem használják a félfényszögeket, illetve azok betegség szinten jelennek meg náluk. De jellemző ez a Szaturnuszon túli bolygókra is, amelyek szellemi szinten fejtik ki hatásukat és azok következménye az esemény. Az egyszerű embereknél a transzcendens bolygók szellemi szintje szinte látens, viszont az esemény ettől függetlenül kiváltódik.

(Az alsó szint dőlt betűs, a felső szint pedig álló.)

Nap-Uránusz szembenállás egymás jegyében, uralomcserés helyzetben:

Nem egyeztethető össze az egó és a szabadság. Vagy egyik, vagy a másik oldalt éli. Egyszer úgy gondolja, hogy Ő különleges ember tehát jár neki a ráfigyelés és lehet nyugodtan önző. Máskor pedig igyekszik megvalósítani elképzeléseit akár mások rovására is. Nem veszi észre, hogy lázadó és kívülálló. Legrosszabb esetben áruló, vagy elmeháborodott.

A szembenálló bolygók kiegészítik egymást. Az alkotó szellemiség felhasználja az újdonságokat és a csoportok adta lehetőségeket. Az egyéniség tudatosan emeli fel és bővíti tudását. Kreativitása fejlett és különcsége is ebben rejlik. Lehet zseni valamely területen. Ebben a fényszögben különösen benne van a kibontakozás lehetősége a változni akarás által.

Uránusz kvinkunx Bak Jupiter-Szaturnusz együttállása:

A felgyülemlett energia testi szinten nyilvánul meg és Uránuszi betegséget jelent. Elmulasztott lehetőség.

Felső szinten már működik az Uránusz és annak kíváncsisága kideríti, hogy mi az a sorsszerű feladat, amit a fényszög tartalmaz. A Szaturnusz miatt mindenképpen megtanulandó helyzet.

Uránusz-Vénusz kimenő kvadrát:

Kölcsönösen közeledő, nem egzakt fényszög. Előző életben, vagy életekben kvadrát volt. Alsó szinten konfliktushelyzetet idéz elő és nem oldja fel a karmikus helyzetet. Az inkarnációs probléma eltolódik egy újabb életbe.

Felső szinten a kimenő kvadrát teljesül, a horoszkóp tulajdonosa megérett a döntésre, felismeri azt és nem viszi át a problémát a következő életbe.

Kos Vénusz és Skorpió Neptunusz kvintil Jupiter-Szaturnusz együttállásra:

Látens marad.

Szövegdoboz:  Felismerhető a tehetség, amely előző életből hozott.

Nyilas Hold kvadrát Szűz Plútó:

A lelki terror és a lelki hatalom megélése. Olyan légkör teremtése, amikor a másik ember megalázottnak érzi magát. Lelki zsarolás. Sértődés, aki nincs velem az ellenem van. Kritika révén mások fölé helyezi magát.

A lelki mélységek megértése saját tapasztalatok alapján. A kiszolgáltatottság legyőzése az érzelmek magasabb szintre emelése révén. A hatalom oly módon való megélése, amikor a rászoruló embereknek történik a segítségnyújtás, annak visszaélése nélkül.

Nyilas Hold kvadrát Halak Merkúr:

Csak úgy folyik a rengeteg információ, ezt nevezik pletykának. Gyerekes gondolkodás és rácsodálkozás. A valóság elferdítése a maga javára, ezt nevezik hazugságnak. Üres ígéretek.

A beszéd mennyisége felső szinten sem kevés, de a Nyilas és Halak jegy miatt az már színvonalas és értéket képvisel. A fantázia és a megérzés jól használható költemények születésére. A tudat és tudattalan találkozása.

Halak Merkúr szembenállása a Szűz Plútóval:

A könnyen befolyásolható, parttalan gondolkodás szemben áll a végsőkig menő kritizálással. Mások leszólása által előbbre jutni.

Mélyreható analitikus gondolkodás igénybe véve a megérzéseket. Egy eszme beillesztése valamely társadalmi formába. Politikai megnyilvánulás.

Nyilas Hold trigon Kos Vénusz:

Ez mutat egy harmóniát egy kisugárzó szépséget, amelyet fel lehet használni a célok eléréséhez.

A külvilág felé megjelenő harmónia és szeretet kellemes érzéseket vált ki a környezetből. Kapcsolataiban jól alkalmazható a diplomácia és a közvetítés. Stílusos.

Jupiter-Szaturnusz együttállás a Bakban:

A sikertelenség oly módon való megélése, hogy másnak miért és nekem miért nem? Az otthon mindig szegényesnek tűnik.

A növekedés és gyarapodás együtt jár a tanulással és a terhek elfogadásával. A kitartó hit meghozza a gyümölcsét.

Plútó kimenő kvadrátja a Jupiter-Szaturnusz együttálláshoz:

Konfliktushelyzetek a sikertelenség miatt.

Jó lehetőség egy karmikus téma befejezésére, amely gyökeres változást hoz a továbbiakban.

Úgy gondolom, hogy sikerült bebizonyítanom, hogy az alsó és felső szint egyaránt kiolvasható egy születési képletből. És itt most az abszolút szélsőséget mutattam be.

Saját horoszkópunk határait megismerni megdöbbentő. Lehettem volna ez is és lehetek az is. Vajon eltudjuk-e magunkat helyezni a két szélsőség között oda, ahol valójában vagyunk? Ez maga az ÖNISMERET.

Ritkán nézhetjük magunkat ebből az aspektusból és nem is gondolkodunk el ezen. A határok mindig érthetőbbé tesznek egy helyzetet, mint ha anélkül keressük valaminek a helyét. Fontos a viszonyítási alap.

És még valami. Aki fent van az látja honnan került oda, de aki lent van, az még nem lát fölfelé.

Érdemes lenne a horoszkóp elemzések során ezeket a tényezőket is figyelembe venni.