Németh Ágnes előadása 2017. július 15-én

Kedves Asztrológus tanáraink, kedves kollégák kolléganők, és igen tisztelt vendégek!

Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, hiszen mindannyian ugyanannak a tudománynak az elkötelezettjei vagyunk, és úgy nézem, hogy én vagyok az idősebb. Az etikett, vagy protokoll szerint különben is muszáj lesz nektek is tegeznetek engem. Hiszen a tegeződés a protokoll hármas szabálya szerint ajánlható fel: nő ajánlhatja fel férfiaknak, idősebb a fiatalabbnak, magasabb rangú a beosztottjának. Ilyen esetben mindig illik a tegeződést elfogadni. Ha a tegeződést felajánlja valaki, ezt megtiszteltetésnek kell venni. A tegezést visszautasítani, súlyos sértés, ezért kérlek benneteket ezt ne tegyétek velem. 

Hivatkoztam itt az általános etikettre, vagyis a viselkedés egyik szabályára, és a mai témánk is ehhez kapcsolódik, az illemhez, a viselkedési szabályokhoz, az asztrológusok etikai szabályairól kellene beszélgetnünk egy kicsit.

Nincs az asztrológusoknak írott etikája, az íratlan szabályokat pedig mi alakítjuk ki saját magunknak.

Részemről a legfontosabb, hogy ne ártsak senkinek. Lehet, hogy segíteni sem tudok, de ne ártsak semmivel, senkinek. Sem szóval, sem cselekedettel.

A másik legfontosabb, hogy tartsuk tiszteletben a kedves ügyfél kérését, akaratát, és döntését. Mindig ő dönt, nem mi döntünk helyette, és nem is befolyásolhatjuk őt a döntésében.

A harmadik az

Nem is olyan rég, lassan harmincon éve én is ilyen boldog voltam, amikor a kezembe vehettem a kék bársonnyal bekötött asztrológiai diplomámat. Mert ez akárhogy is vesszük, mégiscsak egy diploma, ha elfogadják állami szinten, ha nem.

A diplomát nevezhetjük egy fajta hitlevélnek is. Akinek megmutatjuk a diplománkat, kételkedés nélkül el fogja nekünk hinni, hogy asztrológiai tanulmányokat folytattunk, tudásunkat szakdolgozatba foglaltuk, és tudásunkat a diplomamunkánk megvédésével igazolni is tudtuk az azt bíráló tanáraink előtt.

Fontos dolog ez, egy bizonyos mérföldkő, és igyekezzünk ezt minél komolyabban venni. Nem csak a mai napon, hanem mától fogva egészen életünk utolsó leheletéig kötelezettséget vállaltunk, hiszen akik itt vannak asztrológiai esküt is tettek.

Esküt tettünk! Mit is jelent ez a szó, eskü? A magyar nyelv történeti szótára szerint az es szó az esik, térdre esik, leborul szóból ered. Jelenti, hogy leborulás közben megfogalmazunk egy kérést, ígéretet teszünk, megfogadunk valamit. Az ES főnévből igeképzővel alakultak ki az igei formák: mint esket, esküszik, és így jött létre az eskü szó is, melyet ma is nagyon komolyan veszünk, és higgyétek el, valamire való asztrológusnak nap mint nap eszébe fog jutni, hogy mire is tett esküt.

Különböző témákban szoktunk esküt tenni. Az eskütétel alatt mindenki gondol valamire, ki ki azt gondolja meggyőződése szerint, amit akar.

Ám amikor esküt mondunk, mindig ünnepélyes a hangulat. Aki esküt tesz, annak át kell éreznie az új hivatásával, új hivatalával járó felelősséget, és be kell tartania a hivatásához járó erkölcsi követelményeket.

Általában, és a mi eskü szövegünk végén is szerepel a mondat: Isten engem úgy segéljen!

Az első eskü tételről már a bibliában is olvashattunk:

Mózes könyvéből: „Ha valamely férfi fogadást fogad az úrnak, vagy esküt tesz, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék”.

Egy másik helyen ezt olvashatjuk:  „Mert az Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü.

A ma elhangzott asztrológusok esküjének végén is ez áll: a ma letett eskümet életem végéig megtartom, Isten engem úgy segéljen!

Az asztrológusok etikája benne foglaltatik ebben az esküben.

Első mondatunk, én….. fogadom, hogy szerzett tudásomat lehetőségeimhez képest gyarapítom. A tudomány fejlődésével lépést tartok, de az új módszereket csak alapos ellenőrzés után alkalmazom.

Ehhez rengeteg idő kell! Jó magam, mint minden valamire való asztrológus tanonc, már másodéves koromban úgy gondoltam, hogy én mindent meg tudok fejteni egy horoszkópból, én mindent tudok, beszéltem erről, arról, természetesen utána néztem, hogy mikor hol láthatók a Nyilas csillagkép csillagai, alfája és Omegája, és meséltem erről mindenkinek, és nagyon büszke voltam akkor, hogy már olvasni tudom a kriksz krakszokat!

Akkor találkoztam egyik asztrológiai előadáson egy idős asztrológus kollégával, akkortájt 1980-as évek vége felé volt ő 80 körüli. Boldogan mutattam neki a kifényszögelt kiszínezett kézzel rajzott horoszkópomat, és faggattam, mint mindenki, hogy ő mit lát ebből.

Mit ne mondjak sikerült lelomboznia. Kovacsevics Ödön bácsi akkor azt mondta nekem, kisfiam ezeket a légypiszkokat radírozd ki innen, valamire való asztrológus a szemével látja, hogy melyik bolygó melyikkel milyen fényszögben van, ez a piros és zöld firka csak zavaró.

Akkor még nem volt számítógép, és csak néhányunknak volt Ephemeridája. Kovacsevics Ödön bácsi akkor a zsebében hordta a lefotózott Ephemeridáról készült kis képecskéket, nehogy valaki meglássa. Nem hiszitek el, fejből tudta a bolygók járását. Meg tudta mondani, hogy holnapután a Hold melyik jegy hányadik fokán fog állni, mivel és milyen fényszögben. Akkori osztálytársam is mutatta a horoszkópját neki. Ő nem tudta, hogy az osztálytársam a szaharába fog utazni, azt viszont mondta neki Ödön bácsi, hogy ha nem fekszik eleget, annyira be fog lázasodni, hogy nem fog tudni repülőre ülni. Természetesen nem hittük el neki, és az akkori évfolyamtársam valóban tüdőgyulladás miatt nem tudott elmenni. Mindezt a Hold járásából mondta fejből!!!

Gondolhatjátok, hogy elszégyelltem magam, és akkor elhatároztam, hogy nekem ezt meg kell tanulnom, mert nem cipelhetem állandóan a hónom alatt az Ephemeridát.

Faggattam én Ödön bácsit mindenről, és ő annyit válaszolt, hogy majd, ha a Szaturnusz egyet fordul, sok mindent fogsz tudni te is akkor kisfiam.

A Szaturnusz fordult egyet öt évvel ezelőtt, ki is tudja megmondani, hogy hány éven át kellett tanulnom, hogy megtanuljam csak az ezrelékét, Ödön bácsi tudásának, bizony több mint 30 éve kutatom, hogy honnan tudtak a régiek többet, mint amennyit én tudhatok. Nekem mindenem rendelkezésre áll, van csillagórám, kirajzolt horoszkópábrám, Ephemeridát, 1992-ben már számítógépen dolgoztam, most hiper gyors számítógépes programom van, hordozható számítógépen, sőt az okos telefonomon is. Még sem tudok úgy fejben Holdjárását számítani, mint akkor Ödön bácsi tudott.

Azóta is igyekszem az esküm első bekezdését betartani, és a tudományunk fejlődésével lépést tartani.

Ez alól semelyikünk nem tudja kihúzni magát. Gondolom ti is megjártátok minden jó nevű asztrológust, és minden cikket el fogtok olvasni, és minden asztrológiával kapcsolatos könyvet meg fogtok vásárolni, mert valamire való asztrológusnak minden a témában megjelent könyvnek, jegyzetnek a könyvespolcára kell lennie, ugye?

Az új módszereket csak alapos ellenőrzés után alkalmazom:

Most bizonyára mosolyogtok majd rajtam, de amikor a Kos, vagy a Skorpió jegyéhez tartozó foglalkozásokról tanultunk, akkor majdnem száz hentest megkérdeztem, hogy ő a Kos jegyében született-e? Több, mint 20 kórház sebészetén megkérdeztem az operáló orvosokat, és ápolókat, hogy van-e közük a Skorpió jegyéhez? Ha hiszitek, ha nem, legalább 80 %-ban mindig volt közük az éppen kutatott jegyhez.

Avagy, amikor az Ascendens pontosítását gyakoroltam, és ezt kutattam…. Talán Janák doktor emlékszik egy előadásomra, ahol megkértem a Nyilas Ascendenssel rendelkező vendégeket, hogy álljanak fel, kivétel nélkül mindegyik combján találtunk bizonyos jegyet.

Minden egyes ügyfelemnél ugyanilyen módszerrel kutattam, hogy igaz-e, hogy az Ascendens rányomja a bélyegét az adott testrészre? A mai napig nem hagytam abba, mert mi van, ha mégsem így van?

Mielőtt egy horoszkóp elemzéséhez hozzá kezdek, egyetlen egyszer sem mulasztom el ellenőrizni a születési óra helyességét. Akár személyesen ül velem szemben az illető, akár telefonon, skype-n beszélünk. Ha írásban kér horoszkópelemzést, mindig felhívom telefonon, hogy ellenőrizzem, helyes-e az Ascendense?

Általában meglepődnek a kérdésen, amikor azt kérdezem, tessék mondani, van az Ön nyakán anyajegy, vagy sebhely, avagy ugye nem tetszik szeretni a sálat? Ugye Önt kertes házba vitték haza a kórházból, stb Általában csodálkoznak, hogy bizonyos dolgokat honnan tudok, de a mi tudományunk már csak ilyen….

------Tudományom jó hírnevét csakúgy, mint a sajátomat nem szólamokkal, hanem lelkiismeretes jó munkával öregbítem.

Mi mást is tehetnénk?

Mindenki tudja rólam, hogy nagyon nem szeretek napi, heti, havi horoszkópokat írni, és a szerelmi előrejelzések a mumus az én szememben. Annak idején panaszkodtam Janák tanár úrnak, hogy miért kell nekünk ilyennel foglalkozni?

Erre azt a választ kaptam: Ági! Ha már senki nem csinálja, akkor ne egy senki csinálja! – ezért kell neked ezzel foglalkoznod.

Minden média szereplést el kell vállalni, legyen az újságcikk, rádió, televízió, előadások tartása, ahol az asztrológiáról tudunk beszélni.

És minden egyes a médiának írt cikknél ez a mondat eszembe jut, ha hiszitek, ha nem! Ha senki nem csinálja, ne egy senki csinálja! Igen, én asztrológus vagyok, ki is írhatna ebben a témában, ha nem én? Nekem kell érteni ehhez! Ma már büszke vagyok arra, hogy ilyet is tudok írni, és hogy még a pályán tudtam maradni ennyi időn át. Büszke vagyok a hivatásomra, és boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom. Sokszor mondom, hogy szeret engem az Isten, hogy abból élhetek, amit a legjobban szeretek.

Szívemből kívánom, hogy 30-40 év múlva ti is ugyanígy érezzétek.

A múlt hét hétfőn Kecskeméten jártam a gyógypedikűrösök mestervizsgáján voltam próbaláb. Egyik kis hölgy szóba hozta a horoszkópokat, és mesélte, hogy neki az Astronet előrejelzései tetszenek a legjobban, amit a Német Ági írt. Hát most sem vagyok sovány, de akkor híztam legalább 10 kilót, és bemutatkoztam neki….

--- Tudásomat csak akkor használom a saját céljaimra, ha azzal a legcsekélyebb mértékben sem ártok másoknak.

Képzeljétek csak el, ha én játszom meg az ügyfelem lottó számait, és én nyerném meg a lottó ötöst?  Avagy, kedves ügyfelem tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy szuper ötletét meg tudja- e valósítani, és én azt mondanám, hogy nem, mert azt most már én fogom?

Ehhez még hozzá tennék egy kicsit. Egyáltalán mindig tartsuk szem előtt, hogy ne ártsunk másoknak. Egy mondattal is tönkre lehet tenni egy ember életét.

---- A honoráriumot mindig a végzett munka mennyisége és minősége szerint szabom meg. Aki segítségért fordul hozzám, annak akkor is a rendelkezésére állok, ha nem tudja a szolgáltatásomat megfizetni.

Ezt tényleg mindenki maga dönti el! Természetesen a munkámért én is fizetést kérek, hiszen ebből élek, és nem mindegyik bolti eladó ad nekem kenyeret horoszkópért cserébe. Bár kaptam már cserébe pulykát, libát, tojást, száraztésztát, komolyan! Biztosan lesz nektek is olyan ügyfeletek, akiktől nem lesz szívetek pénzt elfogadni, mert örülni fogtok, hogy egyáltalán megtisztel azzal, hogy segíthettek neki.

Jó pár éves tapasztalatom szerint az élet mindig vissza adja, a jót is! Nagyon sokszor nem kérek a munkámért pénzt.

Volt olyan esetem, amikor 80 év körüli hölgy keresett meg engem azzal a kéréssel, hogy komolyan vizsgáljam meg az ő horoszkópját, szüksége van-e arra, hogy megcsináltassa a tetőt a kis házikóján, avagy tegye félre a temetésére?

Ti akkor kértetek volna tisztelet díjat ezért?

Avagy egy édesanya a rákkal küzdő gyermeke horoszkópját kérte elemezni, én nem tudtam ezért pénzt elfogadni, hiszen nekik sokkal nagyobb szükségük volt arra a pénzre, mint nekem.

Avagy válófélben lévő három gyermekes édesanya kétségbe esve, hogy mi lesz velük, ha nem fizet a férj gyermektartást?

Van olyan eset is, amikor a kedves ügyfél csak egy beszélgetésre vágyik, és én többet beszélek, mint kellene, ezért ugyan milyen munkadíjat kérjek? Ilyenkor megadom a bankszámlaszámomat és utal rá, amennyit gondol. Ha semmit, akkor semmit, de ilyen még nem fordult elő.

Mindenki természetesen maga határozza meg, hogy az ideje, és a munkája mennyit ér. Ha írásban dolgozom, akkor A/4-es oldal árában határozom meg a munkadíjamat, de a terjedelmet mindig a megrendelő határozza meg! Ő tudja, mennyit tud fizetni, én pedig akár egy oldalban is össze tudom sűríteni a mondanivalómat, de ilyen még nem fordult elő, mindig 1-2 oldallal többet írok, mint amennyit kérnek. Az élet mindig vissza adta! Egyetlen egyszer fordult elő velem, hogy valaki nem fizette ki a munkámat, ennyi pedig bele kell, hogy férjen 30 év távlatában nemigaz?

--- A horoszkópból, vagy annak tulajdonosától szerzett információkat titokként őrzöm, azt senkinek semmilyen körülmények között nem adom tovább.

Ez azt hiszem, hogy természetes. Hiszen mit szólnánk ahhoz, ha a fogorvosunk a másik paciensének elmesélné, hogy képzelje Ön előtt itt volt a Németh Ági, szörnyű milyen sok lyukas foga volt! Avagy a sebész mesélne a hasi műtétemről a Luc Gizinek, avagy elmesélné a szemész a Gipsz Jakabnak, hogy kontaktlencsét hordok, különben olyan vaksi vagyok, hogy nem látom az orromat sem!

Tegyük a szívünkre a kezünket, ugye, hogy mi is hajlamosak vagyunk kikotyogni mások dolgait! Minden nap emlékeznünk kell arra, hogy mások élete nem tartozik a nagy nyilvánosságra, sőt, ez csak kettőnk között maradhat!

Minden embernek alapvető joga, hogy saját születési adatait titokban tartsa!

Nem beszélünk férjnek a felesége dolgairól, a feleségnek a férj kérdéseiről, gyereknek édesanyja horoszkópjáról, édesanyának felnőtt gyermeke horoszkópjáról, még akkor sem, ha az édesanya történetesen a barátnőink egyike.

Konkrét eset, az egyik barátnőm mindenképpen sokat akart tudni a fiáról. Mondtam neki, hogy küldje el a fiát, meg fogom vele beszélni. A fiú írásban kérte az elemzését, és természetesen tudta, hogy nem fogom anyjának elmondani. Ha a horoszkópot kérő beszél az elhangzottakról, az az ő dolga, én biztosan hallgatni fogok, mint a sír.

Jó magam senki adatait nem mentem el a számítógépbe. Kedves ügyfeleim általában mást hisznek, számtalan esetben mondják, hogy úgy is ott vagyok már Ágika gépében! Nem, az én gépemben senki sincs, nincs lementve egyetlen adat sem.

Bármikor elromolhat a számítógépem, szerelőhöz kell vinni, hol a biztosíték, hogy nem kerülnek mások születési adatai illetéktelenek kezébe.

Minden egyes alkalommal újra és újra elkérem a születési adatokat, akkor is, ha esetleg már fejből tudom….

----- Csak az érdekelt beleegyezésével hozok nyilvánosságra még nem publikált horoszkópot.

Erre nagyon vigyázzatok! Ez velem egyszer előfordult. A Szaturnusz tranzitjairól írtam annak idején egy cikksorozatot saját honlapomon. Név és születési adatok nélkül idéztem egy esetet valaki életéből. Az illető olvasta, magára ismert, és nagyon dühös volt rám, teljesen jogosan, akkor szívesen vettem volna, ha a föld megnyílik alattam. Soha többé nem fordult, és nem is fordulhat velem ilyen elő!

Publikációmmal nem sértem meg a társadalmi elvárásokat, sem a törvényeket. Azt hiszem ez is magától értetődő. Ehhez nincs mit hozzá tennünk.

Az utolsó az asztrológusok esküjében az, hogy a halál időpontjáról senkinek sem adok felvilágosítást! Hogyan is adhatnék, van közületek olyan, aki ki tudja számolni a halál időpontját?

Csak nagyon keveseknek adatik meg az a lehetőség is, hogy a sajátját ki tudja számolni!

Van egy idős asztrológus kollégám! Minden évben kiszámítja a saját halálának időpontját, több mint 10 éve figyelem, és szerencsére még nem sikerült meghalnia,

Annak idején én úgy tanultam, hogy az életben három dolgot biztosan az Isten rendez  el. Az egyik, hogy mikor fogunk születni, a másik, hogy mikor kötjük életünk első házasságát, a harmadik, hogy mikor fogunk meghalni!

Számtalanszor látszik a horoszkópban, és mindig el is mondom, le is írom, hogy nem várt gyermek is érkezhet xy életébe. Ha szeretne gyermeket, tegyen meg mindent ennek érdekében, és ha nem szeretne, tegyen meg minden óv intézkedést annak érdekében, hogy ne legyen. És mit ad isten, a nem várt gyermek minden óvintézkedés ellenére is megérkezik!

Gondolom van közöttetek is olyan, aki kötött már házasságot. Gondoljatok bele, hogy ki tudott volna benneteket erről lebeszélni? Csak az első házasságról, a másodikat, harmadikat már meggondoljuk, de az első az égben köttetik.

Hivatására, nevére valamennyire adó asztrológus a halálról nem beszél. Mert nem a mi dolgunk. A mi dolgunk a vigasztalás, az előre mutatás. A mi dolgunk segíteni abban, hogy x y-nak ereje legyen erőt adni. Óriási vétek a halálról beszélni, nem is láthatjuk, hiszen a horoszkópban több olyan direkció, tranzit van, amibe emberek bele halhatnának, és a hajuk szála sem görbül!

Mi nem vagyunk Istenek, ezért nem beszélhetünk erről. Gondoljunk csak bele, ha nekünk mondaná valaki, hogy Ön bizony x éves korában meg fog halni! Mit is éreznénk, tök mindegy, hogy ez melyik időszakunkra vonatkozik, most halálra aggódnám magam, ha valaha valaki azt mondta nekem, hogy csak 65 éves koromig fogok élni. Akkor már készüljek a halálra, hogyan? Írjak végrendeletet, beszéljek a pappal, vegyem meg a sírhelyemet? Mi van, ha mégsem halok meg? Ki az az ember, aki ilyet mondhat nekem, és mi hogyan mondhatnánk ilyet másik ember társunknak? Milyen jogon, kinek a jogán mondhatnánk mi ezt?

A kimondott és a leírt szónak óriási súlya van. Ne hogy azt higgyétek, hogy bármit a kedves ügyfél elfelejt, csak ideig óráig. És eszébe fog jutni, akár 12 évvel később is, hogy mit mondott neki anno az asztrológus, vagy a kártyajós, vagy a látnok.

Gondolom nektek is van számtalan ilyen sztoritok.

Sok dologról nem beszélünk még, sok olyan dologról nem beszélünk akkor sem, ha kérdeznek!.

Mahatma Gandhi azt mondta: Csak akkor beszélj, ha a mondanivalód értelmesebb a csendnél. Jó lenne, ha ezen kicsit elgondolkodnánk! Jó lett volna, ha annak idején én is elgondolkodtam volna ennek a mondatnak a jelentésén.

A kedves ügyfél, kliens, vagy ahogy ti hívjátok, jön hozzánk, és kérdez. Engedjük meg, hogy kérdezzen, hogy elmesélhesse a problémáját, hogy tanácsot kérhessen tőlünk, és igyekezzünk a legjobb tudásunk szerint válaszolni neki. De nem azért jön, hogy a mi problémáinkat hallgassa, azt sem szeretné, hogy mi osszuk neki az észt, hanem azért, hogy mi hallgassuk az ő problémáját, és segítsünk neki megkeresni a megoldást.

Hansúlyozom a segítsünk neki, de ne mi oldjuk meg helyette, csak vezessük rá, hogy mit lehetne tennie, vagy mit lehetne elkerülnie tennie ahhoz, hogy a problémája megoldódjon.

Amikor Janák tanár úr felkért, hogy beszéljek nektek az asztrológusok etikájáról, isten bizony megijedtem. Őrült nehéz feladatnak látszott, azt sem tudtam, hogyan kezdjek hozzá, mit mondjak, mit ne mondjak. Hogyan csináljam, hogy ne legyek unalmas, hogy ne legyen száraz ez az anyag, és hogyan csináljam, hogy adjak is valamit nektek, hiszen óriási megtiszteltetés, ha valakit felkérnek egy előadás megtartására, és még nagyobb megtiszteltetés tőletek a türelem, tőletek, akik már a bankettre rohannátok, mégis hallgattok engem.

A facebookon legalább ötven ismerősömet megkérdeztem, hogy ő mit nem szeretne hallani egy asztrológustól:

Sok választ kaptam, sok olyan választ, amin közösen el kellene gondolkodnunk!

Rengetegen nem szeretnének hallani a halálról, sem a sajátjukról, sem a szeretetteik haláláról, de ez azt hiszem magától értetődő.

Többen írták azt, hogy nem szeretnének hallani a gyermekükkel kapcsolatos súlyos dolgokról, sem a gyermekek betegségeiről, sem a gyermekek várható baleseteiről, sem a gyermekek hibáiról!

Szülőnek a gyermekéről csak akkor beszéljünk, ha kifejezetten meg kér rá, és maradjunk mindig a kérdéseknél!

Nem tudom ki, hogy van vele, de én kiskorú horoszkópjának elemzését ritkán vállalom el. Elvállalom, ha újszülött horoszkópját adják ajándékba a szülőknek, ilyenkor inkább nevelési tanácsokat írok. Pl. ha fázós a kisbaba, vagy sírós, avagy nagyobb szüksége van az ölelésre, mint más kisbabáknak, stb. De soha sem beszélek a kisbaba betegséghajlamairól!!!!

Elvállalom, ha esetleg a kedves szülő nem érti, miért viselkedik így, vagy úgy a gyermeke?

Legutóbbi eset: nagymama kéri unokája horoszkópelemzését. Ilyet nem vállalok el, itt is kértem az anyukát, engedélyezte-e ezt?

A probléma az volt, hogy a hét éves kisfiú hazudik, agresszív, nehezen kezelhető, és nem bírnak vele sem otthon, sem az iskolában.

Telefonon megkérdeztem a nagymamát, mit jelent, hogy a gyermek hazudik? S a végén kiderült, hogy a gyermek csak azért talált ki dolgokat, hogy felhívja magára a figyelmet. Viselkedése azért ilyen, mert új apukát kapott, addig édesanyjával élt, a nagymamánál. Fél éve új kistestvére született, egy éve elköltöztek egy másik lakásba, akkor első osztályba ment. Új apuka mindenben fegyelmezi, korlátozza, és komoly büntetéseket kap. A gyermek természetesen az iskolában tölti ki minden haragját…..

A kisgyermek Ascendense a Nyilas jegyében áll, Napja a Bika jegyében együtt a Merkúrral, Plútója a Bak jegyében az I. házban, trigonban a Napjával, és a Napja quadrátban áll az Oroszlán jegyében található Marssal, a kisgyermek Holdja a Skorpió jegyében áll, a Szaturnusza szemben áll a Jupiterével, és az Uránuszával…….

A nagymama és az anyuka is partnerek voltak abban, hogyan kellene bánni ezzel a kisfiúval. Itt természetesen elkészítettem a gyermek jellemrajzát.

Nem nézem meg, hogy mikor fog férjhez menni, és azt sem, hogy külföldön tanul-e, avagy drogos lesz-e, homoszexuális, vagy alkoholista!

Akkor sem beszélek erről, ha a kedves szülő már tudja, és engem akar ellenőrizni!

Ám segítek neki, ha nem tudja ezt a problémát egyedül feldolgozni.

Készítek akkor gyermekekről szóló horoszkópot, ha a szülő azt kéri, milyen pályára alkalmas a gyereke. Ilyenkor is választási lehetőséget kínálok neki, a X, a 6., a 2. ház és a megfelelő bolygók segítségével. Több alternatívát keresek, és majd ők kiválasztják, ami a gyermeküket a legjobban érdekli, hiszen ők nevelik, ők vannak vele nap mint nap.

Készítek gyermekekről szóló horoszkópot, ha van idő egy mandulaműtét megfelelő időpontját kiválasztani, stb.

Szülőkről sem szívesen beszélek, főleg nem a szülők haláláról. Vannak kedves ügyfelek, akik annyira szeretnének örökölni, és a legfontosabb kérdésük, hogy mikor fog meghalni a nagymama, mert szükség lenne a nagymama házának az árára!

A szülők halála is tabu, egyrészt mert nem tudjuk kiszámítani, másrészt a gyereknek az a dolga, hogy szeresse a szülőjét, nem az, hogy rettegjen mikor hal meg édesanyja, vagy édesapja. Erre senkit nem lehet felkészíteni!

Szívesen válaszolok konkrét kérdésekre, de mindig keresek alternatívákat!

Többen írták; hogy nem szeretnék hallani, mikor válnak el, vagy egyáltalán nem szeretnék hallani, hogy egy pár majdan el fog válni. Nem is értem, hogy asztrológus ilyet hogy tud, vagy hogy mer mondani?

Nem szerepel az asztrológusok etikájában, de mindig tartsuk tiszteletben a kedves ügyfél döntését, mindig ő dönt, és nem mi döntünk helyette!

Meg kell próbálni rávezetni a kedves ügyfelet, hogyan tegye rendbe a házasságát, nem azt, hogy márpedig el fogtok válni, bízzuk a döntést mindig a kedves ügyfélre, mi csak tanácsot adunk, hogyan kerülheti el a kellemetlenségeket. Mindig van megoldás!

Párkapcsolati kérdésekben nekünk kell vállalni a békéltető szerepét, nem állhatunk egyik fél pártjára sem. Sok esetben bele kell bújnunk a másik fél bőrébe, hogy tükröt tudjunk mutatni az ügyfelünk elé, mindent meg kell próbálnunk, hogy ha lehet béküljenek ki, és ne váljanak el. A többit bízzuk a bíróságra és az ügyfelekre.   

Valamire való asztrológus a rosszat is jól kell tudja elmondani. Pl. itt van a balesetveszély esete:

Mondhatjuk úgy is, hogy ne menjen az utcára, mert a fejére fog esni egy tégla. De mondhatjuk úgy is, hogy a közeljövőben lehetőleg ne a fal mellett közlekedjen, inkább válassza a parkokat, és nézegesse a fák leveleit.

De mondhatjuk azt is, hogy lehetőleg a következő időszakban ne tisztítson ablakot, ne másszon létrára, vagy sámlira, és lehetőleg figyeljen arra, hogy ne hagyja a konyharuhát az égő gáztűzhelyen. Figyelmeztethetjük arra is, hogy nem ártana az autóját beadni a szervizbe, avagy most fokozottabban tartsa be a közlekedési szabályokat, avagy egy Neptun tranzitnál, álljon félre, ha annyira esik az eső, hogy nem lát ki az ablakon. Így is felhívhatjuk a figyelmét a balesetveszélyre, mégsem ijesztjük halálra, nemigaz?

Avagy látszik, hogy komoly problémája lehetne a munkahelyén. Nem a legjobb hallani, hogy kedves valaki, Önt ki fogják rúgni. Nem finomabb, ha azt mondjuk neki, hogy a biztonság kedvéért, jó lenne, ha körbe nézne a munka piacon?

Avagy, ha a szülők betegsége látszik, figyelmeztethetjük finoman is, hogy ha édesanyád panaszkodna az egészségére, most figyelj jobban kicsit rá, inkább kisérd el az orvoshoz, vagy keressetek neki szakembert, ….

A legérdekesebb válasz a közvélemény kutatásban az a levél volt, aki azt írta nekem: Ági, a reményt ne vedd el tőlem!

Ez szíven ütött engem. Ez az! Ez a mi hivatásunk, reményt adni, jót mondani, a rosszul eső dolgokat is jól elmondani, a reményt nincs jogunk senkitől sem elvenni!

Jó magam nem szeretek az ügyfeleim hibáiról beszélni. Tapasztalatom szerint mindenki tudja, hogy mi a hibája, min kellene változtatni. Inkább erősíteni szoktam a jó tulajdonságait.

Nekünk is jó érzés, ha ügyfelünk jól érzi magát nálunk, és nem a hibáit zúdítjuk a nyakába! Finoman rá kell vezetni, hogyan is javíthatná ki a hibáit, amit ki tud javítani, és hogyan tudna javítani az életminőségén?

Sokan kérdezik, hogy mi az ő életfeladata, mi a karmája? Puff ez a legnehezebben megválaszolható kérdés.

A karma gyakorlatilag azt jelenti, élet feladat. A mi saját életünk feladata. Az asztrológusnak nem feladata egy másik ember életfeladatát tolmácsolni. Kivétel nélkül minden ember feladata, hogy vigyázzon testi, lelki, és szellemi épségére. Tessék mondani, melyikünk tudott ebből csak egyet betartani. Ki az aki nem volt még náthás, nem volt még szomorú, és nem érezte még magát butának?

Hogyan is mondhatnánk meg, hogy másoknak mi az életfeladata, amikor a sajátunkat sem tudjuk megfelelően teljesíteni. Nekünk nem feladatunk megmondani mások életfeladatát. A mi feladatunk az, hogy segítsük megérteni a problémáját, és a mi feladatunk az, hogy tanácsainkkal hozzá tudjuk segíteni a jó döntés meghozatalához. Nem dönthetünk senki helyett, viszont megoldást tálalhatunk neki.

Szeretnék még hivatkozni az orvosok esküjére, mely így szól:

Esküszöm a gyógyító Apollóra, és valamennyi Istenre és Istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom a következő kötelességeimet:

Tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint a szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom, utódait testvéremnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat……..

Remélem, ehhez nem kell sokat hozzáfűznöm. Azt is remélem, hogy az én tanáraim, a most jelenlévő Janák tanár úr is érezheti a tiszteletemet, és köszönetemet felé. Nagyon remélem, hogy nem fog erre rászorulni, de biztosan megosztanám vele, és bármelyik asztrológus kollégámmal a tányér levesemet, ha úgy hozná az élet……..

Kötelességünk, hogy amit tudunk megosszuk a társainkkal. Jó magam szívesen válaszolok, mindenkinek, aki az asztrológia témájában bármit kérdez. Boldogan segítek a kezdőknek, és ha hozzám fordulnak, még nem utasítottam el senkit. Valamiért az égiek nekem mindig mindenre adnak időt….

Jelen pillanatban is van egy autodidakta tanítványom, Hamburgban színésznő, még sohasem láttuk egymást, nagyon érdekli az asztrológia, magyar asztrológustól szeretne tanulni és hajlandó is sokat tenni érte. Múlt vasárnap az alábbi e-mailt kaptam tőle:

Kedves Ági!

>

> Épp egy fellépés után vagyok hazafelé a turnébuszunkkal... és ahogy a

> holdat néztem, Önre gondoltam. Ígérem, küldöm a hàzi feladatomat, csak

> őszintén szólva rengeteget gondolkodom még rajta. És kicsit félek is,

> hogy nem lesz jo. Ezért varok a megfelelő ihletemre. a Baktay

> könyvet szorgalmasan olvasom. Tegnap éjjel láttam egy dokumentációs

> filmet a marsról. Csillagászati szempontból természetesen, de nagyon

> érdekes volt!

>

> Ami kérdéses a fejemben: mi a helyzet az ikrekkel? Ikrek egy

> időpontban születnek, egy helyen.. akkor a horoszkópjuk is egyforna?

>

> Szép vasárnapot Önnek, kérem legyen türelemmel a hàzimmal kapcsolatban...

>

> Köszönettel és szeretettel:

>

> Nóri

Nekem is jól esett, kezdő koromban, hogy bármely idősebb kollégámat felhívhattam, vagy elmehettem hozzá, soha sem utasítottak vissza. Ezt adhatjuk mi a világnak, a tudásunkat, a tapasztalatainkat. Ettől lesz kerek a világ.

Az orvosi eskü szövegében olvasható:

„tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját, az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek nem adok halálos mérget, akkor sem ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok….

Itt is álljunk meg egy szóra, a halálos méreg ugye nem csak egy pirula lehet. Akár egy szó is, ha például azt vizsgáljuk, hogy megcsalja-e a párja xy-ont?  Harmadik személy horoszkópját csak akkor elemezzük, ha az a harmadik személy jelen van, avagy beleegyezést adta valamilyen módon ehhez.

A következő szöveg is olvasható az orvosok esküjében:

Soha sem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Mi sem felejthetjük el, hogy nem vagyunk orvosok. Bármilyen egészségügyi probléma felmerülésénél mindig kérjük meg ügyfelünket, hogy keresse fel a körzeti orvosát, vagy a megfelelő szakorvost. Mi nem vagyunk orvosok! Bármit is látunk, küldjük ügyfelünket orvoshoz!

Az orvosi eskű utolsó záró mondata így szól:

Ha ezt az esküt megtartom, és nem szegem meg, örvendhessek életem fogytáig a tudományomnak és az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője!

Szerintem az én előadásomnak sem lehetne szebb zárómondata.