A HOLDPROGRESSZIÓK

 

(Részlet A. M. Grimm „A tudományos asztrológia direkció számítása” c. könyvéből.

A holdprogressziók természetesen a szekunder direkciós haladást veszik figyelembe.)

 

Ezalatt az állatövben és a születési képletben naponta tovasiető holdmozgásokat értjük. Különböző időben, különböző jegyekben, házakban halad a Hold és különböző fényszögeket képez a planéták radix helyeihez viszonyítva.

 

A Hold a 12 állatövi jegyben

   A KOS jegyében az összes szellemi síkkal öszszefüggő dolgoknak jelentőségük van. A szülött határozott, vállalkozásokban az élre törekszik, vezetni, uralkodni akar. A rendesnél ingerlékenyebb, tevékeny, megbecsülésre vár és vállalkozásokra hajlamos.

  Az életerő megnövekszik, a személyes vonzerő is nő.

   A BIKA jegyében a szülött figyelme pénzügyeire fordul. Ilyen fajta esetek és lehetőségek adódnak. A szülött konzervatív és meglévő megtartására hajlamos. Érzelemvilága észbeli aláfestéssel jut kifejezésre. Kedvező fényszögekkel nagyon előnyös aranykereskedésre és hasonló ügyekre. A rossz fényszögek nem hatékonyak.

   AZ IKREK jegyében a szülött a másik nemről szerez benyomásokat. Hajlamossá lesz egyszerre két dologgal foglalkozni. Oly lehetőségek és viszonyok adódnak, amelyek elhatározást kívánnak, azonban a szülött határozatlan és tanácstalan lesz. – Rokonok, utazás és ezzel összefüggő dolgok kötik le a figyelmét. Hajlamos lesz a tanulásra, gazdagítani az ismereteit, de nem koncentrált.

   A RÁK jegyében otthoni élet és a vele összefüggő körülmények és alkalmak kerülnek előtérbe. A szülött új személyekkel és dolgokkal kerül kapcsolatba, érzelemvilága nő, ez lesz az oka a hangulat-változásának, a nagyobb lelki benyomásnak, a körülötte történő hullámzásnak.

   AZ OROSZLÁN jegyében a szülött kedélye jó, harmonikus lesz. Nagy örömét találja szórakozásokban és azt keresi. Minden szívügy és szerelmi viszony összefüggésben van ezzel. Szociális téren tevékeny, hajlamos a spekulációkba pénzt fektetni, mindezt a kapott fényszögek szerint.

   A SZŰZ jegyében okosságot, mások megbírálásának képességét a jellembeli erők megnövekedését, a kereskedelmi, üzleti ügyek megszaporodását jelenti és általában jelentős időszakot vált ki. Az egészségre nem a legjobb. Az életerő gyengült, rossz fényszögek esetében egészségzavarok keletkeznek. A szülött nagyon érzékeny és kritikus.

   A MÉRLEG jegyében a szülött javára váló társulások és házasságkötés, barátokkal és idegenekkel való érintkezés várható. A szülött emberszerető és udvarias. Ítélőképessége és összehasonlító képessége megnő. A törvénnyel való óvatossága ajánlatos.

   A SKORPIÓ jegyében tanulni vágyó, az élet rejtett dolgait fürkészővé, de büszkévé és biztos fellépésűvé válik a szülött; az önuralom képességét és a magas szellemi területre való jutást nyeri el. A szűkebb környezetben azonban veszteség várható, tekintettel arra, hogy ez a jegy a halállal függ össze. – Rossz fényszögek esetében az élet, vagy az egészség veszélyeztetését jelenti.

   A NYILAS jegye növeli és emeli a szülött erejét, a szülöttet tevékenységre, magasabb és filozófiai gondolatokra készteti. Minden hosszú útra kedvező. Oly dolgokkal és személyekkel kerül a szülött kapcsolatba, amelyek a tudománnyal, filozófiával, vallással kapcsolatosak.

   A BAK jegyében a Hold megismerésre vágyóvá, törtetővé, anyagi és szociális előmenetelre vágyóvá teszi. Gondolkodó, magába szálló, egyben azonban gyakorlatias is lesz. Idősebb személyekkel kerül összeköttetésbe.

   A VÍZÖNTŐ jegyében a szülött nagy tömegekkel kerül kapcsolata. Összeköttetést létesít barátokkal és ismerősökkel. Reményei és kívánságai megnőnek, környezetét és viszonyait meg akarja változtatni.

   A HALAK jegyében érzékennyé teszi a szülöttet az ellentétes vélemények szomorúság, csalódásokkal szemben. – Hajlamossá válik az okkultizmus tanulmányozására.

Óvakodjék a túlzott tétlenségtől és erős hatású álmoktól. Médiumok számára kedvező befolyás, lényeik és testi képességeik megerősödnek.

 

A Hold a születési képlet házaiban

Az I. házban

Személyes tevékenységet és tisztán személyes megismerkedéseket jelez. A személyiség van előtérben, az élet és az egészség nagy jelentőséget nyer. Az egészség a képletnek megfelelően javul, vagy rosszabbodik, továbbá a progresszív fényszögeknek megfelelően. A Holdnak az Ascendensen való keresztülhaladása a legfontosabb és sokszor változásokat, belső bizonytalanságot, nyugtalanságot és érzékenységet hoz. Figyelme a lét kérdései felé fordul. Jó fényszögek esetében előnyöket hoz, belső ereje megnő.

A 2. házban

Az anyagi lép előtérben, jó fényszögek esetében előnyök, rosszak esetében veszteségek keletkeznek. Mindenesetre, a szülött kereskedelmi és pénzügyekben nagyon tevékeny. Vagyonát gyarapítani akarja, szellemileg a pénz aranyüzletek kötik le. – Akiknek erre adottságuk van, mindig megtalálják a jó lehetőségeket, vagy jó üzlet, vagy helyes pénzügyi elgondolás által.

A 3. házban

Az értelmet és kedély tevékenységre ösztönzi, változtatásra és gondolkodásra késztet. A szülött meg akarja változtatni a környezetét, utazásra és lakás, lakhelyváltoztatásra határozza el magát. Ebből nyugtalanság, a rokonokhoz való közeledés, a reális élet dolgaival való foglalkozás, szellemi tevékenység és tanulási vágy fakad.

A IV. házban

A fényszögeknek megfelelően, a házi alkalmatosságokra gyakorol befolyást. Változások, lakásváltoztatás, a szomszédokkal való kapcsolat várható. A szülők és idősebb személyek dolgaira vonatkozik. Okkult dolgok iránt érdeklődést vált ki, okkult képességeket megerősít. Sokszor a szülött halálával kapcsolatos.

Az 5. házban

A szülött gyermekei és azok körülményei lépnek előtérbe. De szerelmi ügyekre, általában a barátokra, szerencsejátékra, lóversenyre, szellemi elképzelésekre is hat. Szerelemre és mulatságra készteti a szülöttet.

A 6. házban

Az egészségre hat, a fényszögektől függően, megbecsülést, vagy gátlás éri a szülöttet munkájában. Bizonyos vonatkozásban a lelki világgal és mágiával kerül összeköttetésbe. – Ha ilyen képességei vannak, jó befolyást jelent. – Elővigyázatosság ajánlatos az alárendeltek, szolgák irányában.

A VII. házban

Jelentős és sok lehetőségre utal, házasságra, baráti, társasági összeköttetésre, társulásra, nyilvános vállalkozásra. A szülött rendesen az életét erősen befolyásoló személyekkel kerül kapcsolatba, nyilvánosságban sokat emlegetik. Mindez a fényszögek megfelelő értelmezésében. A házasságot illetőleg, nem kell, hogy a szülött saját házasságára vonatkozzák, a családtagokéra is vonatkozhat. Sokszor előkelő állást kap a szülött, ennél fogva ismert lesz. A szülött törvényszéki ügyeket mellőzzön, mert ez a befolyás pereket és a törvénnyel kapcsolatos ügyeket is elindít.

A 8. házban

Halállal, örökséggel, végrendelettel kapcsolatos ügyek váltódnak ki. A családi körben valaki meghal. A szülött, társak, vagy végrendeletek által pénzt kap, de általában üzletileg, a házastárssal és vagyonával kapcsolatban veszélyes időszak, különösen rossz fényszögek esetében.

Nős embereknek a feleségük van életveszélyben. – Érdeklődést kelt az okkultizmus iránt és különöset jelent ilyen vonatkozásban.

Halálhírrel és a szülött halálával kapcsolatos.

A 9. házban

Tudományos és filozófiai gondolatokat ébreszt. Vagy hosszú út, vagy erős szellemi tevékenység várható. Mély gondolkodókkal és vallási személyekkel kerül a szülött kapcsolatba. Az okkult élethez, a filozófiához, a valláshoz ad vonatkoztatást, ha a szülöttnek erre adottsága van, a legmélyebb tudással kerül kapcsolatba. Szellemi, alkotókkal, írókkal, filozófusokkal, teozófusokkal hoz érintkezést. Mediális személyeknek szellemi tisztánlátást hoz.

A X. házban

A széles világgal kerül a szülött összeköttetésbe. – Nyilvános tevékenysége, elismerést, előremenetelt, önállóságot ad. A legjobb lehetőség a felemelkedésre. Általában szerencsét, eredményeket, tevékenységet, a hatalom és felelősség növekedését eredményezi, esetleg házasságot hoz.

A 11. házban

Új barátokat és ismerősöket. Ez – a fényszögek szerint jelent kárt, vagy hasznot a szülöttre.

A 12. házban

Gondot és szomorúságot hoz, aminek főleg hűtlenség és titkos ellenségek az okai. A karma rejtett erői itt működnek. A szülött okkultizmussal és miszticizmussal kerül kapcsolatba. Kórházi tartózkodással és fogsággal fenyeget.