A JÖVŐ KIFEJTÉSE

(Részlet Frank Glahn „Mindenki asztrológiája” c. könyvéből.)

 

T r a n z i t o k

A bolygók mindig mozgásban vannak! Figyeljük meg a Nap, Szaturnusz, Jupiter és Mars napi mozgását a 12 házban és a planéták felett és az aspektusok mozgását. A hatásaik mindig érezhetőek, gyakran nagyon behatóak! A planéták állásai az Uránusz naptárban minden napra be van rajzolva. Éppen úgy mellékelve van hozzá a minden évre szóló hatása is, úgy hogy mindenki kiolvashatja a naptárból a reá vonatkozó hatásokat.

   Mindenki tudni akarja, hogy mi vár reá. Az asztrológiának erre a célra számtalan eljárása van. Mi azonban ezt nem tudjuk itt felsorolni, csupán a legegyszerűbbet fogjuk ismertetni, mégpedig a profekciót.

   A profekciók általános hatását minden más individuális planéta figyelembe vétele nélkül, csakis egyedül a horoszkóp mutatja (annak összhangja). A hatások az életkört bizonyítják.

Ha a kezdetnél a jegyben áll:

  KOS: Megerőltetés, fáradozás, előhaladás avagy sikertelenség. Szolgálati viszony megváltozik. Betegség, sebesülés. Újabb kapcsolatok. Szerelem.

  BIKA: Kellemes vagy kellemetlen pénzügyi vonatkozásban mindenesetre fontos a pénzbeli ügyeknél. Ellenségeskedés. Változások üzleti ügyeknél. Megnehezített örökség. Szomorúság. Szerelmi kapcsolatok. Gyakran protekció, melyet valami zavar követ. Munkájánál titkos ellenség. Utazások pénz miatt és családi okokból. Gyermekekre lehetőség. Tanulásra és utazásra való hivatás.

  IKREK: Változások és újabb érdeklődési körök. Utazás. Irodalom, tanulmányok. Pénzbefektetések a család részéről. Szerelmi házasság. Nehézségek a hivatás terén, gátlások ezen a téren. Életküzdelem. Fontos kapcsolatok.

  RÁK: Fontos házi és családi ügyek. Hely- vagy lakásváltoztatás. Pénzveszteség. Hivatásbeli tanulmányok. Betegség a családban. Újabb kapcsolatok előnyökkel, feladatok intézésében hátrányok. Gyakran a gyermek elhalálozása; egyáltalán mindenféle szomorúság. Szellemi növekedés. Hátrányok utazással kapcsolatban, írásművekkel vagy szomszédokkal.

  OROSZLÁN: Sokféle tevékenység, vállalkozási szellem. Szerelem. Gyermekek. Pénz. A tervek megvalósítása. Érzelmi érdeklődés. Sorsának javulása, saját ereje által. Újabb barátok, látogatások, társaság. Mérgelődés a rokonsággal. Veszteségek alkalmazottak miatt.

  SZŰZ: A hivatás nehezítése. Pénzbeli veszteség a hitves által. Nagy utazás. Előnyök tanulás által. Új ideák és tervek, melyek a hivatás terén megnyilatkoznak. Kellemetlen szerelmi kapcsolatok. Betegségi veszély. Nézeteltérések a munkatársakkal. Adoptáció.

  MÉRLEG: Újabb kapcsolatok, perek. Házassági lehetőségek. Örökség, utazás, tanulmány, irodalom. A család segítése hivatásbelileg és állás vonalán. Szerelmi barátság. Hátrányok alkalmazottakkal kapcsolatban. Gyakran valamely intézet látogatását jelenti. Titkos ellenségek és nem kellemes helyzetek.

  SKORPIÓ: A birtok megszilárdulása. Kiépítés, haláleset. Ború a házaséletben. Hivatásbeli tervek a fellépés által sikerrel járnak. Titkos szerelmek. Baráti kapcsolatok. Kellemetlen helyváltoztatásokra. Jó viszont tudományos téren. Külföld, ismeretek megszervezése titokzatos módon.

  NYILAS: Nyereség a növekvő tudás és utazásai által. Hivatali változások kialakulóban. Nehéz pénzbeli viszonyok. Változó baráti körök és ilyen kapcsolatok. Nehézségek az otthonban és családban. Soron kívüli szerelmi kapcsolatok. Betegség. Per. Összekülönbözés.

  BAK: Becsvágy, hivatásbeli emelkedés. Javulás, sokoldalúság, újabb kapcsolatok. Változások az otthonban, inkább kellemetlenségekkel kapcsolatban. Vigyázni barátokkal, ha pénzről van szó! Számításból történő házasság. Hátrány külföld miatt. Utazásokból származó károsodás. Nyugtalanság.

  VÍZÖNTŐ: Betegségek, melyek a hivatásra hátrányosak. Sebesülés, szomorúság, gyász. Nehéz pénzkereset, hátrányok az otthonban. Szerelmeskedések. Támadások a birtok miatt. Hajlam irodalomhoz és utazásokra. Döntő a gyermekekre. Ellenségeskedés a hivatás terén, melyek titokban maradnak.  HALAK: Siker hivatás terén és intézeteknél. Intézeteknél való tartózkodás. Titkai vannak, pl. a szerelem terén és az otthonában. Javult állás. Nyugtalanság, utazási vágy. Kapcsolat munkatársakhoz és alattvalókhoz. Lakáscsere. Tanulmány. Kellemetlen a házasságra nézve. Hamis barátok. Hazugság. Nézeteltérések a rokonságban.

 

Hogyan kell a horoszkópot kifejteni

   A láncsorozat első szeme a horoszkóp tulajdonosának személyére vonatkozik.

   A lánc második szeme a birtokhoz és munkához vezet, s a szubjektumhoz. Itt hozzuk kapcsolatba a 3. házat a birtokházzal és a pénzházzal: a pénznek utaznia kell! A birtok munkaháza a házastársra: az asszony a birtoknak átengedi a munkáját.

   A láncsorozat harmadik szeme a testvérek viszonya a személyhez: a tulajdonos barátai, birtokának ellenségei. A testvérek 5. háza vonatkozásában áll a szülött VII. házával. A 8. ház a testvéreké, akiknek halálházát a szülött X. háza mutatja.

   A láncsorozat 4. szeme a családdal kapcsolatos, mely egyben csúcspontja a családi ügyeknek. Most tovább tesszük a hasonlatokat, tehát I=IV., 2=5., 3=6., és így tovább. Természetesen a szülött képletére vonatkoztatva az adatokat. A család X. háza = a szülött I. házával. Az összefüggés világos.

   A sorozat 5. szeme a gyermekeket helyezi előtérbe. Itt a 4. láncszem kapcsolódik a 8. ház, a kibontakozáshoz, azaz a szülőktől örökölt örökség megalapozza a gyermekek otthonát. A gyermekek elhalálozásával a szülött 12. házat kell figyelembe venni.

   Ezen séma szerint tehát az egyes dolgok kifejtését megtalálhatjuk. Fontos minden egyes ház és minden egyes planéta! Még akkor is fontos ez, ha egy üres ház esik össze egy planétákkal megrakott házzal.

Egybehangzás

   Minden kifejtésnél helyezzük az egyes jegyeket a boncolás alá. És vizsgáljuk meg ennek magyarázatát és fejtsük ki ennek alapján a képletet.

A tengelyek

   Minden háznak van valamilyen kapcsolata a vele szemben állóval. I-VII., 2-8., 3-9., stb. Valamint a képlet tulajdonosa és hitvese = házassága. Örökség = birtok, birtoklás.

 

Élet-évek

2, 14, 26, 38, 50, 62, 74. Nagyfontosságú pénzbeli és birtokügyekre. Meghiúsult események, gátlások. Káros hatású barátok. Tolvajlási veszély. Látogatások. Gyászok, örökség. Hivatásbeli nehézségek. Intézeteknél való tartózkodás. Kötött állapot. Csak jó képletnél: siker új alapításokkal kapcsolatban. Veszteség rokonság által. Nyereség, utazás, irodalom által, úgy szóban, mint írásban.

3, 15, 27, 39, 51, 63, 75. Utazások. Helycserék. Látogatások. Irodalom és tanulmányok. Anyagi nehézségek. Hivatásbeli ellenségek. Betegség a családban. Szerelmek. De sokoldalú érdeklődés. Segítő barátok. Vállalkozási kedv. Egyes kívánalmak teljesülése.

4, 16, 28, 40, 52, 64. Gyász a családban. Változás a lakás tervén vagy hivatásban. Vállalkozó szellem. Javulás. Házasság. Házi kötöttség. Nehézségek a szerelemben. Hivatásbeli tanulmányok. Gyakran hivatásbeli utazások. A hivatás hatása a házasságra. Tisztelettudás és törekvés. Siker, sokszor nagyon megfizetve. Perek.

5, 17, 29, 41, 53, 65. Körülmények javulása és szilárdulása. Előbbre jutás. De segítség jó befolyás által. Szerelem és házasság. Gyakran hivatásbeli utazás. Hátrányok betegségekből kifolyólag. Kellemetlen örökségi ügyek. Gyermekek elhalálozása. Életerő, spekuláció. Élvezetek. Gyakran külföldi utak. Tanulmányok.

6, 18, 30, 42, 54, 66. Alkalmaztatási viszony. Betegség. Munkalehetőségek. Szociális érzések. Nehézségek a hivatás terén. Ellenállások. Viták. Testvérekre nézve fontos, halál, s ezekkel kapcsolatban a családi körből. Káros szerelmi kapcsolatok. Hátrányos élvezetek kihasználása. Nehézségek a gyermekkel. Örökség. Baráti kapcsolatok.

7, 19, 31, 43, 55, 67. Házasság vagy válás. Kapcsolatok hivatás és család között. Szülők befolyása. Változás hivatal és lakás terén. Pénzbeli befolyás vagy örökség révén. Utazások. Polgári perek. Nyilvánosság előtti szereplés.

8, 20, 32, 44, 56, 68. Haláleseti lehetőségek a testvérek körében. Kellemetlen szerelmi kapcsolatokra. Tekintély bebecsülése miatt ellenségeskedések. Harag. Kellemetlen spekulációkra. Hátrányok gyermekek miatt. Veszélyek utazással kapcsolatban. Nehézkes  Ellenségek vállalkozások, ezzel kapcsolatban nagyon sajátságos feltételek. Okkult érdeklődés. Hagyaték. Betegségek. Állásbeli függőviszonyt. Hivatásbeli megnehezedés.

9, 21, 33, 45, 57, 69. Komoly tanulmányok. Vallásbeli kérdések, egyház, jog. Hajlam szerelmeskedésre. Fontos alkalmazottakra nézve, javulás. Több kereset. Feszültség a családban. Látogatók, intim barátságok. Nehézségek a földbirtokkal.

10, 22, 34, 46, 58, 70. Gyász a családban. Hivatásbeli siker. Nehézségek leküzdése. Fokozott tekintély. Előnyök tanulmány által Átformálás az otthonban. Földbirtok kérdések. Pereskedési lehetőség. Haláleset baráti körből. Jó saját vállalkozásokra. Haláleset.

11, 23, 35, 47, 59, 71. Javulás a szerzemény körül, de küzdelmekkel. Hasznos kapcsolatok protekció által. Helyiségcsere. Betegség a családban. Házasság a családban. Sok kívánság és törekvések. Pénzbefektetések családi ügyek miatt. Rokonsági látogatások. Irodalom. Utazás.

12, 24, 36, 48, 50, 72. Olyan év, amikor semmiféle előbbre jutás nincs. Belső indulatok és örömök. Szerelmi kapcsolatok házasság nélkül. Jó, újabb ismeretségek megszerzésére és tapasztalatokra. Megtévesztő kapcsolatok. Sikertelenség újabb alapítványokkal kapcsolatban. Csalódások a kapcsolataival. Gyakran bírósági ügyek. Különféle nehézségek. Előnyös okkultizmusra és tanulmányokra. Legtöbbször sikerül a birtokot megtartani. Nem tud kellőképpen érvényesülni, s ezért állandóan vándorol.

 

   Mégegyszer kihangsúlyozva! Harmonikus aspektusok és jótékony planéták segítik előnyös formában ezeket a dolgokat, a rosszak és diszharmonikusak viszont rontanak.

 

Mindig megmarad azonban mindenben az alap. Ha más események lépnek előtérbe, úgy azok időpontját direkciós eljárással állapítjuk meg, amit itt csak megemlítünk. Mindig kövessük a planéták mozgását, főképp a Szaturnusz, Jupiter, Mars és a Vénuszt, hogy ezek mikor kerülnek valamely planéta közelébe, vagy aspektusba az Ascendenshez, MC-hez és ezek fényszögeihez. Ezek szerint bíráljuk aztán el, hogy a jelzett esemény jókimenetelű-e, vagy rossz a szülöttnek.

 

   Az aspektusok hatását nem szabad mechanikusan vinni. Nem szabad sematikusan eseményeket és körülményeket egyöntetűen minden egyes alkalommal egyazon jelentéssel értékelni, hanem a mindenkori körülményeivel együtt kell vizsgálni. Ha nem így teszünk, a kedvező megállapításokat elszalasztjuk, a rosszakra nem tudunk felkészülni.

 

   Az asztrológus is csak egy figyelmeztető, aki felhívja a figyelmet az eseményekre, hogy adott esetben a rosszat orvosolni tudja és hogyan orvosolja a szülött.