Ujvári Csilla:

A  TUDATTALAN  ÉS  AZ  ASZTROLÓGIA  KAPCSOLATA

      Az emberi viselkedés a tudatos és tudattalan irányítása alatt történik. Tudatos cselekedeteinket a Napunk szerint éljük, a tudattalan szerinti viselkedés a 12. házban van előlünk elrejtve. 

Minden ember számára a legfontosabb a szeretet, így vagyunk megalkotva. Hogy szerethetőek legyünk mindenre képesek vagyunk. Megalkuszunk, álarcot hordunk, kifordulunk önmagunkból azért, hogy megfeleljünk a körülöttünk lévőknek. Félünk a visszautasítástól, azt tesszük amit elvárnak tőlünk és közben elfelejtjük, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen.

Az emberi kapcsolatok megmutatják, hogy mások milyennek látnak minket, tükröt tartanak elénk. A reakciókból kiolvasható az a viselkedési forma, amivel magunktól nem vagyunk tisztában.

Az emberi kapcsolatok egy másik megközelítésében a vélekedés játszik szerepet. Én azt gondolom, hogy a másik ember ilyen vagy olyan, van egy elképzelésem róla. Ez azonban nem fedi a valóságot és ettől kezdve nem fogom tudni, hogy Ő hogyan fog viselkedni. Még a nagyon szoros kapcsolatoknál is előfordul, hogy nem az történik, amire mi gondolunk. A kommunikáció csak részben oldja meg a problémát, inkább minél kevesebbet feltételezzünk. Ez az elmélet fordítva is működik, senki sem fogja kitalálni, hogy mit szeretnénk, ha azt nem közöljük és nem tesszük egyértelművé.

Szövegdoboz:

A tudattalan több részből tevődik össze:

A kollektív tudattalan, kívül esik a személyes léten és egyéni tapasztalatokon. Ez a lélek időtlen és általános része, kódolva vannak az ősi emberi tapasztalatok. Itt vannak az emberiség tipikus benyomásai az életről, a természetről, a világról. Eszközei a szimbólumok és ősképek, úgymint anya, apa, boszorkány, sárkány, világfa, forrás, szivárvány, kör, mandala, stb. Fő feladata, hogy reagáljon a megismétlődő fizikai, lelki és fiziológiai körülményekre. A tudattal kiegészítő viszonyban van.

A tudattalanban vannak az előző életből, életekből hozott információk, amelyek kialakítják személyiségünket. Befolyásolják cselekedeteinket, meghatározzák az irányt a fejlődésünk érdekében. Ezek az információk határozzák meg, hogy mivel foglalkozzunk, mi legyen a célunk, mit tudunk már és még mit kell tanulnunk. Az életút e szerint van rögzítve, kijelölve a fogantatás és a születés pillanatát. 

A tudattalanba kerülnek a fel nem dolgozott negatív élmények, traumák hatásai (csak a szépre emlékezünk), amelyek félelemként bújnak elő az időtlenségből váratlanul.

Van az életünknek egy kezdeti szakasza, ez a magzati lét és a kb. 2 éves kor körüli időszak, amelyre nem tudunk visszaemlékezni. Az agy nem képes még értelmezni és ezáltal rögzíteni az események magyarázatát, így ebből az időből csak képpillanatok és érzelmek idézhetők fel. Viszont a velünk történtek rögzülnek és tudattalanul irányítják az életünket. 

     Minden embernek vannak problémás életterületei, olyan helyzetek, amelyek ismétlődnek, amelyekben mindig visszakanyarodunk és nem találjuk a végleges megoldást.

Úgy gondolom, hogy ezen helyzetekre adhat magyarázatot az asztrológia segítségével az egyéni horoszkópok ez irányú vizsgálata.

Ha felnőttként tudatosítjuk a tudattalan hatásait, akkor magyarázatot fogunk találni. Annyiban lesz más az életünk, hogy a hozzáállásunkon alakíthatunk, csökken a lelki teher és átélhetjük a szabadság érzését. Az önismeret által azok lehetünk, akik valójában vagyunk és nem a félelmeink irányítanak, amelyeknek tárgya talán nem is létezik. Megtanulhatunk a mostban élni, megszabadulni a múlt rossz emlékeitől és nem rettegni a jövőtől ami csak feltételezi a fájdalmainkat.

Út a megismerés felé:    

Az első lépés az igény az egyén részéről, hogy változást akar, hogy tudni akarja és magyarázatot keres a dolgokra. Azonban ez még nem jogosítja fel az asztrológust, hogy az ügyfele tudattalanjában kutakodjon és ezt anélkül közölje, hogy meggyőződött volna arról, hogy a páciens elbírja a terhet, amelyet a felismerések okoznak. Ez az út nem könnyű (magam is átéltem), lelkierő kell hozzá. Előkerülnek a karakterhibák, széttörnek az önmagunkat elviselni segítő illúziók, egy árnyékok nélküli világba kerülünk, ahol már nincs hova bújni önmagunk elöl. Fel kell vállalni a védtelenséget. Aki a változást bevállalja és a vele járó lelki fájdalmakat átéli, arra az út végén a saját személyisége vár.

Hogyan férkőzzünk hozzá az információkhoz? Vannak módszerek, amelyek segítségével felidézhetjük az emlékeket és összerakhatjuk életünk azon darabkáit, amelyek sokszor egy életre meghatározzák érzelmeinket, amelyek irányítják cselekedeteinket. Ezek a következők:

Szövegdoboz:  Minél korábbi élmények, képek és érzések visszahozása.

A félelmek megfogalmazása.

A visszatérő álmok szimbóluma.

Kapcsolat az édesanyával, vagy nevelőanyával.

Anyaggyűjtés másoktól a korai évekről.

Asztrológiai kapcsolatok:

A 12. ház:    A ház ura és a benne lévő bolygók által felvilágosítást ad az előző életről és a magzati életről, hisz az Ascendens előtt, vagyis a születésünk előtt van közvetlenül. A ház szignifikátorai ahogyan kapcsolódnak a többi bolygókhoz és a horoszkóp egészéhez.

Ez a ház jelzi azt, amiről le kell mondanunk, hogy mások által kapjuk meg. Azzá válunk, amivé mások tesznek. Itt laknak a titkos ellenségek, amelyek talán nem is olyan titkosak és talán nem is olyan ellenségek. Itt vannak a legfontosabb érzelmek, a félelmek és a rettegés. A 12. házban található a legnagyobb probléma, amiről semmit sem tudunk addig, amíg nem érezzük a késztetést és nem járunk utána.   

Halak érdekeltség:  A Halak jegy hordozza a 12. ház analógiáját. Az elvágyódás, az áldozatvállalás, az identitászavar, a stabilitás hiánya sokszor kritikus méreteket ölt.

Az anya:  A saját horoszkópunkban a X. ház ad róla felvilágosítást. De esszenciális értelemben a Hold is jelöl és így szoros kapcsolatban van a saját érzelmeinkkel, a saját anyaságunkkal és az anyánkkal való kapcsolatunkról és a róla alkotott képünkről. Ez különösen a női horoszkópokban jelentős, hiszen a nő továbbviszi az anyaság mintáját a gyermekbe.

Az édesanya horoszkópjában végigkísérhetjük a terhesség időszakát a tranzitokon keresztül. Milyen hatások érték a 9 hónap alatt.

Az anya és gyermek összevetett horoszkópja (szinasztria) rámutat a kettőjük kapcsolatára.

A Hold:    Az a bolygó, amely a csecsemő kort képviseli. Az a bolygó, amely akkor aktív, mikor még nem vagyunk alkalmasak a történések feldolgozására és értelmezésére, csak az érzelmeink működnek. A családhoz való viszony, amelybe beleszületünk. A IV. ház analógiája, hogy mit hoztunk magunkkal örökségként.

A Merkúr:    A korai gyermekévek még tele vannak spontán megnyilvánulásokkal, még nincs lehetetlen, főleg a játék témaköre érdekes. A gyermek olyan szerepjátékokat választ, amelyek felnőtt korban a hivatása, vagy hobbija lehet. A közösségekbe való beilleszkedés, a többiekhez való viszonyulás rámutat és előremutat a felnőttkori emberi kapcsolatokra.

A Mars:  Helyzete a horoszkópban jelöli a cselekvőképességet és azokat az energiákat amelyek a szülött rendelkezésére állnak. Megmutatja az agresszió destruktív formáját, amely kapcsolatban áll az önvédelem, önbecsülés és önérvényesítés hiányával.

VII. ház, a párkapcsolat és az emberi kapcsolatok minősége:   A hatás-ellenhatás elve alapján pontosan követhetjük azt a folyamatot, ahogy mi viszonyulunk embertársainkhoz és azok hozzánk. Lemérhetők a külvilág megnyilvánulásait irányunkban, hiszen a VII. ház szemben van Ascendensünkkel.

Amikor a pszichológia és az asztrológia, ez a két tudományág egymást támogatva összekapcsolódik, igen eredményesen tud együttműködni.