Dr. Fáy Csaba:  

 

 

Magyarország közeljövőbeli sorsáról (Széttekintő 2001)

(Az egyesületben elhangzott 2001. május 5-i előadás szerkesztett változata)

 

Az idei előadásban folytatom a tavaly elkezdett témát, mert sokakat érdekel. A tavalyi előadásban nagy távlatban állítottam be a világ sorsát a 36 éves periódusok elemzésével. De a mundán asztrológiának van még ezen kívül sok módszere, amivel a részleteket jobban meg tudja világítani. Ezért a 36 éves periódussal kezdem és utána folytatom a csak Magyarországra vonatkozó éves jelzésekkel, majd a 12 éves Jupiter évvel.

1. {1.ábra}. A 36 éves perióduson belül az 1999-2002 periódus a Merkúr uralma alatt áll, amikor mind a sajtónak, mind a fiatal politikusoknak nagy lehetőségei vannak. Ezek az évek mindig március 20-21-el kezdődnek és innen tartanak a következő év tavaszi napéjegyenjéig. Az 1998-as év meghozott egy győzelmet a Merkúr és Vénusz jegyében - ennek felel meg Orbán Viktor. A 99-es év ura a Hold volt, ez a nép fellendülését és a nagy vízkárokat jelezte anyagilag, a 2000-es év a Szaturnusz éve volt, ami inkább a szegénység éve lehetett, ugyanakkor az öregeké is, mert megállt a nyugdíjak értékvesztése,  a 2001-es év a Jupiter éve, ami Magyarországnak kedvező fejlődési év és ebben az évben a Plútó trigonja valami nagy támogató eredményt jelez, talán éppen a világkormánytól, esetleg csökkentik az adósságainkat? A Neptun szembenállása arra mutat, hogy még mindig sokat hazudoznak és ködösítenek a titkosszolgálatok és a Vénusz kvadrátja reméljük nem Magyarországot érinti kedvezőtlenül, hanem a Vénusz uralma alatti lengyeleket, svédeket, ciprusiakat, íreket, a Kaukázust, fehéroroszokat,  Iránt és Svájcot, Ausztriát, Argentínát, Tibetet, Kínát, Líbiát, Litvániát.

A 2002-es év a Mars éve, azonban az év elején a Sarkcsillag segíti Magyarországot sikerre, majd a Menkalinam állócsillag ellensúlyozza a NAP, HOLD, Mars kvadrátjait, de valószínűleg ezek se Magyarországra jellemzőek, hanem az általuk uralt államokra. Ami Magyarországot érintheti az a Jupiter és Szaturnusz kvadrátja 2003 elején, de ez már a választás után van és esetleg arra utal, hogy a FIDESZ kénytelen a konzervatív MIÉP-pel kormányt alakítani és ezért úgy támadják az országot, mint Haider miatt Ausztriát is támadták az európai országok. A 2003-as év egyébként már a Nap éve, tehát ekkor lendülhet fel kreatív emberei révén az ennek uralma alatti országok sorsa, például Romániáé.

2. Ezek voltak a világpolitikai összefüggések. A következő lehetőség annak az elemzése, hogy a tavaszi napéjegyen után, ha a kérdő képletet Budapestre csináljuk, mi adódik az ország sorsára. Jóllehet a 2000-es év már éppen elmúlt, érdemes néhány jellemzőjét megemlíteni, hogy mit mondott a képlet az év elején {2.ábra}. Olyan év, amikor az ország vezetői jót akarnak a népnek, de a nép folyamatosan szemben áll a vezetőkkel, mert a sajtó, különösen az elektronikus sajtó hazudozásai szembeállítják. Az erőszakos ellenzék visszaél a kissé kaotikus joggal és hazudozik, elfelejtve a korábbi időt, amikor hatalmon voltak. Egyébként a parlamentben minden a fiataloké és az anyagiakat is az ő előretörésük jelzi, lásd a 2 éves költségvetést, minden lehetőség, vállalkozások az övék. Egyes vezetők közlekedési balesetnek vannak kitéve. A fogházak fejlődnek, de ellentmondásosan. A nyugdíjasoknak nem tudja megadni a kormány azt, amit szeretne.

Ha a 2001-es évet nézem, {3.ábra} olyan év, amikor központi kérdéssé válik a szuverenitás kérdése az EU-hoz csatlakozás kapcsán. A kormány magasabb szellemi célokat tűz maga elé, ami pl. a Széchenyi terv és ez kedvezően halad a Vénusz és együttálló Mars-Plútó trigonja miatt. Ez nagyon kedvez az olyan vállalkozásoknak, amelyek mernek kockáztatni és dinamikusan új dolgokkal jönnek. Az újságírók harcolnak a nemzeti gondolat ellen (Merkúr kvadrátja a Jupiterrel) és folyamatosan hazudoznak a nép elkábítására, de a nép ezt kezdi felismerni (Jupiter trigonja az együttálló Neptun - Holddal. A vezetők közül egyesek életveszélynek vannak kitéve, ha megszűnik munkájuk. A pénzügyek nem alakulnak olyan kedvezően, mint tervezik. Ez kellemetlenül hat ki a parlament munkájára. A külkereskedelem nagyon sikeres, nagyvonalú üzleteket tud kötni és ez valamennyire kiegyenlíti a belföldi pénzügyi veszteségeket.

A 2002-es tavaszi napéjegyen kérdő képlete {4.ábra} azt jelzi, hogy olyan év, amikor minden egyensúlyban van, egyensúlyra törekszik. A Mérleg jegyű év utal a Mérleg Ascendensű Orbán Viktor évére. Ebben az évben is a sajtó izgatja a népet, de a népben a konzervatívok, állandóságra törekvők, vallásosak felülkerekednek és leleplezik a hazugságokat. A munkásoknak is jó év,  a népnek is szerencsés. Az ellenzéknek nincsen semmilyen támogatása, csak a hirtelen ötleteinek botrányaiból él. Az anyagiak az országban nagyon sikeresen alakulnak, a külkereskedelmi mérleg is. A sajtó ugyan támogatja a Szabad Demokratákat, de a nép megneveli őket, vagyis nem áll melléjük. (Merkúr szextil Mars, félkvadrát Hold).

3, A következő lehetőség, hogy a mai harmadik Magyar Köztársaság születési idejére elkészített horoszkóp Nap visszatéréseit elemezzük, vagyis amikor az 1989. október 23-án kikiáltott köztársaság 11 éves 2000-ben és 12 éves 2001-ben.

Jóllehet a Köztársaság születése {5.ábra}elég ellentmondásos volt, hiszen a születés idején a kiöregedett kommunisták bábáskodtak felette, ennek megfelelően az Ascendense a Bak jegyébe esett és ott állt rajta a Szaturnusz, a szegények és öregek bolygója uralomban, s vele szorosan együtt a Neptun, ezek együtt a kötelességmulasztás bolygói és valóban a Köztársaság nagyon sok kötelességet elmulasztott, mert nem csinált tavaszi nagytakarítást és meghagyta mindazokat tisztségeikben, akik a régi rendszerbe nőttek bele, de ezzel is csak a magyarellenes rózsadombi paktumot teljesítette, mert ezek szembenálltak a Jupiterrel és a magyar hazát is jelző Rákkal. A vezető réteget adó X. ház ura a Plútó is itt állt a házban, ami arra mutatott, hogy a szabadkőművesek szimpatizánsai szerezték meg a hatalmat.  Ezt ugyanakkor enyhítette, hogy a Plútó trigont zárt be a Jupiterrel, tehát az új kormány megpróbált a magyar népen segíteni, de a sajtó - a Merkúr - együtt állva az erőszakos Marssal , amely a Szabad Demokratákat jelezte, s rangvesztésben volt, ezzel is mutatva, hogy ők ekkor nem kerülhettek hatalomra, szextilt zárt be a Vénusszal, az ellenzék jelzőjével és a Mars szextilt zárt be a Holddal, a nép jelzőjével, tehát a sajtó és a szabaddemokraták mindenképpen törekedtek a népszerűségre, ami egyet jelent az első kormány lejáratásával. Az anyagi viszonyok kerültek a fő célkitűzések közé, ezek ura az Uránusz a nagy felforgató, az elektronikus média jelölője meg is szerezte a kiemelt anyagiakat a médiaszakembereknek, de a köztársaság titkos ellenségeivé lettek ugyanakkor.

Ezek után nézzük, hogyan alakulnak a viszonyok a 11. születésnapon, 2000. október 23-án {6.ábra}. Összevetve a születési évvel kiemelt szerepet kapnak a vallás, a tudomány, a szellemi mozgalmak, a külkereskedelem, a parlament, mert az év Ascendense erre utal. A születési uralkodó, a Szaturnusz a halandóság házában van, ami azt mutatja, hogy nagyon sok idős kommunista elhalálozásával kell számolni. Ezt elősegíti az a nevelő fényszög, amit a Szaturnusz a Skorpióban álló Nappal zár be. Ebben az évben a nép hangulata kiegyensúlyozott lenne, ha a sajtó (Merkúr) nem uszítana az elektronikus médiában (kvadrátban az Uránusszal). A Plútó, amely a születési képletben a vezetőket jelentette, itt együtt áll a Vénusszal, az ellenzéket jelző bolygóval és szemben áll a Jupiterrel, vagyis az ellenzék szemben áll a magyarokkal és kvadrátban a Holddal, vagyis a néppel is. A sajtó a kormány anyagi sikereit elködösíti. Az érintettek hirtelen ráéreznek a pénzügyekre,  hogy ezeket nyilvánosságra kell hozni (pl. a külföldi utakat, stb.). Mivel a IV. ház csúcsa, amely mindig az év végkimenetele, a Bak jegybe esik és a Hold ezzel éppen trigont zár be, a szegényeknek, a nyugdíjasoknak állandóságot, állandó javulást jelző év. Mivel az év Ascendensére a Jupiter trigont vet, mérsékelten emelkedik az általános életszínvonal Magyarországon.

Nézzük tovább, hogy mi lesz egy év múlva, a 2001. október 23-i 12. születésnap után{7.ábra}. Ez az év a magyarok éve, mert az év Ascendense a Nyilas jegyében található és az Ascendensen a Plútó, a születéskori vezetés ura. Ez már azt jelzi, hogy mivel a Plútóval a Merkúr szextilt zár be, a sajtó a vezetés pártjára kel, s trigont bezárva a Szaturnusszal a köztársaság stabilitását segíti elő. A Merkúr ugyan az év urával, a Jupiterrel kvadrátot zár be, ami arra mutat, hogy a sajtót a magyar nemzeti öntudat mintegy kényszeríti a szemlélet váltásra. A vezetés a Mérleg házába jut, márpedig ez Orbán Viktor Ascendensének jegye és rögtön a ház elején ott áll maga a Vénusz, uralomban, tehát eszerint is biztosra vehető az ő uralmon maradása. A magyarok hirtelen megérzik, hogy mi a számukra kedvező állandóság (Jupiter bq Uránusz és Ascendens, Uránusz q Ascendens és Hold bq Szaturnusz).

4. Az eddigieket összefoglalva elég erősen jelentkezik az, hogy a 2002-es választást mindenképpen Orbán Viktor fogja megnyerni (mind a 3 fajta elemzés erre mutat) és arra, hogy a nemzeti erők fognak erősödni. Talán sikerül a médiát is megnevelni akkorra, hogy ne hazudozzanak és ne titkolják el a pozitívumokat és az ellenzék botrányait is megtárgyalják, ne pedig elhallgassák. Vagyis ne tolják magukat fel olyan politika alakító szerepbe, amire nem lenne lehetőségük ha a mai Magyar Köztársaság nem születik kötelesség-mulasztó jegyekkel. Hol vagy sajtótisztesség? Kérdezhetnénk a néhai Benedek Istvánnal.

5. További lehetőség az, hogy - mivel Magyarországnak az uralkodó bolygója a Jupiter, amelynek a keringési ideje mintegy 11,86 év a Nap körül – megcsináljuk a köztársaság kikiáltási kezdő horoszkóphoz {5. ábra} a Jupiter visszatérés horoszkópját és ebből következtetünk a várható eseményekre. A Jupiter ugyanis általában egy-egy állatövi jegyben átlagosan egy évig tartózkodik és annak tulajdonságait veszi fel az az év.

1989 még orosz megszállás (Uránusz) alatt régi kommunista (Szaturnusz a Neptunnal) parlamenttel kiáltatják ki a Köztársaságot és hagyatják jóvá a kerekasztal tárgyaláson kialakított új alkotmányt, s ez bizony ellentétes a magyar nép érdekeivel, vagyis a fenti 3 bolygóval szemben áll a Jupiter.

1990, Jupiter az Oroszlánban harmonikus és együtt áll a Holddal, vagyis a népért kezd dolgozni az új, tapasztalatlan kormány, de nem a saját intenciói alapján, hanem a kommunisták által már az 1988-as privatizáció által elrabolt állami vagyon nélkül és a sajtó nélkül, sok korlátozással de külföldi vezetők támogatásával.

1991, A Jupiter a Szűz jegyébenben rangvesztésben van, a szabad demokraták egyre hevesebb sajtóhadjáratot indítanak a Kormány ellen. A Nap szextil Uránusz hatására az orosz megszálló csapatok elhagyják az országot.

1992, A Jupiter a Mérleg jegyében a Vénusz uralma alá kerül, ami kissé mérsékli a sajtóháborút, de az MDF kettészakad, hiszen sok volt kommunista és liberális ember is jelentkezett belé és ezt a nemzeti oldal nem tudta tolerálni.

1993, A Jupiter a 10 házban és a Skorpió jegyében, sőt a Plútó együttállásával nagy nemzeti gyászt jelez, az ország vezetője meghal

1994, A parlament szerepe értékelődik fel, amikor a Jupiter a Nyilas jegyébe lép, uralomba, de a Kormány megváltozik, mert a Vénusz félkvadrátban van a Nappal. Ez jelzi a kommunistáknak az új szabad rablási lehetőséget, amit sajnos a liberális Antall féle sok kiskapus törvények korábban is lehetővé tettek, pl. az olajszőkítést.

1995, a Jupiter a Bak jegyben, amely a korlátozásokat jelzi, a Bokros csomagot és továbbra is a kötelesség-mulasztást a szigorúbb pénzügyi felügyelet elhanyagolását, a hazudozást (és persze a sajtó és médiák rögtöni megváltozását, kormány talpnyalását: Nap szextil Uránusz és Nap mellett a Merkúr).

1996, a Jupiter a Vízöntő jegyében, amely az anyagiak ura és megint a nagy meggazdagodásokat jelzik (ami az egész periódus fő jellemzője a kommunisták körében, hiszen a Sárkányfej a 2 ház csúcsán áll).

1997, a Jupiter a Halak jegyében, ahol tovább folyik a sok szabad rablás a privatizáció terén, amit hazudozással lepleznek, megfelelően a Neptun uralmának.

1998, a Jupiter a Kos jegyében változást jelez, mert a Mars rangvesztésben van a Mérleg jegyében, de mellette áll a fiatalságot jelző Merkúr, amely a Mérleg jegyű Orbán kormány megalakulását jelzi és egyben a médiaháború kiújulását, vagyis az energikus fiatalok előretörését. A jegyben a három kvadrát (Szaturnusz, Uránusz, Neptun) jelzi a kommunista kormány bukását.

1999, a Jupiter a Bika jegyében tartózkodik, de sok természeti katasztrófát jelez a szemben álló Plútó és a Hold kvadrátja, amit azonban a Jupiter szextilje ellensúlyoz sok munkával. Az év ura a Vénusz félkvadrátja a Nappal jelzi a Kormány nehézségeit.

2000, a Jupiter az Ikrek jegyében, rangvesztésben van, viszont az uralkodó a Merkúr változatlanul az ifjúságot jelzi a Kormányban és ezt a jó eredmények követik, amit a Merkúr és Mars  trigonja és a Hold szextilje, vagyis a nép szorgos munkája fémjelez.

2001. a Jupiter a 12 évvel ezelőtti helyre, a Rák 10 fokára 2001. szeptember 6-án tér vissza és így a 3. köztársaság második Jupiter éve fog kezdődni, de itt már nem a köztársaság kezdeti horoszkópjára kell támaszkodni, hanem a Jupiter visszatérési képletére{8.ábra}. Ebben az esetben a horoszkóp kezdőpontja a Skorpió jegyébe esik, ami arra mutat, hogy az országnak mintegy újjá kell születnie, elsősorban anyagi erkölcseiben, ezt jelzi a Jupiterrel együttálló Sárkányfej a 8. házban. Előnyös, hogy a Jupiter ura, a Hold, ennek ura a Mars és ennek ura a Jupiter, vagyis az ország népe és munkája folytonos energiát kap a külföldtől Magyarország fellendítésére és ez a következő 12 évben is így marad. A Hold kvadrát jelez árvizet.

2002, a Jupiter az Oroszlán jegyében a Vénusszal áll együtt, amely olyan hármas erőcserében áll, mint a Vénusz ura a Nap, ura a Merkúr, ura a Vénusz, amely az áldozathozatal, a kormányalakítás és a fiatalság összekapcsolásával egyértelműen Orbán Viktor választási győzelmét jelzi, de ugyanakkor a Nap Plútó kvadrát pénzügyi nehézségeket jelez, amit a Vénusz-Plútó trigon tud csak megoldani. A fiatal parlamentet viszont segítik a jó megérzések a Merkúr - Neptun trigonnal.

2003, a Jupiter a Szűz jegyében együtt áll a Nappal (amellyel egyébként is szextilt zár be), de az évet megnehezíti az, hogy a Nap kvadrátot kap mind a Plútótól, mind a Szaturnusztól, vagyis nagy sajtó és média támadásokat kap, nyilván azért, mert csak a MIÉP-pel tudott kormányerőt létrehozni és ezt nemzetközi "Haider jelenség" követte. Lehet, hogy új választások kiírására is akarják kényszeríteni, de végül is ebből nem lesz semmi, de nem jutunk be az EU-ba ilyen korán (csak 2006-ban). Az év ura a Merkúr trigonban van a Neptunnal, ami viszont a közerkölcs javulására utal a sajtóban is.

2004, a Jupiter a Mérleg jegyében jelzi, hogy Magyarország sok áldozatot hoz, hogy a külföldnek, az EU-nak a kedvében járjon és ez azt is jelenti, hogy a maffia-kapcsolatokat is fel kell számolja, ami az MSzP-t is megtisztítja talán a nagy pénzemberektől.

2005, a Jupiter a Skorpióban de az egész szakasz Ascendensére vetett trigonnal jelzi a bűnüldözés fellendülését, azt az újjászületést, amit a MIÉP radikálisai követelnek, ami nélkül nem mehetünk be az EU-ba, esetleg a törvénytelenül és alkotmányellenesen elrabolt javak visszavételét állami kézbe. A Neptun kvadrátja ár- és belvizes évet jelöl.

2006, a Jupiter a Nyilasban uralomban jelezheti, hogy a megtisztulás után sikerül bejutni az EU-ba és azokba a pénzügyi körökbe, ahol a régebben a kommunisták által felvett csalárd (és ezért már többszörösen visszafizetett) kölcsönöket el tudják engedtetni, vagyis valamilyen szabadságot vívnak ki az országnak. Hogy ki kerül ekkor a választásoknál kormányra, nagy valószínűséggel a FIDESZ, mert ebben a szakaszban Merkúr szextil található és az ellenzéket jelző Plútó-Szaturnusz szembenállás az ő előretörésüket gátolja.

2007. Ez az év is valószínűleg árvizes év, mert a Hold kvadrátja is ezt jelzi. Ez sajtókorlátozás éve is lehet és a kereskedelemben is nehézségek lehetnek.

Eddig készítettem el előre jelzésemet, ha valaki vállalkozik rá, tovább is folytatható, de egyelőre ennyi is elég volt.

2. ábra

 

3. ábra

 

4. ábra

 

5. ábra

6. ábra

 

7.ábra

8. ábra